Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

Економіко-географічні райони України

Донецький економічний район

Площа — 53,2 тис. км2, населення — 6,6 млн осіб

Області

Донецька (утворена в 1932 р.)

Луганська (утворена в 1938 р.)

Площа — 26,5 тис. км2, населення — 4,4 млн осіб

Площа — 26,7 тис. км2, населення — 2,2 млн осіб

Кількість міст — 52, найбільші: Донецьк (987 тис. осіб), Маріуполь (482 тис. осіб), Макіївка (377 тис. осіб), Горлівка (279 тис. осіб)

Кількість міст — 37, найбільші: Луганськ (446 тис. осіб), Алчевськ (115 тис. осіб), Сєвєродонецьк (114 тис. осіб), Лисичанськ (109 тис. осіб)

Економіко-географічне положення. Район розташований на сході та південному сході країни, має протяжний кордон із Росією (Бєлгородська, Воронезька та Ростовська області). На заході та північному заході межує з індустріально розвиненими економічними районами України — Придніпровським (Дніпропетровська та Запорізька області) та Північно-Східним (Харківська, Полтавська, Сумська області). На півдні має вихід до Азовського моря.

Природні умови та ресурси. Рельєф району рівнинний із переважанням височин (середні висоти 200—300 м). Клімат помірний континентальний із відносно холодною зимою та жарким літом. Проблемою є недостатня кількість водних ресурсів. Основні джерела постачання води — річки Сіверський Донець та Кальміус, водосховища, канал і підземні води. Частина річок улітку пересихає.

Серед ґрунтів переважають середньогумусні чорноземні — від звичайних до південних.

Площа під лісами становить лише 5 % території району.

Із родовищ мінеральних ресурсів найбільше значення має Донбас із великими запасами високоякісного, у тому числі коксівного вугілля. Із рудних корисних копалин є ртутна сировина — кіновар, розвідані бурі залізняки, мідні та поліметалеві руди.

На території району розташовані родовища нерудної сировини, яка використовується в металургії, хімічній і будівельній промисловості. Значні запаси кам’яної солі зосереджені в Слов’янському та Артемівському родовищах.

Населення та трудові ресурси. Середня густота населення є найвищою в Україні та становить 129 осіб/км2. Найвищим є також показник питомої ваги міського населення — 88 %.

У районі дуже складна демографічна ситуація, яка пов’язана з високою смертністю та низькою народжуваністю. Зростає частка людей пенсійного віку, суттєвим є переважання жінок у статевому складі населення.

Особливості господарського комплексу. У промисловості найважливішими галузями є вугледобувна (Донбас), чорна металургія, коксохімічна, теплоенергетика, важке машинобудування, хімічна, будівельна й харчова промисловість.

Провідною галуззю є паливно-енергетична. У Донецькій області переважно видобувається енергетичне вугілля, яке використовується як паливо на теплових електростанціях. До найпотужніших центрів видобутку належать: Донецьк, Макіївка, Торез, Єнакієве, Красноармійськ, Горлівка. У Луганській області зосереджені основні запаси коксівного вугілля.

Галузь забезпечує вугіллям потужну електроенергетику, яка представлена тепловими електростанціями. Найбільше значення мають: Вуглегірська, Курахівська, Миронівська, Луганська, Сєвєродонецька, Старобешівська, Зуївська, Слов’янська ТЕС. Потужності теплоелектростанцій не тільки забезпечують потреби району, але й дозволяють поставляти електроенергію за його межі.

Вугільна промисловість забезпечує сировиною численні коксохімічні заводи. Найбільші з них: Авдіївський, Алчевський, Горлівський, Ясинівський, Макіївський, Маріупольський, Єнакіївський, Донецький.

Коксохімічне виробництво та привізні руди сприяли формуванню центрів чорної металургії. Найбільші підприємства галузі працюють у Маріуполі (два комбінати), Донецьку, Макіївці, Єнакієвому, Краматорську, Алчевську, Харцизьку. Високою якістю відрізняється продукція металургійного комбінату «Азовсталь» (Маріуполь).

Підприємства кольорової металургії розташовані в Костянтинівні (виробництво цинку), Свердловську (алюмінієві сплави), Торезі (тверді сплави).

Продукція металургійного комплексу використовується машинобудівними підприємствами. Серед найбільших виробників машинобудівної продукції — Новокраматорський машинобудівний завод, «Азовмаш», Ясинуватський машинобудівний завод (прохідницькі комбайни, комплекси для будівництва тунелів), Луганський тепловозобудівний завод, Горлівський машинобудівний завод.

У хімічній промисловості працюють понад 20 великих підприємств різної спеціалізації. Вони виробляють мінеральні добрива, кислоти, соду, пластмаси, паливно-мастильні матеріали. Найбільшими центрами виробництва азотних добрив є Горлівка та Сєвєродонецьк, фосфорних — Костянтинівна, соди — Слов’янськ і Лисичанськ.

Найбільшим за обсягами виробництва продукції є концерн «Стирол». Він є найбільшим в Україні виробником та експортером багатьох видів хімічної продукції: аміаку, карбаміду, аміачної селітри, деяких полімерних матеріалів.

Нафтопереробна промисловість представлена підприємством «Лисичанськнафтооргсинтез» (Лисичанськ) — бензин, дизельне паливо, мастила; смоли й пластмаси виготовляють у Донецьку та Сєвєродонецьку.

Характерною рисою сільського господарства центральної частини району, де розташована велика кількість промислових центрів, є приміська спеціалізація на виробництві молока, овочів, фруктів, яєць, свинини та курятини.

Північна та південна частини району в рослинництві спеціалізуються на вирощуванні зернових, технічних та кормових культур, а у тваринництві — на молочно-м’ясному скотарстві, свинарстві та вівчарстві.

Основними видами транспорту є залізничний і автомобільний.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити