Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

Способи зображення Землі

Класифікація карт

Головна властивість будь-якої карти — наочне відображення просторового положення об’єктів, їхньої форми і розмірів. Географічні карти містять у десятки тисяч разів більше інформації, ніж аналогічна за форматом сторінка тексту.

За змістом розрізняють загальногеографічні та тематичні карти. Загальногеографічні карти відображають сукупність основних елементів місцевості, тобто показують гідрографію, рельєф, населені пункти, шляхи сполучення та інші елементи місцевості. Особливість їхнього змісту визначається масштабом карти. Залежно від масштабу їх поділяють на топографічні, оглядово-топографічні та оглядові. Тематичні карти, основний зміст яких визначається конкретною темою відображення, спеціально присвячені якому-небудь елементу або явищу (населені пункти, промисловість, клімат, транспорт, сільське господарство тощо).

За охопленням території карти поділяють на світові (карти світу і півкуль); карти материків; карти великих регіонів (Західна Європа, Східна Азія тощо); карти окремих держав; карти областей, міст.

Залежно від масштабу розрізняють великомасштабні (до 1:200000), середньомасштабні (від 1:200000 до 1:1000000) і дрібномасштабні (від 1:1000000 і дрібніші) карти.

За способом використання в навчальному процесі географічні карти поділяються на стінні й настільні.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити