Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Сільське господарство. Транспорт. Соціальна сфера

Соціальна сфера

Галузі соціальної сфери. Сфера послуг

Побудова розвиненої, соціально орієнтованої економіки передбачає існування системи заходів, що сприяють зростанню добробуту, рівня та якості життя населення. Умови для організації основних видів діяльності людини, у тому числі трудової, побутової, духовної, створюють галузі соціальної сфери. За призначенням їх поділяють на дві групи: перша задовольняє фізичні та інтелектуальні потреби людей, духовно збагачує особистість, друга забезпечує фізіологічні потреби людей, а також матеріальні й побутові умови їхнього життя.

В економічному плані галузі соціальної сфери необхідні для відтворення робочої сили. їхня соціальна роль визначається необхідністю все бічного й гармонійного розвитку особистості. Вкладання коштів у соціальну сферу веде до економічного зростання країни, оскільки фізичне й психічне здоров’я, освіта і культура трудових ресурсів підвищують продуктивність праці.

У зв’язку з цим виникає необхідність активної реалізації основного принципу соціальної політики держави. Він передбачає надання громадянам рівних можливостей для задоволення своїх потреб у товарах і послугах. Важливим показником результативності соціальної політики є рівень життя населення. Під ним розуміють міру задоволення матеріальних, духовних і соціальних потреб людини.

Особливості окремих галузей соціальної сфери

Галузь соціальної сфери

Склад галузі

Охорона здоров’я

Мережа поліклінік, лікарень, фельдшерсько-акушерських пунктів, санаторіїв, система диспансеризації населення та інші заклади медичного профілю

Освіта

Мережа закладів та установ, де навчаються та підвищують кваліфікацію.

Охоплює дошкільні заклади, загальноосвітні навчально-виховні заклади (школи, гімназії, ліцеї), професійно-технічні училища, вищі навчальні заклади різних рівнів акредитації та інші заклади даного профілю

Культура і мистецтво

Заклади, які призначені для духовного збагачення особистості, утвердження норм моралі. Охоплює установи, підприємства, організації, що готують твори культурного та інформаційного призначення (кінофільми, вистави, картини, книги, журнали, газети), організовують демонстрування духовних цінностей для населення

Торгівля та громадське харчування

Заклади, які призначені для реалізації товарів із метою їх кінцевого споживання. Магазини, супермаркети, їдальні, кафе, бари, ресторани.

Торгівля поділяється на оптову і роздрібну. Підприємства оптової торгівлі закуповують у виробників великі партії товарів, тому концентруються у великих містах і промислових центрах. Магазини роздрібної торгівлі продають товари безпосередньо кожній людині

Житлово - комунальне господарство

Сукупність підприємств, служб і господарств з обслуговування населення. Включає житловий фонд, санітари о-технічні підприємства (водопровід, опалення, каналізація тощо), споруди зовнішнього благоустрою (дороги, парки, площі та ін.)

Побутове обслуговування

Мережа закладів та установ, які надають послуги з ремонту (житла, побутової техніки, автомобілів, взуття, одягу), пошиття та хімічного чищення одягу, друкування текстів та брошур, виготовлення фотографій, будівництва та оздоблення житла

Одним із головних видів діяльності стала реклама, тільки з 1985 до 2000 р. витрати на рекламу зросли більш ніж утричі. Міжнародний рекламний бізнес зосереджений у декількох центрах, до найбільших належать: Нью-Йорк, Токіо, Лондон, Париж, Чикаго, Лос-Анджелес, Амстердам, Стокгольм, Дюссельдорф. Останнім часом зростає значення Мадрида, Мілана, Лісабона.

До видів діяльності, що швидко розвиваються у сфері послуг, належить фінансово-кредитна галузь. Примітно, що найбільше банківських активів зосереджено в Західній Європі, на другому місці Японія і тільки на третьому — США. Найбільші банківські центри: Париж, Франкфурт, Лондон, Нью-Йорк, Токіо, Мюнхен, Брюссель, Амстердам.

Різко зростає значення послуг зв’язку, при цьому поряд із традиційними засобами зв’язку (радіо, телефон, телеграф) дедалі більше використовуються сучасні електронні засоби — телекомунікації, факсимільний і супутниковий зв’язок. Прикладом нової технологи в області засобів комунікації є впровадження волоконно-оптичного зв’язку. Споруджено дві підводні волоконно-оптичні лінії: через Тихий океан довжиною 11,5 тис. км (США — Гаваї — Японія) і через Атлантичний океан довжиною 6,5 тис. км (США — Західна Європа).

Стрімко зростає використання як засобу зв’язку мережі Інтернет.

Галузі виробництва товарів народного споживання, їхнє значення

До соціальної сфери зараховують низку галузей і виробництв промисловості, які спеціалізуються на виробництві товарів народного споживання. Найбільш гнучкою галуззю є легка промисловість, вона повинна враховувати зміни моди, фасонів, смаків.

Головна зміна в галузі за останні десятиліття — збільшення частки кінцевої продукції, що спрямована безпосередньо до споживача (взуття, одяг, килимові й хутряні вироби, головні убори). Ця продукція відрізняється більш високою вартістю порівняно із тканинами, шкірою або хутрами.

Легка промисловість розвинена повсюдно, але найбільше значення галузь має в господарстві деяких нових індустріальних країн і країн, що розвиваються, а також Китаю. Цю трудомістку галузь сюди залучили дешевизна трудових ресурсів і можливість використовувати малокваліфікованих робітників.

До найважливіших і найбільших за кількістю зайнятих й обсягами виробленої продукції галузей промисловості належить харчова. Розмаїтість харчових продуктів і різна технологія їх виробництва визначають значні відмінності в розміщенні підгалузей і виробництв, але основними чинниками є сировина і споживач.

Виробництво товарів народного споживання представлене цілою групою підгалузей машинобудування (радіоелектронна, годинникова галузі, виробництво телевізорів, легкових автомобілів, в’язальних, пральних і швейних машин, холодильників, фотоапаратів, мобільних телефонів, мікропроцесорних засобів, мотоциклів, мопедів, велосипедів, пилососів). Порцеляно-фаянсова промисловість виготовляє для населення порцелянові, фаянсові вироби тонкої кераміки, господарську та художню порцеляну, фаянс. Серед інших товарів народного споживання вагоме місце займають хіміко-фармацевтичні продукти (в першу чергу лікарські засоби), меблі, будівельні матеріали.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити