Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Сільське господарство. Транспорт. Соціальна сфера

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Укажіть назву галузі, система виробництва якої передбачає участь природних, соціальних, економічних і технічних чинників.

А торгівля

Б сільське господарство

В транспорт

Г комунальне господарство

2. Укажіть вид товарів народного споживання, який виробляється машинобудуванням .

А побутова техніка

Б взуття

В будівельні матеріали

Г парфуми

3. Укажіть головні об’єкти сільського господарства.

А добрива і засоби захисту рослин

Б сільськогосподарська техніка

В кліматичні умови

Г ґрунт, зелені рослини і домашні тварини

4. Найважливішим показником розвитку рослинництва є:

А продуктивність сільськогосподарських тварин

Б врожайність сільськогосподарських культур

В валовий збір сільськогосподарських культур

Г рівень механізації та електрифікації

5. Укажіть країну, яка входить до десятки світових лідерів як за загальною площею орних земель, так і за їхньою часткою у території.

А Канада

Б Китай

В Бангладеш

Г Україна

6. В оцінюванні природного потенціалу сільського господарства не використовують такий географічний чинник:

А якість ґрунтів

Б умови зволоження

В забезпеченість корисними копалинами

Г імовірність повторюваності несприятливих метеорологічних явищ

7. Від звичайних агротехнічних прийомів меліорація відрізняється:

А активним використанням технічних засобів

Б тривалим і більш інтенсивним впливом на ті або інші об’єкти

В охопленням великих територій

Г впливом на врожайність сільськогосподарських культур

8. Укажіть захід, що має на меті інтенсифікацію сільського господарства.

А збільшення сільськогосподарських угідь

Б збільшення поголів’я худоби

В виведення нових високоврожайних сортів

Г розроблення та впровадження нових технологій переробки сільськогосподарської продукції

9. До кормової бази тваринництва не належать:

А корми з природних і сіяних сінокосів і пасовищ

Б посіви польових технічних культур

В відходи борошномельної, цукрової, пивоварної, рибної, м’ясної, молочної промисловості

Г корми промислового виробництва (комбікорми, мінеральні корми)

10. Укажіть головну відмінність транспорту від промисловості й сільського господарства.

А створює основу географічного поділу праці

Б активно впливає на розміщення виробництва

В не створює матеріальних цінностей

Г забезпечує надходження в державний бюджет

11. Найважливішими показниками розвитку будь-якого виду транспорту е:

А вантажо- і пасажирообіг

Б протяжність міжнародних магістралей та інших шляхів сполучення

В швидкість і надійність перевезень

Г якість і кількість транспортних засобів

12. Укажіть перевагу автомобільного транспорту порівняно із залізничним.

А більш екологічний

Б не залежить від погодних умов

В більш маневрений

Г більш вантажопідйомний

13. Укажіть основну причину зниження ролі морського транспорту в перевезеннях пасажирів.

А залежність від погодних умов

Б обмеженість акваторією Світового океану

В недостатня кількість портів

Г низька швидкість

14. Укажіть вид транспорту, який можна охарактеризувати як дуже дешевий, високопродуктивний і безшумний.

А трубопровідний

Б автомобільний

В повітряний

Г залізничний

15. В економічному плані галузі соціальної сфери в першу чергу необхідні для:

А забезпечення населення необхідними товарами

Б підготовки кваліфікованих кадрів

В відтворення робочої сили

Г надання комунальних послуг

Завдання на встановлення відповідності

16. Установіть відповідність між видами транспорту та їхніми особливостями.

1 повітряний

2 водний

3 трубопровідний

4 залізничний

А незалежність від погодних умов, невисока собівартість перевезень, обмеженість видів вантажів

Б доставка вантажів безпосередньо від відправника до споживача, відносно висока швидкість перевезень, негативний вплив на навколишнє середовище

В дуже висока швидкість, незалежність від характеру місцевості, залежність від погодних умов

Г дуже висока вантажопідйомність, використання природних шляхів сполучення, залежність від погодних умов

Д регулярність перевезень, висока вантажопідйомність, порівняно невисока собівартість перевезень, незалежність від погодних умов, обмежена маневреність

17. Установіть відповідність між видами продукції сільського господарства і галузями промисловості, в яких вони використовуються.

1 шкіра

2 вовна

3 соняшник

4 овочі

А текстильна

Б цукрова

В консервна

Г взуттєва

Д олійно-жирова

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

18. В Україні система меліорації діє на 2,59 млн га з оброблюваних 27,85 млн га сільськогосподарських земель. Обчисліть частку земель, де діє система меліорації, у всіх оброблюваних сільськогосподарських землях.

Завдання множинного вибору з короткою відповіддю

19. Укажіть три чинники, які безпосередньо впливають на розміщення галузей сільського господарства в регіоні.

1 рівень споживання основних видів продовольства на одну особу

2 рівень розвитку сільського машинобудування

3 землезабезпеченість (площа сільськогосподарських угідь на одну особу з виділенням ріллі, кормових угідь)

4 місце розташування господарств щодо підприємств, які виробляють мінеральні добрива

5 характер зовнішньоекономічних зв’язків регіону 6 наявність потужних промислових центрів

7 умови зберігання і транспортування сільськогосподарської сировини


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити