Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

Способи зображення Землі

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. За змістом розрізняють карти:

А загальногеографічні та тематичні

Б науково-довідкові та навчальні

В стінні та настільні

Г великомасштабні та дрібномасштабні

2. Укажіть правильне визначення поняття «паралель».

А умовна лінія, що позначає межі годинних поясів

Б умовна лінія, що з’єднує за найкоротшою відстанню два географічні полюси Землі

В умовна лінія, проведена паралельно до екватора

Г умовна лінія, що з’єднує точки з однаковою абсолютною висотою

3. Умовна лінія, що вказує напрямок «північ—південь»,— це:

А екватор

Б паралель

В горизонталь

Г меридіан

4. Карта з числовим масштабом 1:10000000 є:

А топографічною

Б дрібномасштабною

В великомасштабною

Г середньомасштабною

5. За допомогою яких умовних знаків зображують сільськогосподарські угіддя, ліси, озера?

А пояснюючих

Б значкових

В лінійних

Г контурних

6. Укажіть проміжну сторону горизонту.

А північний схід

Б північ

В південь

Г захід

7. Кут між магнітним і географічним (дійсним) меридіанами називається:

А магнітною похибкою

Б дійсним азимутом

В магнітним схиленням

Г магнітним кутом

8. Укажіть, у якому напрямку рухається людина, якщо вона бачить перед собою Полярну зорю.

А на південь

Б на захід

В на схід

Г на північ

9. Який об’єкт позначають наведеним умовним знаком?

А пагорб

Б западину

В яр

Г урвище

10. Усі точки, що розташовані в Північній Америці, будуть мати такі координати:

А північну широту та східну довготу

Б північну широту та західну довготу

В південну широту та західну довготу

Г південну широту та східну довготу

11. Укажіть числовий масштаб, який відповідає наведеному лінійному масштабу.

А 1:4000

Б 1:40000

В 1:40

Г 1:400000

12. Укажіть, який об’єкт позначають наведеним умовним знаком.

А двоколійна залізниця

Б стежка

В лісова дорога

Г автомобільна дорога

13. Укажіть правильну характеристику озера Чарівного.

А на берегах озера є яри

Б на схід від озера протікає річка Верхня

В купанню в озері заважає прибережна рослинність

Г до озера веде автомобільний шлях

14. Укажіть правильні характеристики, що стосуються взаємного розташування точок.

А точка А розташована на захід від точки В на відстані 2246 км

Б точка С розташована на південь від точки А на відстані 7770 км

В точка В розташована на схід від точки С на відстані 6832 км

Г точка В розташована на північ від точки В на відстані 8880 км

Завдання на встановлення відповідності

15. Установіть відповідність між способами зображення географічних об’єктів на карті та їхніми характеристиками.

1 спосіб якісного фону

2 спосіб ареалів

3 спосіб лінійних знаків

4 спосіб знаків руху

А означає зону поширення якогось явища на земній поверхні

Б застосовується для зображення різних просторових переміщень, наприклад природних (морські течії, переважаючі вітри, міграція тварин)

В зображує явища, поширені на всій території, що картографується

Г зображує об’єкти, що займають на земній поверхні незначну площу

Д зображує картографічні об’єкти лінійної протяжності, що не виражаються за своєю шириною в масштабі карти

16. Установіть відповідність між об’єктами та умовними знаками, за допомогою яких вони позначаються

1 дерев’яний міст

2 джерело

3 поодиноке дерево

4 сад

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

17. Укажіть висоту найвищої точки України (г. Говерла) щодо найвищої точки рівнинної території (гора Берда — 515 м).

Завдання множинного вибору з короткою відповіддю

18. Укажіть три види діяльності, в яких широко використовуються карти.

1 геологічна розвідка

2 будівництво транспортних магістралей

3 виробництво літаків

4 вирощування городніх культур

5 прибирання вулиць

6 виробництво тканин

7 розробка родовищ корисних копалин

19. Укажіть три твердження, що правильно характеризують картографічні спотворення.

1 спотворення притаманні тільки азимутальній проекції

2 картографічні спотворення — це порушення геометричних властивостей об’єктів земної поверхні під час їх зображення на карті

3 ознакою спотворення форм і площ є неоднакові форма і розмір клітинок між сусідніми паралелями і відрізками меридіанів

4 на спотворення довжини ліній і неоднаковий масштаб указують зміщення меридіанів

5 за характером спотворень розрізняють рівнодовгі, рівноширокі й довільні проекції

6 на спотворення довжини ліній і неоднаковий масштаб указують різні величини відрізків меридіанів між паралелями

7 картографічні спотворення — це різниця між дійсними розмірами географічних об’єктів і їх відображенням на карті


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити