Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

Економіко-географічні райони України

Подільський економічний район

Площа — 60,9 тис. км2, населення — 4,0 млн осіб

Області

Вінницька (утворена в 1932 р.)

Хмельницька (утворена в 1937 р.; до 1954 р. — Кам’янець-Подільська)

Тернопільська (утворена в 1939 р.)

Площа — 26,5 тис. км2, населення — 1,6 млн осіб

Площа — 20,6 тис. км2, населення — 1,3 млн осіб

Площа — 13,8 тис. км2, населення — 1,1 млн осіб

Кількість міст — 18, найбільші: Вінниця (365,1 тис. осіб), Жмеринка (36,0 тис. осіб), Могилів-Подільський (32,5 тис. осіб)

Кількість міст — 13, найбільші: Хмельницький (258,3 тис. осіб), Кам’янець-Подільський (100,0 тис. осіб), Шепетівка (44,8 тис. осіб)

Кількість міст — 18, найбільші: Тернопіль (218,3 тис. осіб), Чортків (28,9 тис. осіб), Кременець (21,5 тис. осіб)

Економіко-географічне положення. Порівняно з Центральним економічним районом Подільський має такі переваги та недоліки.

План характеристики

Переваги

Недоліки

Положення на території країни та найближче економічне оточення

Охоплює більшу територію. Наближений до паливно-сировинних баз заходу України

Віддалений від найбільш індустріально розвинених районів і важливих паливно-сировинних баз сходу України

Положення щодо найважливіших шляхів сполучення та морів

Обидва райони перетинають важливі шляхи сполучення в напрямках схід— захід та північ—південь

Обидва райони не мають безпосереднього виходу до моря

Природні умови й ресурси. Основна частина території району розташована в межах Подільської та Придніпровської височин. їхня поверхня являє собою горбисту рівнину, порізану ярами, балками та річковими долинами. Мають місце несприятливі фізико-географічні процеси: ерозія, карст і підтоплення земель.

Клімат помірний континентальний. Літо тепле та відносно вологе. Зима м’яка, із частими відлигами.

Поділля майже повністю розташоване в лісостеповій зоні. Забезпеченість земельними ресурсами тут вища, ніж у середньому по Україні. Серед ґрунтів переважають родючі опідзолені та типові чорноземи, поширені сірі та світло- сірі лісові, на півночі Хмельницької області зустрічаються дерново-підзолисті.

Лісами зайнято 11,5 % площі району, вони переважно мають протиерозійне, полезахисне, водоохоронне та рекреаційне значення.

Мінеральні ресурси району незначні й переважно представлені родовищами сировини для виробництва будівельних матеріалів.

Отже, основне багатство району — земельні й агрокліматичні ресурси, досить добре він забезпечений водними ресурсами.

Відмінності в населенні та трудових ресурсах. Порівняно із середніми показниками в Центральному районі менші диспропорції у статевому складі населення; вища питома вага молодшої вікової групи у віковому складі населення; нижча середня густота населення (крім Тернопільської області), але значно вища густота сільського населення і нижча питома вага міського.

У середньому густота одного міського поселення Подільського району майже на третину нижча за загальноукраїнський показник. Хоча кількість міст на території району значна — 49, але тільки чотири з них мають кількість населення понад 50 тис. осіб.

Особливості господарського комплексу. Провідну роль у промисловості посідають харчова та машинобудівна галузі. Поряд із сільським господарством вони визначають спеціалізацію району. Значні обсяги виробництва характерні для електроенергетики, легкої, деревообробної та хімічної індустрії, а також промисловості будівельних матеріалів. У цілому переважають переробні галузі, частка добувних є незначною.

Найбільш потужні електростанції — Хмельницька АЕС та Ладижинська ТЕС. Вони забезпечують місцеві потреби в енергії та постачають її в сусідні райони.

Основними галузями машинобудування е сільськогосподарське, електротехнічне, радіотехнічне, інструментальне, верстатобудівне та виробництво обладнання для харчової промисловості. Найбільшим машинобудівним центром є Вінниця (інструменти, підшипники, сільськогосподарська техніка, електроніка, обладнання). Серед інших центрів галузі — Тернопіль, Хмельницький і Кам’янець-Подільський.

Значні обсяги виробництва сільськогосподарської продукції обумовили розвиток харчової та частково легкої промисловості. Найбільше значення мають цукрове, борошномельно-круп’яне, молочне, м’ясне, плодоовочеве виробництва. У районі працюють понад 50 цукрових заводів, на які припадає третина загальної продукції галузі.

По всій території району розміщені підприємства борошномельно-круп’яної галузі. Найбільшим виробником макаронів є Хмельницька макаронна фабрика.

Найпотужніші підприємства м’ясної промисловості працюють в обласних центрах і найбільших містах. Птахокомбінати розташовані в Барі, Козятині (Вінницька область), Шепетівці (Хмельницька область), селищі Великі Гаї (Тернопільська область).

Основні галузі легкої промисловості: текстильна, швейна, взуттєво-шкіряна, трикотажна. Вона базується на місцевій (шкіра) і девізній сировині (бавовна, вовна, текстиль, хімічні волокна). Одним із найбільших виробників бавовняних тканин в Україні є «Тернопільське об’єднання «Текстерно»».

Промисловість будівельних матеріалів представлена видобутком та обробкою будівельного каменю, виробництвом цементу, залізобетонних конструкцій, цегли, черепиці, скла. Основний виробник в’яжучих матеріалів — підприємство «Подільський цемент» (селище Гумеиці, Кам’янець-Подільський район).

Сільськогосподарські угіддя району становлять 71 % його площі, що значно вище за середній показник по Україні. Це свідчить про високий рівень сільськогосподарського освоєння території району.

У галузевій структурі переважає рослинництво. Завдяки порівняно однаковим природним умовам воно має добре виражену спеціалізацію лісостепової зони. Близько половини посівних площ зайнято під зерновими культурами (озима пшениця, ячмінь, кукурудза на зерно, овес, просо, зернобобові). Із-поміж технічних культур найбільше значення має цукровий буряк. За його показниками район посідає перше місце в країні. У південній частині району зростають площі, зайняті соняшником. Близько третини площ відведено під кормові культури: люцерну, конюшину, трави.

Найбільше значення має молочно-м’ясне та м’ясо-молочне скотарство. Розвинене свинарство, де переважає вирощування великої білої породи.

Швидко розвивається птахівництво. Так, у Дунаєвецькому районі (Хмельницька область) працює підприємство з вирощування м’ясної птиці «Подільський бройлер».

Район має досить густу мережу залізничних та автомобільних шляхів сполучення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити