Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

Світове господарство. Глобальні проблеми людства

Географія транспорту

Розвиток та розміщення найважливіших видів транспорту: залізничного, автомобільного, водного, повітряного

Географія автомобільного транспорту пов’язана з рівнем економічного розвитку країн, природними умовами, завданнями транспортної системи й значенням інших видів транспорту. Найгустіша мережа шляхів у Західній Європі, Японії та Північній Америці. Тут автомагістралі, як правило, утворюють єдині системи, причому набагато мобільніші, ніж залізнична. Значно менше шляхів на сході Європи, в Азії (особливо на півночі), Південній Америці, Африці.

Залізниці е у більш ніж 140 країнах, загальна їх довжина перевищує 1130 тис. км. Серед окремих країн лідерами в цій галузі є найбільші за територією країни (США, Росія, Китай, Індія, Канада, Австралія, Аргентина, Бразилія), а також розвинені держави Західної Європи, у першу чергу Німеччина й Франція. На цю десятку країн-лідерів припадає більш ніж половина сталевих магістралей.

Немає залізниць у багатьох острівних державах (наприклад Мальта, Ісландія), у більшості країн Африки (наприклад, Лівія, Нігер, Чад, ЦАР, Руанда), деяких країнах Азії й Латинської Америки (наприклад, Лаос, Ємен, Оман, Сальвадор, Венесуела).

За густотою залізниць лідирують європейські країни: так, у Бельгії цей показник становить 133 км на 1 тис. км2. Найнижча густота залізничної мережі в Африці, тут вона становить менш 3 км на 1 тис. км2.

За вантажообігом лідируючі позиції у світі посідають США, Китай і Росія, за пасажирообігом — Японія, Китай, Індія.

До складу водного транспорту входять морський і річковий його види. Вони характеризуються низькою собівартістю перевезень, але обмежені водною акваторією.

Протягом останнього століття роль морського транспорту у світовій системі істотно знизилася, у першу чергу в пасажироперевезеннях. Незважаючи на це на нього припадає більш ніж половина вантажів у міжнародній торгівлі, а загальний вантажообіг продовжує зростати. Це обумовлено посиленням спеціалізації окремих країн у видобутку й поставках на світовий ринок палива, руд чорних і кольорових металів й інших видів сировини.

Головні морські шляхи проходили через Атлантичний океан, на берегах якого розташована низка найбільших портів світу — Роттердам, Марсель, Гамбург, Новий Орлеан. Найбільш напруженими ділянками судноплавства в Атлантиці є протоки й канали. Ла-Манш за добу пропускає до 500 суден, Зунд (Ересунн) — 175, Гібралтарська протока — 140.

Останнім часом на першість у перевезенні вантажів претендує Тихий океан. На його берегах розташовані такі економічні гіганти, як США, Японія, Китай, Канада й Австралія, а також нові індустріальні країни Азії: Південна Корея, Таїланд, Тайвань, Сінгапур і Гонконг.

На третьому місці перебуває Індійський океан, і зовсім незначна кількість вантажів проходить через Північний Льодовитий океан.

Значними флотами володіють Панама (4860 кораблів), Китай (1817 кораблів), Ліберія (1432), Мальта (1234), Кіпр (1180), Росія (933), Багамські Острови (1090). В умовах ринкової економіки організація світового торговельного флоту набула специфічних рис. Це проявляється в приписуванні суден до портів країн, які проводять політику «дешевого* або «зручного» прапора. Вони залучають судновласників податковими пільгами й відсутністю суворих законів, що контролюють їхню діяльність.

Роль внутрішнього водного транспорту у вантажоперевезеннях різко знизилася. Ще меншим є його значення в перевезенні пасажирів. Він зберігає свою роль у країнах із густою річковою мережею. Найбільшу довжину річкових шляхів мають такі країни: Китай, Росія, США, Бразилія, Індонезія.

Основне призначення авіації — перевезення пасажирів, у першу чергу, на далекі відстані. Літаки й вертольоти можуть летіти в будь-якому напрямку, але їм необхідна надійна інфраструктура, основою якої є аеродроми. У світі існує понад 20 тис. аеропортів і кількість їх постійно зростатиме. Через найбільші з них, наприклад, у Чикаго, Атланті, Далласі, Лос-Анджелесі, Лондоні, Парижі, щорічно проходить від 50 до 70 млн пасажирів. Це обумовлює тверді вимоги не тільки до безпеки польотів, але й до організації їхнього обслуговування.

Найбільше літаків літає над Атлантичним океаном, дещо відстає Тихий океан, ще меншою є частка акваторії Індійського океану й зовсім незначна кількість маршрутів проходить через Північний Льодовитий океан.

Серед країн явним лідером у цій галузі є США (половина всіх пасажироперевезень і до третини вантажообігу). Ця країна характеризується великою територією і значними фінансовими можливостями фізичних та юридичних осіб. Повітряними перевезеннями також виділяються Японія, Австралія, Росія, Франція, Німеччина й Велика Британія. Зростає значення авіації в Азії та Латинській Америці. Найменше її використовують в африканських країнах.

Міжнародні економічні зв'язки. Основні форми економічного співробітництва. Міжнародний туризм та його різновиди

Необхідність ефективно вести господарство в сучасних умовах призводить до поглиблення міжнародного географічного поділу праці. Визначальну роль у цьому відіграють зовнішні економічні зв’язки, які здійснюються у формі зовнішньої торгівлі, міжнародного виробничого співробітництва — спеціалізація та кооперування підприємств, спільне виробництво продукції, створення спільних підприємств міжнародних кредитно-фінансових відносин (у тому числі, інвестиції), обміну робочою силою, обміну науково-технічною інформацією (новітні технології, патенти, ліцензії), міжнародних послуг (транспортні, надання фінансових кредитів, підготовка кадрів, обмін туристськими групами).

Найбільшою мірою на світове господарство впливає зовнішня торгівля. За останні 40 років її обсяг збільшився більш ніж у 10 разів (у 2013 р. експорт склав 18,71 трлн дол., а імпорт — 18,36 трлн дол.). Однак, незважаючи на процес швидкого втягування національних економік у систему зовнішньої торгівлі, світовий товарообіг характеризується високою територіальною концентрацією. Найбільше торгують розвинені країни. Тільки на їхній взаємний обмін припадає майже 60 % обороту світової торгівлі.

Важливою тенденцією у світовій торгівлі є її концентрація в країнах, що входять до міжнародних економічних організацій. На країни трьох основних із них припадає 67 % усього світового експорту (ЄС — близько 40 %, НАФТА — 21 % і АСЕАН — 6 %).

Найбільші потоки товарів проходять через територію помірного поясу Північної півкулі. Особливо активно торгують між собою країни Західної Європи (тут сформувалося ядро Європейського союзу). Великими є обсяги торгівлі між США, Канадою й Мексикою, які входять до складу іншої міжнародної економічної організації — НАФТА.

Водночас відбувається певне просторове «розсіювання» товарних потоків. Так, останнім часом збільшується кількість товарів, що надходить із нових індустріальних країн Східної й Південно-Східної Азії, а також Китаю у розвинені й середньорозвинені країни.

Протягом кількох десятиліть стабільними залишаються потоки «чорного золота» з нафтовидобувних країн у Західну Європу, США і Японію. Із країн Перської затоки основні поставки нафти йдуть у Західну Європу і Японію. Нафта з Венесуели й Мексики надходить у США, з Північної Африки — у Західну Європу.

Роль інших регіонів у світовій торгівлі поки залишається незначною.

Примітно, що серед основних товаропотоків переважають зв’язки між сусідніми країнами. Так, із 15 головних потоків дев’ять є сусідськими, серед них: США—Канада, США—Мексика, і І імеч чина—Франція, Німеччина—Італія, Франція—Італія. Це пов’язано не тільки з інтеграційними процесами, що відбуваються в Європі й Північній Америці, але і з більш низькими транспортними витратами.

Відносно слабшають зв’язки між трьома основними центрами світового господарства — США, Японією й Західною Європою. Потік, що пов’язує двох найбільших експортерів світу — США й Німеччину, — опинився на 12-му місці.

Для структури зовнішньої торгівлі характерне збільшення частки продукції, виробленої обробною промисловістю, особливо машинобудуванням і хімічною промисловістю. Водночас постійно скорочується частка сировини. Але це не означає, що продається менше нафти, газу, вугілля, руд чорних і кольорових металів. Обсяги торгівлі різними видами сировини зростають, але порівняно з різким збільшенням торгівлі готовою продукцією, він є незначним. Дещо скорочуються, але залишаються досить значними обсяги торгівлі продовольством.

Останнім часом зростає роль вивезення капіталу. Це проявляється у вигляді переміщення фінансових ресурсів з однієї країни до іншої для одержання прибутку (інвестиції). На сьогоднішній день основні потоки капіталів спрямовуються з одних розвинених країн до інших, а також з низки нафтовидобувних країн до розвинених і середньорозвинених держав. В економіку постсоціалістичних країн і країн, що розвиваються, великі капітали надходять вибірково. При цьому враховується стабільність економічної, соціальної та політичної ситуації, досконалість законодавства й рівень корупції.

Головними світовими інвесторами є США, Велика Британія, Японія, Канада, Німеччина, Франція, а також міжнародні фінансові організації та великі банки.

В епоху НТР особливого значення набуло науково-технічне співробітництво. Країни активно обмінюються новітніми технологіями, торгують науково-технічною інформацією у вигляді патентів і ліцензій. Варто зазначити, що й тут основний обмін відбувається між розвиненими країнами. Середньорозвинені й постсоціалістичні країни, як правило, виступають на цьому ринку в ролі покупців.

Важливу роль у світовому господарстві відіграють міжнародні послуги. У їх структурі поступово знижується частка транспортних послуг, а зростає частка міжнародного туризму.

Міжнародний туризм є однією з найбільш дохідних галузей, світового господарства, що інтенсивно розвиваються. За останні десятиліття різко збільшилася кількість міжнародних туристичних прибуттів: за 60 років їхня кількість збільшилася в 40 разів. За видами туризм поділяють на пізнавальний, рекреаційний, діловий, спортивний, екологічний. Так, різновидом рекреаційного туризму є медичний туризм. Він припускає надання медичних послуг за межами країни проживання, поєднання відпочинку за кордоном із одержанням висококваліфікованої медичної допомоги. Діловий туризм включає ділові поїздки (відродження) бізнесменів і підприємців, проведення різноманітних заходів. Спортивний туризм — це вид спорту, в основу якого покладені змагання на маршрутах, що включають подолання певних перешкод у природному середовищі (перевалів, вершин, порогів, каньйонів, печер та ін.) і на дистанціях, прокладених у природному середовищі й на штучному рельєфі. В основу екологічного туризму покладені такі принципи: дотримання природоохоронних вимог; сприяння охороні природи, розвитку місцевого соціального й культурного середовища; ретельне планування й керування туристичною діяльністю; можливість використання туристських поїздок із дослідницькою метою.

Основна частина міжнародного туристського обміну (близько 70 %) припадає на рекреаційні, у першу чергу з метою розваги й відпочинку. Саме ці туристські потоки визначають географію міжнародного туризму в цілому. Її характерна риса — лідируючі позиції Європи. Хоча в останні роки її частка в міжнародних туристських прибуттях дещо знизилася, ця частина світу залишається основним туристським регіоном. Цікаво, що 80 % європейських туристів залишаються в межах регіону (це найвищий показник у світі). Майже третина прибуттів припадає на Середземномор’я, а в Північну Європу вирушає тільки десята частина туристів. Інші європейці віддають перевагу Америці — 7 %, Азіатсько-Тихоокеанському регіону — 3 %, Африці — 1 %, іншим районам 9 %. Це свідчить про досить велику розмаїтість маршрутів, які обирають європейці.

На другому місці в галузі туризму перебуває Азіатсько-Тихоокеанський регіон. Особливо швидкими темпами розвивається туризм у Китаї. Країна впевнено займає місце регіонального лідера: щорічної!' відвідують понад 40 млн туристів.

Третій великий туристський регіон — Америка. Тут виділяються потоки між США й Мексикою, США й Канадою. Варто зазначити, що кількість туристів, які щорічно прямують зі США в Мексику, перевищує 20 млн осіб за рік (найвищий показник у світі).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити