Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

Географія як наука, розвиток географічних досліджень

Джерела географічних знань. Методи географічних досліджень

Найважливіші джерела географічних знань — це атласи, енциклопедії, географічні довідники, періодичні видання. Величезні можливості надають комп’ютер і мережа Інтернет. Так, із використанням сучасних електронних засобів створюють бази даних географічних інформаційних систем (ГІС), складають електронні карти й атласи. Комп’ютерні програми дають можливість займатися моделюванням та прогнозуванням географічних процесів і явищ, а також їхніх наслідків.

Прагнучи відповісти на запитання «як?», «чому?», географи використовують різні способи досліджень або, як їх називають учені, методи. До найпоширеніших методів географічних досліджень належать картографічний, космічний, комп’ютерного моделювання, порівняльно-географічний, опис, спостереження. Картографічний метод є суто географічним. Він полягає в нанесенні на карту об’єктів чи явищ, які вивчатися методом спостережень із подальшим виявленням закономірностей їх поширення. Близький до описового експедиційний метод досліджень. Відмінність його полягає в тому, що з метою вивчення певних об’єктів чи явищ природи споряджаються спеціальні експедиції.

Різні способи географічних досліджень об’єктів на відстані називаються дистанційними методами. Так, із допомогою знімання земної поверхні з космічного супутника можна скласти точні карти, дізнатися про погоду, стан посівів, залягання родовищ корисних копалин, внутрішню будову Землі. Географи використовують і загальнонаукові методи — історичний, статистичний, математичний.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити