Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

Населення України

Трудові ресурси, зайнятість населення

Трудові ресурси. Проблеми зайнятості та її географічні аспекти

Важливими характеристиками трудових ресурсів е їхня кількість, вікова структура, рівень кваліфікації та інші кількісні та якісні особливості. В Україні, як і в ряді сусідніх країн, кількість трудових ресурсів за останні 20— 25 років знизилася; зменшилася й зайнятість. Так, якщо в 1985 р. в господарстві країни було зайнято 25,2 млн осіб, то у 2011 р. — 20,4 млн осіб (до економічно активного населення належить 22,3 млн осіб), із них у працездатному віці (жінки 15—54 років, чоловіки 15—59 років) — понад 18,5 млн осіб (це 66,5 % усього населення цих вікових груп).

Для України характерна тенденція до збільшення середнього віку населення. Вона призводить до формування несприятливої вікової структури працездатного населення і впливає на якість трудових ресурсів: із віком люди стають менш мобільними, неохоче змінюють спеціальність і місце роботи.

Існують внутрішні відмінності цієї характеристики. Завдяки більш сприятливій демографічній ситуації у західній частині України більшою є питома вага населення працездатного віку. У південній і східній частинах частка працездатного населення молодшого віку нижча, ніж на заході, але кількість трудових ресурсів тут більша, оскільки більшим є населення. Так, тільки в Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях налічується понад 10 млн осіб, тоді як у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій та Закарпатській — близько 8 млн осіб.

Найвищий рівень зайнятості характерний для Києва і Севастополя (понад 62 %), Донецької, Дніпропетровської, Київської, Закарпатської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Полтавської, Чернігівської областей, ЛР Крим (понад 59 %). Найнижча частка зайнятих у Тернопільській та Івано-Франківській областях (менш ніж 54 %).

Трудові ресурси країни мають необхідні здібності, виробничий досвід і високий професійний рівень. На їхню кваліфікацію вказує те, що майже 90 % зайнятих у господарстві становлять фахівці з вищою та середньою освітою.

Є деякі відмінності в статевому складі зайнятих: чоловіків серед них дещо більше, ніж жінок. Це пов’язано з тим, що тривалість працездатного віку чоловіків становить 44 роки (від 16 до 59 включно), а жінок — 39 років (від 16 до 54 років включно), до того ж частина жінок займається хатнім господарством.

Зайнятість населення у сфері матеріального виробництва та невиробничій сфері

За останні 20 років найбільше зросла частка зайнятих у торгівлі, дещо менше — у будівництві, готельному та ресторанному бізнесі. Максимальне зменшення частки зайнятих зафіксоване у промисловості, дещо менше в транспорті та зв’язку. На сьогодні 23,8 % зайнятих працює в торгівлі, 17,1 % — у промисловості, 15,4 % — у сільському господарстві, 8,3 % — в освіті, 6,9 % — на транспорті та у зв’язку, 6,6 % — в охороні здоров’я, 6 % — у держуправлінні, 5,7 % — в операціях із нерухомістю, 4,7 % — в будівництві. Таким чином, зайнятість населення у невиробничій сфері (якщо включати до неї торгівлю) дещо більша, ніж у матеріальному виробництві. Хоча це загальносвітова тенденція, яка відображає перехід від індустріального до постіндустріального рівня розвитку економіки, в Україні її складно назвати передовою, адже, наприклад, велика частка зайнятих у торгівлі пов’язана не з високою продуктивністю праці в промисловості, а з тим, що багато підприємств було закрито або знизилися обсяги виробництва, що призвело до звільнення працівників.

Найбільш високим рівнем зайнятості в промисловості характеризуються Донецька, Луганська, Дніпропетровська та Запорізька області. Найнижчою є частка зайнятих у промисловості у Вінницькій, Волинській, Одеській, Тернопільській та Чернігівській областях. У цих областях досить велика питома вага зайнятих у сільському господарстві.

Значна частина населення зайнята у «неформальному секторі», який становить значну частку економіки. У 2011 р. в ньому працювало 4,6 млн осіб, або 22,6 % зайнятого населення віком 15—70 років. Лідер тіньової зайнятості — сільське господарство (2/3, або 65,3 %). Інші поширені види діяльності «неформального сектору» — торгівля, ремонт (авто, побутових виробів тощо), готелі та ресторани, а також будівництво.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити