Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

Населення України

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Слов’яни вперше згадуються в книгах:

А Геродота і Плінія

Б Тацита і Птоломея

В Страбона і Г. Л. де Боплана

Г Ібн Баттути і Марка Поло

2. Укажіть правильне твердження щодо кількості населення України.

А на початку XIX ст. населення становило 20 млн осіб

Б різке збільшення населення почалося на межі XVIІ та XVIII ст.

В максимальна кількість населення була в 1993 р. — 52,2 млн осіб

Г на сьогодні населення України становить 1 % від загальної кількості жителів світу

3. Укажіть область із найнижчим показником густоти населення.

А Львівська

Б Чернігівська

В Житомирська

Г Херсонська

4. Найбільш несприятлива демографічна ситуація склалася:

А у західних областях

Б у східних областях

В у центральних областях

Г у північних областях

5. Укажіть основний напрямок внутрішніх міграцій в Україні і в багатьох європейських країнах у другій половини XX ст.

А села — міста

Б села — селища міського типу

В малі міста — великі міста

Г міста — села

6. Найчисленнішою західна українська діаспора є:

А в Іспанії та Португалії

Б у Росії та Білорусі

В у Польщі та Німеччині

Г у СІМА та Канаді

7. Укажіть регіон, для якого характерна особлива етнографічна строкатість населення.

А Карпати

Б Полісся

В Слобожанщина

Г Запоріжжя

8. Укажіть область із найменшим рівнем урбанізації.

А Донецька

Б Закарпатська

В Вінницька

Г Рівненська

9. До міст-мільйонерів не належить:

А Одеса

Б Харків

В Львів

Г Київ

10. Міста з населенням від 100 до 500 тис. осіб належать:

А до середніх

Б до великих

В до малих

Г до дуже великих

11. Укажіть характеристику багатьох малих міст.

А значна зайнятість у промисловості та відносно невелика кількість осіб, що займаються індивідуальною трудовою діяльністю

Б основна частина населення займається сільським господарством

В незначна зайнятість у промисловості та відносно велика кількість осіб, що займаються індивідуальною трудовою діяльністю Г основна частина населення займається наданням послуг

12. Укажіть регіон із найбільшою питомою вагою населення працездатного віку.

А захід

Б південь

В північ

Г схід

13. За останні 20 років найбільше зросла частка зайнятих:

А у промисловості

Б у торгівлі

В в охороні здоров’я

Г у будівництві

14. Укажіть, якою цифрою на картосхемі позначена область із найбільш сприятливою демографічною ситуацією.

А 1

Б 2

В З

Г 4

Завдання на встановлення відповідності

15. Установіть відповідність між назвами народів, що проживають на території України, та особливостями їх розселення.

1 болгари

2 поляки

3 білоруси

4 молдавани

А зосереджені в Чернівецькій та Одеській областях

Б проживають у Донецькій, Одеській та Запорізькій областях, переважно в сільській місцевості

В більш ніж половина представників цього народу живуть у Житомирській, Хмельницькій та Львівській областях

Г більшість живе в Сумській і Чернігівській областях

Д найбільша кількість представників цього народу зосереджена в містах Донецької області, на Поліссі

16. Установіть відповідність між містами і буквами, якими вони позначені на картосхемі.

1 Харків

2 Херсон

3 Миколаїв

4 Одеса

17. Установіть відповідність між країнами Європи, де внаслідок останньої хвилі трудової міграції значно збільшилася кількість українців, і буквами, якими вони позначені на картосхемі.

1 Португалія

2 Іспанія

3 Італія

4 Греція

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

18. Серед значних за площею країн світу найбільша густота населення зафіксована у Бангладеш — 1084 осіб/км2. Обчисліть, якою була б кількість населення України за таких показників густоти населення (у млн осіб).

Завдання множинного вибору з короткою відповіддю

19. Укажіть три правильні твердження щодо трудових ресурсів України.

1 більшість зайнята в матеріальному виробництві

2 більшість має значний виробничий досвід

3 зростає частка зайнятих у промисловості

4 значна частина має високий професійний рівень

5 зменшується частка зайнятих у торгівлі

6 значна частина зайнята у «неформальному секторі»

7 більшість не має вищої або спеціальної освіти

20. Укажіть три правильні твердження щодо етнографічних груп.

1 в Україні збереглися етнографічні групи гуцулів, бойків, лемків, поліщуків, литвинів

2 гуцули живуть у Львівській і Хмельницькій областях

3 більшість учених уважають, що бойки є нащадками готів

4 порівняно з іншими горянами лемки менше прив’язані до традиційного побутового життя

5 самоназву «поліщуки» пов’язують із Поліссям, де здавна живуть представники цієї етнографічної групи

6 бойки мешкають у районі українсько-білоруського міжетнічного порубіжжя

7 до центрів Гуцульщини належать містечка Яремче, Верховина, Рахів


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити