Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

Населення України

Система розселення населення

Система розселення

Систему розселення утворює мережа населених пунктів певної території з різноманітними зв’язками, що існують між ними. Усередині цієї системи можна виділити головні населені пункти, які мають велике адміністративне й господарське значення, великі розміри й велику зону впливу. Невеликі населені пункти, які тісно пов’язані з головним і розташовані в безпосередній близькості від нього, називають поселеннями-супутниками.

У системі розселення виділяють опорний каркас, який являє собою поєднання головних населених пунктів і транспортних магістралей, що їх з’єднують. Із розвитком транспортної системи, збільшенням кількості міст і кількості їхніх жителів у системі розселення зростає значення міських населених пунктів. При цьому сама система, з одного боку, ускладнюється, з іншого — стає більш ефективною і досконалою.

Урбанізація та регіональні відмінності в її рівнях

Процес урбанізації має свої особливості в районах із різним типом освоєння. Насамперед це проявляється в різних темпах зростання кількості міського населення. Цей показник був значно вищим у тих районах, де відбувалося інтенсивне промислове й транспортне будівництво. Тому зараз частка міських жителів вища в промислово розвинених областях України. Одноосібний лідер — Донецька область, тут дев’ять із десяти жителів проживають у містах. У Луганській та Дніпропетровській областях цей показник становить відповідно 86 % та 83 %. У Харківській і Запорізькій областях частка городян становить 79 % та 76 %. У низці областей Західної України (Вінницька, Рівненська, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська) в містах проживає менш ніж половина всього населення (найменше у Закарпатській — 37 %).

Типи міських поселень

Серед міських населених пунктів розрізняють міста, селища міського типу, курортні селища. Залежно від кількості населення міста поділяються на малі (до 50 тис. осіб), середні (від 50 до 100 тис. осіб), великі (від 100 до 500 тис. осіб), дуже великі (від 500 тис. до 1 млн осіб), міста-мільйонери (понад 1 млн осіб).

В Україні є дев’ять міст із населенням понад 500 тис. жителів, серед них три міста- мільйонери (Київ, Харків, Одеса), 37 міст із населенням від 100 до 500 тис. осіб. У них проживає більш ніж половина міського населення країни. Але найпоширенішими е малі міста. У країні налічується 282 міста із кількістю населення від 10 до 50 тис. осіб та 68 міст із населенням до 10 тис. осіб. Для багатьох із них характерні незначна зайнятість у промисловості та відносно велика кількість осіб, що займаються індивідуальною трудовою діяльністю.

Селищами міського типу називаються невеликі населені пункти з населенням у кілька тисяч осіб. Вони також належать до міських поселень, тому що більша частина їхніх жителів не зайнята в сільськогосподарському виробництві. Селища міського типу часто утворювалися поблизу шахт, заводів, електростанцій та інших великих підприємств. Тому найбільше їх в індустріальних областях — Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Харківській.

Особлива роль належить селищам, розташованим у приміській зоні великих міст. Часто вони виконують функції «спалень» для жителів, що працюють у містах. Зустрічаються й менші селища, наприклад курортні.

Найгустіша мережа міських населених пунктів у Донецькій, Луганській, Львівській, Дніпропетровській та Харківській областях. Значно рідша вона на території Українського Полісся (Волинської та Рівненської областей), а також у Миколаївській, Черкаській та Чернівецькій областях.

Функції міст і міські агломерації

За функціями міста поділяють на дві групи: поліфункціональні та монофункціональні. До поліфункціональних належать міста- мільйонери, дуже великі, великі й більшість середніх міст. До багатогалузевих промислових центрів зараховують Запоріжжя, Луганськ, Кривий Ріг, Маріуполь. Сєвєродонецьк, Енергодар виконують спеціалізовані промислові функції, Євпаторія, Ялта — санаторно-курортні та рекреаційні, Ковель,

Шепетівка — транспортні. Розвиток міських поселень пов’язаний зі зростанням потужності існуючих та розміщенням нових промислових підприємств, об’єктів транспорту та сфери послуг. Це сприяє утворенню міських агломерацій. Найбільшими агломераціями в Україні є Донецько-Макіївська, Київська, Харківська, Дніпропетровсько-Дніпродзержинська, Горлівсько-Єнакієвська, Запорізька, Криворізька.

Сільське розселення та його територіальні відмінності, соціальні проблеми

Серед сільських населених пунктів в Україні найпоширенішими є села й хутори. Середня кількість населення українського села становить близько 550 осіб. На Поліссі села є невеликими — від 200 до 500 осіб, у лісостеповій зоні кількість населення досягає 1000 і більше жителів, ще більшою людністю вирізняються села на півдні. На Закарпатті та в Прикарпатті села також великі, в Криму — розміщені вздовж водотоків та на гірських схилах. Найгустіша мережа сіл у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Полтавській областях, найрідша — у Херсонській, Луганській, Запорізькій, Одеській областях та в Автономній Республіці Крим. Більшість сільського населення проживає в середніх і великих селах. Загальна кількість сіл постійно зменшується: в 1991 р. в Україні налічувалося 28804 сільських населених пункти, у 2014 р. 28397.

Урбанізація призводить до зміни демографічної ситуації в українському селі, де зменшилася частка населення працездатного віку.

Більшість тих, хто переїздить до міста, — це молодь і люди середнього віку. їх не влаштовує рівень життя на селі, що значно поступається міському.

Соціальні проблеми українського села необхідно розв’язувати комплексно: удосконалюючи сільськогосподарське виробництво, розвиваючи транспорт і зв’язок. До найважливіших шляхів розв’язання цих проблем можна віднести такі: залучення державних і приватних інвестицій для створення сучасних сільськогосподарських комплексів; повніше включення сіл у єдину мережу розселення за рахунок покращення їхньої доступності (розвиток сучасних транспортних мереж та засобів зв’язку в напрямку «місто — село»); активне залучення сільського населення до сфери впливу міст; активний розвиток мережі міжрайонних центрів; підвищення ролі територіальних громад, органів місцевого самоврядування в розробці та виконанні програм розвитку сільських населених пунктів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити