Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

Машинобудівна та металообробна промисловість. Хімічна промисловість. Лісова промисловість. Деревообробна промисловість. Промисловість будівельних матеріалів. Легка промисловість. Художні промисли. Харчова промисловість

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Турбіни для електростанцій різного типу виробляє:

А ВАТ «Дніпроважмаш»

Б Сумське НВО ім. Фрунзе

В ВАТ «Турбоатом»

Г Новокраматорський машинобудівний завод

2. Більш ніж половина основних фондів суднобудівної галузі розташовані в місті:

А Одесі

Б Херсоні

В Києві

Г Миколаєві

3. У структурі хімічної промисловості провідне місце посідають товари:

А лакофарбової промисловості

Б хімії органічного синтезу

В основної хімії

Г хіміко-фармацевтичної галузі

4. Хімія органічного синтезу в основному використовує таку сировину:

А нафта та природний газ

Б апатити і калійні солі

В кухонна сіль і вапняки

Г відходи лісової промисловості

5. Укажіть галузь хімічної промисловості, яка поширена в різних районах України.

А лакофарбова промисловість

Б хімія органічного синтезу

В основна хімія

Г гірничохімічна промисловість

6. Провідне місце за обсягами продукції серед галузей лісової та деревообробної промисловості посідає:

А лісохімічне виробництво

Б лісове господарство (лісозаготівля)

В деревообробка

Г целюлозно-паперове виробництво

7. Укажіть місто, де розташоване підприємство з виробництва офсетного паперу.

А Харків

Б Дніпропетровськ

В Львів

Г Жидачів

8. Укажіть чинники, які мають найбільше значення при розміщенні підприємств промисловості будівельних матеріалів.

А сировинний і споживчий

Б енергетичний і трудовий

В транспортний і водний

Г комбінування і кооперування

9. Укажіть основну причину розташування найбільших підприємств із виробництва залізобетонних конструкцій і деталей у великих містах.

А більше трудових ресурсів

Б кращі транспортні магістралі

В значні витрати матеріалів

Г малотранспортабельність продукції

10. На багатьох цементних заводах налагоджене супутнє виробництво:

А віконного і вітринного скла

Б азбестоцементних труб і шиферу

В керамічної плитки для підлоги і фасадів

Г руберойду і толі

11. За випуском продукції перше місце серед галузей легкої промисловості посідає:

А текстильна промисловість

Б швейна промисловість

В трикотажна промисловість

Г взуттєва промисловість

12. Укажіть чинник, який суттєво не впливає на розміщення підприємств харчової промисловості.

А спеціалізація сільського господарства (джерела сировини)

Б розміщення населення (споживач)

В характеристика сировини й готової продукції (терміни зберігання)

Г наявність кваліфікованих трудових ресурсів (трудовий чинник)

13. Укажіть найважливішу галузь харчової промисловості.

А борошно-круп’яна

Б хлібопекарська

В макаронна

Г консервна

14. Більшість цукрових заводів зосереджені:

А у районах споживання продукції

Б у малих містах

В у районах збору цукрового буряку

Г у портових містах

15. Укажіть, якою цифрою на картосхемі позначене місто, в якому розташоване ВАТ «Виробниче об’єднання «Південний машинобудівний завод»».

А 1

В 2

В З

Г 4

Завдання на встановлення відповідності

16. Установіть відповідність між видами народного ремесла і населеними пунктами, де вони розповсюджені.

1 гончарство

2 прикраси із коштовних металів

3 художні тканини і костюми

4 писанкарство

А Київ, Черкаси, Харків, Одеса

Б с. Космач (Івано-Франківська область)

В с. Опішня (Полтавська область)

Г Мукачеве, Одеса, Коломия, Косів, Ужгород

Д Кролевець, Богуслав, Переяслав-Хмельницький

17. Установіть відповідність між машинобудівними підприємствами і буквами, якими на картосхемі позначені міста, де вони розташовані.

1 Державний авіабудівний концерн «Антонов »

2 Чорноморський суднобудівний завод

3 Крюківський вагонобудівний завод

4 ВАТ «Хартрон»

18. Установіть відповідність між видами будівельної сировини і продукцією, яку з неї виробляють.

1 мармури, граніти, кварцити

2 вапняк, мергель, гіпс

3 щільні вапняки

4 кварцові піски, глини і каоліни

А в’яжучі матеріали

Б стінове, дорожнє, облицювальне каміння

В скло-керамічні вироби

Г залізобетонні конструкції

Д плити й каміння для зовнішнього облицювання стін, щебені для бетону

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

19. На виробництво 1 т олії витрачається до 8 т насіння соняшнику. Обчисліть, скільки літрів олії можна одержати з одного гектара, якщо середня врожайність соняшнику у 2013 р. склала 21,7 ц/га, а середній об’єм 1 кг олії становить 1,06 л.

Завдання множинного вибору з короткою відповіддю

20. Укажіть три основні чинники, які можуть посприяти зміцненню позицій національної хімічної промисловості.

1 зниження витрат сировини та електроенергії на одиницю продукції

2 збільшення глибини й комплексності переробки сировини

3 розширення існуючих виробництв та нарощування традиційних видів продукції

4 використання місцевої сировини

5 розташування підприємств у віддалених від великих міст районах

6 відмова від імпортної продукції

7 освоєння виробництва нових видів конструкційних матеріалів


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити