Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

Загальна економіко-географічна характеристика світу

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Укажіть приклад якісних змін на політичній карті світу.

А територіальні придбання або втрати внаслідок війн

Б здобуття країнами політичного суверенітету

В приєднання до існуючих держав відкритих земель

Г об’єднання або розпад держав

2. Укажіть основну причину поділу останнього періоду формування політичної карти світу на етапи.

А цей період зайняв найбільше часу

Б тільки в цей період з’явилися залежні країни

В тільки в цей період відбувалися війни, в яких брали участь кілька держав

Г зміни політичної карти відбувалися швидко і мали різний зміст

3. Існують дві основні форми правління:

А монархія і республіка

Б парламентська і президентська республіка

В абсолютна монархія і республіка

Г конституційна монархія і парламентська республіка

4. Укажіть назву абсолютної монархії.

А Бельгія

Б Іспанія

В Бутан

Г Непал

5. Укажіть назву унітарної держави.

А Австрія

Б Канада

В Бразилія

Г Франція

6. Найважливішим показником, за яким визначають, до якої групи країн належить держава за ступенем розвитку суспільства, є:

А частка зайнятих у промисловості

Б частка зайнятих у сільському господарстві

В частка промисловості у валовому внутрішньому продукті

Г частка зайнятих у сфері послуг

7. Укажіть назву індустріально-аграрної держави.

А Бангладеш

Б Німеччина

В Туреччина

Г Нігерія

8. Середньорозвинені країни об’єднують у дві групи:

А країни, які відстали у своєму розвитку і країни нової індустріалізації

Б країни, які відстали у своєму розвитку і постіндустріальні країни

В країни, що розвиваються, і країни нової індустріалізації

Г постсоціалістичні країни і країни, що розвиваються

9. Укажіть назву країни, що належить до найменш розвинених.

А Єгипет

Б Саудівська Аравія

В Ефіопія

Г Колумбія

10. Найавторитетнішою і найбільшою за кількістю членів міжнародною організацією є:

А Світова організація торгівлі (ООТ)

Б Організація Об’єднаних Націй (ООН)

В Організація Північноатлантичного Договору (НАТО)

Г Організація ООН з питань освіти, науки, культури (ЮНЕСКО)

11. Мовами індоєвропейської сім’ї розмовляє основна частина жителів:

А Європи, Африки, Австралії

Б Азії, Америки, Австралії

В Європи, Америки, Австралії

Г Європи, Азії, Австралії

12. Укажіть назву релігії, яка не належить до світових.

А буддизм

Б християнство

В іслам

Г індуїзм

13. Швидкий приріст кількості сільських жителів зберігся тільки:

А в Австралії

Б в Африці

В в Азії

Г у Південній Америці

14. Укажіть, від чого в першу чергу залежить структура зайнятості трудових ресурсів.

А від історичних традицій і професійних навичок трудових ресурсів

Б від структури господарства і рівня соціально-економічного розвитку країни

В від спеціалізації промисловості

Г від структури сільського господарства

Завдання на встановлення відповідності

15. Установіть відповідність між родовищами бокситів і буквами, якими вони позначені на картосхемі.

1 Бразильське плоскогір’я

2 захід Африки (у тому числі Гвінея)

3 північ Австралії

4 острови й узбережжя Карибського моря та прилеглі території (Гайана, Сурінам, Ямайка)

16. Установіть відповідність між назвами регіонів і особливостями їх сучасної політичної карти.

1 Латинська Америка

2 Північна Америка

3 Африка

4 Європа

А всі держави є республіками або конституційними монархіями, виняток — Ватикан

Б монархії відсутні, переважають унітарні держави, є федеративні (наприклад, Венесуела)

В всі держави, крім Тонга, є республіками; переважають унітарні держави

Г найменша кількість держав, всі вони — республіки; переважають унітарні держави, є федеративні (наприклад, Сент-Кітс і Невіс)

Д більшість держав — республіки, наявні конституційні монархії; переважають унітарні держави, є федеративні (наприклад, Ефіопія)

17. Установіть відповідність між районами, де розташовані родовища залізних руд, і буквами, якими вони позначені на картосхемі.

1 Північно-Західна Австралія

2 Східна Індія

3 район озера Верхнє

4 півострів Лабрадор

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

18. Оберіть необхідні відомості й обчисліть ресурсозабезпеченість нафтою (у роках).

Запаси нафти (млн т)

Ціпа за 1 т (дол. США)

Видобуток (млн т)

Кількість населення (млн осіб)

356

105

31

7

Завдання множинного вибору з короткою відповіддю

19. Укажіть три центри, куди спрямовуються основні потоки мігрантів у другій половині XX ст. та на початку XXI ст.

1 Східна Європа

2 США і Канада

3 Латинська Америка

4 Східна Азія

5 Західна Європа

6 нафтовидобувні країни Південно-Західної Азії

7 Австралія

20. Укажіть три підтипи із групи країн, що розвиваються.

1 країни з порівняно зрілою структурою господарства

2 країни, що відстали у розвитку

3 малі країни («багаті острови»)

4 найменш розвинені країни

5 нові індустріальні країни 6 аграрні країни

7 країни-експортери природного газу


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити