Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

Регіони та країни світу

Економіко-географічна характеристика регіонів та країн світу. Загальна характеристика країн Європи

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Найвищими показниками частки міського населення характеризується:

А центральна частина Західної Європи

Б Східна Європа

В південна частина Центральної Європи

Г західна частина Східної Європи

2. Укажіть основну причину поступового згортання ряду виробництв в легкій промисловості Західної Європи.

А зниження попиту

Б недостатня кількість трудових ресурсів із відповідною кваліфікацією

Б виробництво трудомістких виробів масового попиту перемістилося до країн Азії

Г низький рівень заробітної платні

3. Укажіть галузь сільського господарства, яка переважає в його структурі в Західній Європі.

А вирощування зернових культур

Б тваринництво молочно-м’ясного напряму

В птахівництво

Г тваринництво м’ясного напряму

4. Укажіть країни Західної Європи, в господарстві яких важливе значення має рибальство.

А Ісландія і Норвегія

Б Велика Британія і Франція

В Швейцарія і Австрія

Г Польща і Румунія

5. Укажіть характерну рису машинобудування Західної Європи.

А переважання новітніх галузей і виробництво високоякісної продукції високого рівня складності

Б зосереджене на півдні регіону

В найбільші центри розташовані в портових містах

Г переважання традиційних галузей і виробництво високоякісної продукції середньої складності

6. Укажіть галузь харчової промисловості, в якій найбільше між собою конкурують Франція і Італія.

А макаронна

Б виноробна

В хлібопекарська

Г кондитерська

7. За релігійним складом Німеччина поділяється:

А на протестантів і католиків

Б на православних і протестантів

В на християн і мусульман

Г на індусів і буддистів

8. Укажіть місто Німеччини, аеропорт якого є лідером з пасажиро- і вантажообігу.

А Франкфурт-на-Майні

Б Берлін

В Гамбург

Г Мюнхен

9. Укажіть країну — європейського лідера за обсягами виробництва електроенергії на АЕС.

А Велика Британія

Б Бельгія

В Німеччина

Г Франція

10. Укажіть особливості територіальної структури нафтохімічної галузі Франції.

А заводи рівномірно розташовані по території всієї країни

Б заводи розташовані в нижній частині долини річки Сена і на півдні країни

В заводи розташовані в нижній частиш долини річки Луари і на півночі країни

Г заводи розташовані в центральній частині країни

11. За рівнем економічного розвитку в межах Італії виділяють:

А розвинену промислову Північ і більш відсталий Південь

Б розвинений промисловий Захід і більш відсталий Схід

В п’ять економічних районів, найбільш розвиненим із яких є Центральний

Г розвинений промисловий Південь і більш відсталу Північ

12. Укажіть особливість сільського господарства Польщі.

А велика кількість колективних господарств, що відрізняються формами власності, масштабами і обсягами виробництва

Б велика кількість приватних господарств, що виробляють основну частину продукції

В більше ніж половину продукції дає молочне тваринництво

Г велика кількість фермерських господарств, що відрізняються формами власності, масштабами і обсягами виробництва

13. Укажіть особливість промисловості Білорусі.

А велике значення видобувної промисловості, в першу чергу вугільної

Б явне переважання обробної промисловості, що за відсутності значних запасів корисних копалин обумовило залежність від Росії

В переважання новітніх галузей машинобудування і хімічної промисловості із сучасними технологіями

Г велике значення електроенергетики, в першу чергу атомної

14. У структурі економіки Росії переважають:

А видобувна промисловість, електроенергетика, металургія, машинобудування, хімічна та лісова промисловість

Б сільське господарство і сфера послуг

В видобувна, харчова і легка промисловість

Г видобувна промисловість, атомна електроенергетика, точне машинобудування, хімія органічного синтезу і харчова промисловість

Завдання на встановлення відповідності

15. Установіть відповідність між назвами найбільших портів і країнами, до яких вони належать.

1 Роттердам

2 Гавр

3 Генуя

4 Гамбург

А Велика Британія

Б Італія

В Німеччина

Г Франція

Д Нідерланди

16. Установіть відповідність між центрами машинобудування Європи і буквами, якими вони позначені на картосхемі.

1 Мюнхен

2 Мілан

3 Бірмінгем

4 Париж

17. Установіть відповідність між країнами і товарами, на яких вони спеціалізуються і які добре відомі на світовому ринку своєю якістю.

1 Франція

2 Данія

3 Німеччина

4 Італія

А макарони, взуття

Б сир, парфуми

В оптичні прилади, ковбаси

Г годинники, ліки

Д масло, бекон, шинка

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

18. Обравши необхідні показники з таблиці, визначте приріст населення Великої Британії в 2013 р. (у тис. осіб) (результат округліть до цілих чисел).

Населення (млн осіб)

63,7

Співвідношення статей при народженні

105 хлопчиків на 100 дівчаток

Народжуваність (‰)

12,2

Смертність (‰)

9,3

Міграція (‰)

2,6

Урбанізація (%)

79,6

Завдання множинного вибору з короткою відповіддю

19. Укажіть три характерні риси географічного положення Європи.

1 віддалена від регіонів, куди постачається продукція

2 основна частина території розташована в помірному поясі

3 віддалена від міжнародних шляхів сполучення

4 має надзвичайно сприятливе приморське положення (крім окремих районів її східної частини)

5 основна частина території перебуває в субтропічному поясі

6 розташована на перетині міжнародних шляхів сполучення

7 більшість країн не має виходу до моря

20. Укажіть три характерні риси населення більшості країн Європи.

1 у релігійному складі переважають християни

2 перший тип відтворення, низький рівень урбанізації, старіння населення

3 у релігійному складі переважають мусульмани

4 перший тип відтворення, високі показники густоти населення та рівня урбанізації, старіння населення

5 другий тип відтворення, низькі показники густоти населення та рівня урбанізації

6 у статевій структурі переважають чоловіки, у віковій — середня вікова група

7 у статевій структурі переважають жінки, у віковій — середня вікова група


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити