Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

Господарство України

Промисловість

Загальна характеристика розвитку та розміщення промисловості

Кризові явища, які спостерігалися на початку і в середині 1990-х рр., найбільше вплинули на провідну галузь виробничої сфери господарства — промисловість. Швидкими темпами знижувались обсяги виробництва в машинобудуванні, хімічній, легкій та інших галузях. У результаті відбулися негативні зміни в структурі промисловості в бік зростання паливно-енергетичних галузей та чорної металургії. У групі «Б» зросла частка продовольчих товарів.

Однак наприкінці 1990-х рр. завдяки збалансованому використанню ринкових механізмів і державному впливу на промисловість ситуація змінилася. Від 1999 до 2006 р. обсяг промислового виробництва зріс більш ніж удвічі й досяг рівня 1990 р. Проте повністю подолати негативні явища, які накопичилися за роки кризи, досі не вдалося. Галузева структура промислового виробництва залишається недостатньо ефективною. Більш ніж дві третини загального обсягу промислової продукції припадає на традиційні галузі, що виробляють сировину, матеріали та енергетичні ресурси. Це продукція проміжного споживання, яка до того ж має високу енергоємність і матеріаломісткість. Хоча темпи розвитку машинобудування й зросли, його частка в галузевій структурі промисловості вдвічі нижча за рівень розвинених країн світу.

Проте незважаючи на відставання від провідних країн світу, промисловий комплекс України зберігає потенціал для подолання кризових явищ. Підстави для такого твердження дають позитивні зміни, що відбуваються останнім часом у розвитку галузі, а саме:

• стабільна динаміка зростання промислового виробництва;

• більш швидкі темпи розвитку виробництв обробної промисловості, у тому числі транспортного машинобудування, виробництва машин та обладнання, хімічної та целюлозно-паперової галузей;

• на ринок потрапляє дедалі більше продукції, що виробляється з використанням передових технологій (у 2006 р. вона склала майже п’яту частину).

За виробництвом сталі Україна посідає сьоме місце у світі, за виробництвом добрив — дев’яте, за виробництвом електроенергії — сімнадцяте.

Галузева структура, спеціалізація.

Сучасні проблеми і перспективи розвитку та розміщення промисловості

У промисловості виділяють такі галузі: паливну, електроенергетику, чорну металургію, кольорову металургію, машинобудування, хімічну, лісову, промисловість будівельних матеріалів, легку та харчову індустрію. Ознакою змін має стати зростання ролі сучасних галузей обробної промисловості, передусім точного машинобудування.

Промислове виробництво країни розміщене нерівномірно. На нього впливають відмінності в історичних, природних та економічних умовах окремих регіонів України.

Більшість сучасних промислових підприємств мають певну спеціалізацію. Це сприяє зниженню витрат і підвищенню продуктивності праці, що вимірюється кількістю часу, витраченого на виробництво одиниці продукції, або кількістю продукції, виробленої за одиницю часу.

В Україні найвища концентрація підприємств, у першу чергу важкої промисловості, характерна для індустріально розвинених областей (Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської). Високим рівнем розвитку обробної промисловості виділяються Київська (включаючи Київ), Харківська, Львівська та Одеська області, де основні виробництва зосереджені в обласних центрах. Загалом рівень концентрації промислового виробництва країни є достатньо високим.

У майбутньому пріоритетним напрямком у промисловій політиці має стати прискорення розвитку наукоємних і високотехнологічних виробництв, підвищення конкурентоспроможності продукції галузі. Для цього необхідно підтримати вітчизняних товаровиробників: більше використовувати національні науково-технічні розробки; сприяти впровадженню у виробництво нових видів продукції, матеріалів і технологій; зменшити витрати сировинних, енергетичних і трудових ресурсів на одиницю продукції.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити