Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

Світове господарство. Глобальні проблеми людства

Глобальні проблеми людства

Виникнення й суть глобальних проблем людства. Найважливіші проблеми сучасності: війни й миру, демографічна, екологічна, енергетична, продовольча, бідності, освоєння ресурсів Світового океану та шляхи їх розв'язання

Глобальними називають проблеми, які загрожують існуванню всього людства, тісно пов’язані між собою та для розв’язання потребують своєчасних дій усього світового співтовариства. До таких проблем належать проблема війни та миру, екологічна, енергетична, проблема бідності (голоду), демографічна, освоєння ресурсів Світового океану. Вони виникли внаслідок протиріч між країнами і їхніми угрупованнями, їх відмінностей в економічному й соціальному розвитку, посилення впливу, господарської діяльності людини на навколишнє середовище.

Глобальні проблеми людства

Назва

Особливості

Можливі шляхи розв’язання

Війни і миру

За останні 25 років ця проблема дещо втратила колишню гостроту. Однак на початку XXI ст. у світі налічувалося близько ста «гарячих точок», де періодично спалахували бойові дії. Деякі з цих конфліктів тривають десятиліттями. Особливу небезпеку становить неконтрольоване зростання кількості держав, які володіють ядерною зброєю. Тривалий час вона була лише у п’яти країн: СІЛА, СРСР (зараз нею володіє Росія), Франції, Китаю і Великої Британії. У 1998 р. випробування ядерної зброї здійснили Індія та Пакистан, а невдовзі між цими країнами ледь не вибухнула війна з її застосуванням. У XXI ст. до «ядерного клубу» приєдналась КНДР

Роззброєння та відмова країн від диктату в міжнародній політиці, у тому числі з використанням армії

Екологічна

До найнебезпечніших складових екологічної проблеми можна віднести забруднення навколишнього середовища, глобальне потепління, руйнування озонового шару, деградацію земельних ресурсів.

За підрахунками вчених, у результаті нераціонального землекористування людство щороку втрачає близько 24 млрд т родючих ґрунтів.

Не менш вражаючими є наслідки від процесу опустелювання. Загальна площа, охоплена цим процесом, дорівнює 8 млн км2. Щорічно ця цифра збільшується приблизно на 60 тис. км2. Зростання споживання прісної води, інтенсивне її використання призводять до того, що частина вод суходолу стає забрудненою, зменшуються обсяги прісної води, принесеної річками в моря та океани. Приблизно 1,3 млрд осіб користуються в побуті тільки забрудненою водою, що спричиняє багато епідемічних захворювань

Необхідно ширше використовувати природоохоронні технології, обмежувати «дорогі» для природи потреби людей, ширше використовувати вторинну сировину, відновлювати лісові масиви

Енергетична

Виникнення цих проблем пов’язане зі збільшенням споживання різних видів сировини, в першу чергу енергоносіїв. У результаті зростає видобуток мінеральних ресурсів і знижується ресурсозабезпеченість багатьма корисними копалинами. Часто це супроводжується погіршенням умов і подорожчанням видобутку мінеральних ресурсів. Так, уже більше ніж третина нафти, частина природного газу й руд кольорових металів добувається з шельфу Світового океану, поступово освоюються й інші важкодоступні райони Землі

Необхідно знижувати матеріаломісткість та енергоємність виробництва, раціонально й комплексно використовувати наявні ресурси, переходити до альтернативних джерел одержання електроенергії та тепла

Бідності (голоду)

У сучасному світі бідність і відсталість характерні передусім для країн, що розвиваються, де проживає майже 2/3 населення Землі. Тому цю глобальну проблему часто називають проблемою подолання відсталості країн, що розвиваються. Щорічно у світі від голоду помирає до 20 млн людей. Поряд із недоїданням і голодом проблема бідності полягає в незбалансованості харчування: за даними 00Н, лише кожен третій житель нашої планети забезпечений раціональним харчуванням і якісними продуктами. Виникнення проблеми пов’язане не тільки з темпами зростання населення, а й з рівнем розвитку економіки країн

Підвищення продуктивності сільського господарства. Учені підрахували, що сучасні технології за умови їх повсюдного застосування здатн і забезпечити продуктами харчування 10—15 млрд жителів. Контроль за темами приросту населення

Демографічна

Полягає в несприятливому для економічного розвитку природному русі населення і зрушеннях у його віковій структурі. Дуже гостро проблема проявляється в найбільш відсталих країнах, де демографічна проблема межує з проблемою голоду.

Зовсім іншого змісту вона набула в розвинених і ряді постсоціалістичних країн. Тут населення «старіє», а природний приріст незначний або взагалі відсутній. Якщо країни, що розвиваються, намагаються контролювати «демографічний вибух», то розвинені шукають виходу з «демографічної кризи»

Використовується демографічна політика, спрямована на зниження або підвищення народжуваності. Боротися з наслідками демографічної кризи також допомагає міграційна політика розвинених країн. Багато з них щороку приймають десятки тисяч іммігрантів

Освоєння ресурсів Світового океану

Світовий океан відіграє важливу роль у житті та розвитку багатьох країн.

У наш час у зв’язку з вичерпанням багатьох родовищ корисних копалин суходолу освоєння ресурсів Світового океану набуло великого значення, спричинило інтенсивний розвиток морської гірничовидобувної та хімічної промисловості, електроенергетики. Спеціалісти наблизилися до розробки економічно ефективних засобів для промислової експлуатації залізомарганцевих конкреція із глибини 4—6 км (це поліметалеві руди, які містять до 14 % заліза, 25 % марганцю, 0,5 % міді, 1,9 % нікелю, 0,5 % кобальту). Останні прогнози свідчать про те, що в найближчі 20—ЗО років можна збільшити щорічне добування морських біологічних ресурсів до 150—180 млн. т

Під егідою міжнародних організацій здійснюється низка наукових програм із метою вивчення впливу Світового океану на погоду і клімат, дослідження його ресурсного потенціалу


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити