Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

Світове господарство. Глобальні проблеми людства

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Укажіть галузь промисловості, яка посідає провідне місце у світовому паливно-енергетичному комплексі.

А нафтова

Б газова

В вугільна

Г торф’яна

2. Головні напрямки міжнародних морських перевезень починаються з країн Перської затоки і спрямовуються:

А до Китаю, Латинської Америки, Західної Європи

Б до Японії, Канади, Західної Європи

В до Японії, США, Західної Європи

Г до Японії, США, Східної Європи

3. Укажіть, на електростанціях якого типу виробляється понад 60 % електроенергії.

А атомних

Б теплових

В гідравлічних

Г припливних

4. Лідером у виробництві чорних металів серед регіонів є:

А Західна Європа

Б Північна Америка

В Південна Африка

Г Східна Азія

5. Укажіть країну, яка є лідером машинобудування Європи.

А Франція

Б Велика Британія

В Італія

Г Німеччина

6. Укажіть назви країн, які спеціалізуються на виробництві недорогих швейних виробів, повсякденного взуття, бавовняних тканин.

А США, Канада, Німеччина, Франція, Італія

Б Нігерія, Чад, Малі, Ефіопія, Ботсвана

В Колумбія, Венесуела, Аргентина

Г Китай, Індія, Бразилія, Тайвань, Індонезія

7. Основні посівні площі пшениці перебувають у межах:

А субтропічного поясу

Б помірного поясу

В Східної Азії

Г Західної Європи

8. Укажіть країну, яка е безумовним лідером із вирощування та експорту кукурудзи.

А США

Б Бразилія

В Китай

Г Аргентина

9. Укажіть країни, на які припадає 75 % збору чаю.

А Індія і Китай

Б Індія, Китай, США, Велика Британія, Індонезія

В Індія, Китай, Шрі-Ланка, Туреччина, Кенія

Г Індія, Індонезія, Бангладеш, В’єтнам, Таїланд, М’янма

10. Укажіть регіон, який дає 67 % світового збору овочів.

А Північна Америка

Б Європа

В Латинська Америка

Г Азія

11. Укажіть галузь тваринництва, яка в останні десятиліття пережила процес індустріалізації і завдяки цьому значно збільшила обсяги виробництва.

А скотарство

Б птахівництво

В бджільництво

Г свинарство

12. Укажіть регіон, який є світовим лідером за густотою мережі залізниць.

А Азія

Б Європа

В Латинська Америка

Г Північна Америка

13. Укажіть країни, які володіють найбільшим флотом.

А Велика Британія, Греція, Нідерланди, Норвегія

Б Китай, США, Австралія, Іспанія

В Японія, США, Німеччина, Франція

Г Панама, Китай, Ліберія, Мальта

14. Укажіть, якою цифрою на картосхемі позначено протоку, через яку за добу проходить найбільша кількість морських суден.

А 1

Б 2

В З

Г 4

Завдання на встановлення відповідності

15. Установіть відповідність між найбільшими за обсягами видобутку вугільними басейнами і буквами, якими вони позначені на картосхемі.

1 Аппалачський

2 Карагандинський

3 Верхньосилезький

4 Фушуньський

16. Установіть відповідність між країнами і видами продукції, за виробництвом (видобутком) якої вони займають перше місце в світі.

1 Китай

2 Саудівська Аравія

3 США

4 Бразилія

А електроенергія

Б чай

В автомобілі

Г нафта

Д кава

17. Установіть відповідність між країнами, які виробляють найбільше продукції машинобудування, і буквами, якими вони позначені на картосхемі.

1 США

2 Японія

3 Китай

4 Німеччина

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

18. Китай займає перше місце в світі за експортом (2217 млрд дол. США на рік), Нідерланди — сьоме (576 млрд дол. США на рік). Обчисліть різницю (у тис. дол.) між цими країнами в експорті на одного жителя (населення Китаю становить 1355 млн осіб, Нідерландів — 16,8 млн осіб).

Завдання множинного вибору з короткою відповіддю

19. Укажіть три зміни, які відбулись у хімічній промисловості під впливом НТР.

1 розширення асортименту продукції основної хімії

2 переведення багатьох виробництв із кам’яновугільної сировини на нафтову і газову

3 зростання значення гірничо-хімічної галузі

4 переведення багатьох виробництв на мінеральну сировину

5 поява хімічних продуктів із наперед заданими властивостями, в тому числі тих, що не зустрічаються в природному середовищі

6 зростання обсягів виробництва продукції

7 провідне місце у галузі посіла продукція хімії органічного синтезу, в тому числі тонкого

20. Укажіть три країни, які спеціалізуються на випуску продукції хімії органічного синтезу і мають великі запаси нафти та природного газу.

1 Японія

2 Німеччина

3 США

4 Канада

5 Франція

6 Велика Британія

7 Бельгія


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити