Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

Способи зображення Землі

Топографічні карти та їх практичне використання

Топографічні карти — це докладні, єдині за змістом та оформленням географічні карти, що відображають основні природні й соціально-економічні об’єкти: рельєф, річкову мережу, берегову лінію, рослинність, населені пункти, дороги, засоби зв’язку, господарські об’єкти, кордони. Ці карти будуються на основі закріплених на місцевості точок, географічне положення й висота яких визначені в єдиній системі координат на підставі геодезичних вимірювань.

Топографічні карти створюються в масштабах 1:200000 і більше. Масштаб карти є одним з основних елементів, що визначають особливості її побудови. Від масштабу залежать ступінь генералізації карти й точність вимірювань, що на ній проводяться.

Сукупність відомостей про місцевість, зображену на топографічній карті, називається її змістом. При складанні цих карт використовується певна система умовних знаків. Вони бувають масштабними, тобто такими, які зображують предмет відповідно до його розмірів і прийнятого на карті масштабу, і позамасштабними, розміри яких не відповідають дійсним розмірам предмета. Чим дрібніший масштаб карти, тим більше на ній позамасштабних знаків.

Масштабними умовними знаками позначають об’єкти, які можна показати в масштабі карти (ліси, чагарники, луки, квартали населених пунктів).

Позамасштабні умовні знаки використовуються для позначення дрібніших предметів, які не можна відобразити в цьому масштабі (поодиноких дерев, млинів, колодязів, джерел).

Багато умовних знаків мають зовнішню схожість із зображуваними предметами, наприклад, знаки «поодиноке дерево» й «вітряк» відтворюють вигляд цих предметів. Інші умовні знаки вказують на окремі характеристики об’єктів: наприклад, ділянки, зайняті лісом, зафарбовані зеленим кольором, річки й озера — блакитним. Поряд із деякими господарськими об’єктами на плані можна побачити скорочений запис, що вказує на їхнє призначення. Наприклад, поруч із будинком школи написано «пік.».

Щоб за топографічною картою визначити перевищення однієї точки місцевості над іншою, треба розрахувати різницю позначок висоти. Коли на карті немає позначок, можуть зустрітися такі випадки: а) точки лежать на схилах однієї височіти, б) точки лежать на схилах різних височин.

Якщо точки лежать на схилі однієї височини, то точка, яка розташована ближче до вершини, буде вища за інші. Щоб визначити величину перев ищення, треба полічити кількість проміжків між горизонталями, що лежать між дими точками, а потім помножити це число на висоту перерізу.

Коли точки лежать на різних схилах, то для визначення перевищення точок відшукують спільну для обох височин горизонталь, підраховують кількість проміжків між горизонталями від спільної горизонталі до кожної точки. Потім віднімають від більшого числа менше.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити