Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

Літосфера та рельєф

Будова та типи земної кори, породи та мінерали, що її складають

Розрізняють материкову й океанічну земну кору. Потужність материкової кори становить 35—45 км на рівнинах і 60—70 км під найвищими горами. Вона складається з осадового, гранітного і базальтового шарів. Потужність осадового шару досягає 20 км, поширений він не всюди. Назви гранітного і базальтового шарів умовні й історично пов’язані з виділенням межі Конрада, що розділяє їх, хоча сучасні дослідження (в тому числі надглибоке буріння) викликають сумніви в існуванні цієї межі.

Під океанами товщина земної кори зменшується до 5—10 км. Океанічна кора більш молода, вона не має гранітного шару, а осадовий шар малопотужний і зазвичай не перевищує 1 км.

На глибинах у кілька десятків кілометрів температура в земних надрах досягає таких значень, що тверда кам’яна оболонка починає плавитися. Це відбувається в астеносфері. Тут розташовується шар в’язкої, пластичної частини мантії. Уся земна кора і частина мантії, розташована вище за астеносферу, складають літосферу (тверду оболонку Землі).

Земна кора тверда, тому що складається з мінералів і гірських порід.

Мінерал — речовина, приблизно однорідна за хімічним складом і фізичними властивостями, що утворюється в глибинах і на поверхні Землі. Сьогодні відомо близько 3000 їх видів. Переважна більшість мінералів являє собою тверді кристалічні тіла або такі, що раніше перебували в кристалічному стані, але втратили його (кварц, польовий шпат). Існують рідкі (наприклад, самородна ртуть) і газоподібні мінерали. Найбільш поширеними є силікати, оксиди і гідроксиди, сульфіди, фосфати, карбонати.

Найбільш поширеними є лише кілька десятків мінералів, які називають породоутворюючими. Вони як постійні компоненти входять до складу більш складних природних сполук — гірських порід.

Гірська порода — природний агрегат мінералів більш-менш постійного складу, що утворює самостійне геологічне тіло в земній корі. Гірські породи відрізняються одна від одної складом, властивостями і зовнішнім виглядом. Налічується понад 1500 видів гірських порід. За походженням їх об’єднують у три великі групи: магматичні, осадові та метаморфічні.

Утворення магматичних порід пов’язане з магматизмом. Ці гірські породи є результатом застигання магми, що може відрізнятися за своїм складом залежно від ділянки земної кори. Крім того, застигання і затвердіння магми відбувається як на глибині, так і внаслідок її виходу на поверхню. Глибинні гірські породи (граніти, лабрадорити, діорити, габро тощо) повністю та рівномірно кристалізовані, тому мають рівномірну кристалічну структуру. Так, граніти та лабрадорити складаються з великих кристалів, причому розмір кристалів залежить від глибини застигання і затвердіння магми; чим більша глибина застигання, тим більші кристали, що складають гірську породу.

Осадові породи утворюються з плином часу з геологічного осаду в результаті впливу зовнішніх процесів на поверхню літосфери. Характерною рисою цих порід є їхня шаруватість, що відображає зміну умов відкладення геологічних осадів. Осадові гірські породи вкривають близько 3/4 поверхні літосфери. За походженням серед них розрізняють уламкові, хімічні й органічні гірські породи.

До уламкових порід належать галька, валуни, пісок, конгломерати, піщаники, леси, глини. Хімічні гірські породи утворюються в результаті випадіння в осад (відкладення) розчинених у водах океанів, морів, озер і річок речовин. Найбільш поширеними гірськими породами цього різновиду є кам’яна (кухонна) і калійна солі, гіпси.

До органічних осадових порід зараховують торф, буре й кам’яне вугілля, вапняк, крейду тощо. Вони утворилися з решток відмерлих організмів, у першу чергу рослин. Деякі органічні породи сформовані черепашками загиблих морських тварин (наприклад, ракушняк) і продуктами життєдіяльності організмів.

Осадові та магматичні гірські породи не залишаються незмінними в земній корі. Із часом воші можуть занурюватися в глибокі зони, де опиняються в умовах високих температур і великого тиску. У таких зонах відбуваються якісні зміни порід (ущільнення, перекристалізація), внаслідок чого утворюються гірські породи, що відрізняються за зовнішнім виглядом і властивостями від осадових і магматичних. Процес формування нових порід називається метаморфізмом, а самі породи — метаморфічними. У результаті метаморфізму з вапняків формуються різнокольорові смугасті мармури, з глин — кристалічні сланці, а з пісків і піщаників — кварцити. Граніти у процесі метаморфізму набувають смугастості і перетворюються на гнейси та граніто-гнейси. Смугастість і сланцюватість — головні ознаки метаморфічних порід.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити