Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

Регіони та країни світу

Загальна характеристика країн Азії. Японія. Китай. Індія

Японія

Економіко-географічне положення та його господарська оцінка, природні умови і ресурси

Японія — острівна держава. До її складу входять понад 4000 островів біля східного узбережжя Азії, із яких чотири великі — Хонсю, Хоккайдо, Кюсю і Сікоку. Японські острови простягнися дугою на відстань до 3500 км.

Економіко-географічне положення Японії є зручним. Хоча вона розташована в периферійній частині Східної Азії, але саме Японія є економічним центром цього регіону. Особливу вигоду їй приносить розташування між

Китаєм і Республікою Кореєю, які швидко розвиваються на початку XXI ст., і найпотужнішою в економічному плані країною світу — США.

Острівне розташування Японії та значна порізаність її берегової лінії сприяють розвитку її зв’язків із багатою на природні ресурси Австралією та Південно-Східною Азією — важливим ринком збуту товарів і скупченням дешевої робочої сили.

Таким чином, віддаленість від країни головних конкурентів — США і європейських держав — забезпечує японським ТНК панування у великому регіоні.

Ускладнює розташування Японії наявність територіальних суперечок із сусідами (Китай претендує на японські острови Сенкаку, а Японія — на кілька Курильських островів, які зараз перебувають у складі Росії).

Країна повністю розташована в межах Тихоокеанського сейсмічного поясу. Тут є численні діючі вулкани (найвища вершина Японії — Фудзіяма — один із них), часті землетруси, у тому числі катастрофічні (Токіо, 1923 р.; Кобе, 1988 р. тощо). Нерідко вони супроводжуються сильними цунамі. Рівнини займають невелику (20 %) частину території країни, переважно біля берегів.

Хоча клімат на рівнинах Японії здебільшого теплий (зима прохолодна лише в горах і на Хоккайдо) і вологий, проте в окремі дні можливі сильні похолодання, а в другій половині літа — першій половині осені країна потерпає від тропічних циклонів — тайфунів, які нерідко досягають руйнівної сили й викликають повені.

Через розташування країни в межах альпійської зони горотворення Японія не має великих родовищ корисних копалин. Промислове значення мають вугілля, мідні та свинцево-цинкові руди, самородна сірка, але їх замало для сучасної промисловості країни.

Річки Японії короткі, багатоводні й мають швидку течію. Для судноплавства вони непридатні, але мають досить великі гідроресурси.

Лісистість Японії висока. Лісами вкрито приблизно 2/3 території країни. Але розташовані вони майже виключно в горах, а це дуже ускладнює їх промислове використання.

Ґрунти країни мають невисоку природну родючість. Але властивості сільськогосподарських угідь дуже змінені людиною.

Для Японії велике значення мають біологічні та мінеральні ресурси прилеглих до неї вод Тихого океану.

Із рекреаційних ресурсів Японія особливо виділяється своїми об’єктами антропогенного походження. Історико-культурними об’єктами буквально насичені історичні столиці Японії — міста Кіото й Нара.

Населення і трудові ресурси

За кількістю населення Японія посідає десяте місце у світі. У країні відбувається процес старіння нації, що пояснюється низькою народжуваністю та високою тривалістю життя — понад 80 років. Жінки в середньому живуть на шість років довше за чоловіків. Ця обставина зумовлює переважання жінок у статевому складі населення.

Японія — однонаціональна держава. Понад 99 % населення — японці, також представлені корейці, на Хоккайдо живуть близько 20 тис. айнів.

Країна дуже добре забезпечена трудовими ресурсами як кількісно, так і якісно. Частка економічно активного населення становить близько половини від загальної кількості. Японці вирізняються високою кваліфікацією та виконавською дисципліною. Характерна риса країни — незначна кількість безробітних, хоча останнім часом кризові явища в економіці призвели до їхнього зростання.

Населення розміщене територією Японії нерівномірно. Більшість жителів проживають на прибережних рівнинах. Найбільш густо заселені рівнини Тихоокеанського узбережжя, де сконцентровані найбільші міста країни. Гірські райони заселені негусто.

Городяни становлять майже 80 % населення Японії, причому близько чверті проживають у 15 найбільших містах, у тому числі в Токіо.

Поряд із Токійською найбільшими міськими агломераціями є Осакська й Нагойська. Разом із розташованими між ними містами вони утворюють мегалополіс Токайдо завдовжки 600 км.

В останні роки вповільнилися темпи зростання міського населення, зате посилюються процеси субурбанізації. Особливо вони помітні в районах розташування міст Токіо й Осака.

Особливості галузевої та регіональної структури господарства, промисловість та її структура

Найважливішу роль в економіці країни продовжує відігравати промисловість: на Японію припадає близько 12 % промислового виробництва світу. Найбільше значення як у національному, так і у світовому господарстві мають машинобудування, чорна металургія, хімічна й нафтохімічна промисловість, а також електроенергетика.

В електроенергетиці країни продовжує домінувати нафта й газ, хоча останнім часом їх дещо потіснила атомна й гідроенергетика. На них припадає близько третини виробленої електроенергії. Якщо ТЕС розміщують у великих промислових районах, то АЕС дещо віддалені від індустріальних центрів. Основний районом розміщення ГЕС є гори Центрального Хонсю.

Унікальною галуззю в господарстві Японії є чорна металургія. Не маючи значних запасів руд і палива, ця надзвичайно матеріаломістка й енергоємна галузь виробляє близько 100 млн т сталі на рік. Причому приблизно чверть продукції експортується.

Більшість великих металургійних підприємств розміщується на узбережжі, недалеко від великих портів. Однак останнім часом найбільш ресурсомісткі й екологічно шкідливі виробництва переносять за кордон, а в Японії зосереджують підприємства переробної металургії.

Лідером японської індустрії є машинобудування, насамперед наукоємне. На галузь припадає понад 70 % експорту й 40 % промислової продукції, причому майже половина — це продукція радіоелектроніки. Країна посідає передові позиції у світі з виробництва комп’ютерів і телевізорів, робототехніки й відеоапаратури, промислової та медичної електроніки. Розміщення підприємств радіоелектронної промисловості орієнтовано на науково-технічний потенціал великих міст, можливість комбінування та кооперування, кваліфіковану робочу силу, споживача й транспортні комунікації. Найбільше їх розташовано у великих містах Тихоокеанського узбережжя, особливо в Токіо, Осаці, Йокогамі, Фукуоці, Нагої.

Японія виробляє до 10 млн автомобілів на рік, серед них — «Тойота» (більш ніж третина автомобілів), «Ніссан», «Хонда», «Міцубіші», « Мазда». Центри автомобілебудування тяжіють до портів. Найбільше заводів побудовано в Нагої, Хіросімі, Токіо. Близько половини вироблених автомобілів продається за кордоном.

Свої особливості має географія іншої галузі машинобудування — суднобудування. Її головні підприємства розташовані на узбережжі Тихого океану. Найбільше будують великотоннажних танкерів, рибальських суден і контейнеровозів.

За виробництвом хімічної продукції Японія поступається тільки СІІІЛ. Найбільш розвинена хімія органічного синтезу. Країна посідає друге місце у світі за випуском пластмас і синтетичного каучуку, шосте — за виробництвом синтетичних волокон. У значних обсягах виробляються паливно-мастильні матеріали, побутова хімія і добрива. В останні роки значна увага приділяється тонкій хімії та біохімії. Основні центри галузі розташовані в межах Тихоокеанського поясу. Особливо виділяється кілька міст Токійської агломерації, зокрема Кавасакі, Йокогама.

Світове значення має й низка інших галузей і виробництв, серед яких целюлозно-паперова й поліграфічна. Особливо значними є обсяги виробництва й експорту паперу й картону. Власного лісу для целюлозно-паперової та деревообробної промисловості не вистачає, і його завозять з Азії.

Характеристика основних галузей сільського господарства

Японське сільське господарство не відіграє значної ролі у світовій економіці, а в господарстві країни його роль є досить невеликою — 1 % ВВП. Самозабезпеченість сільськогосподарською продукцією не перевищує половини потреби. Основну роль відіграє рослинництво, насамперед вирощування рису, картоплі, різних овочів, фруктів і ягід (особливо багато вирощується суниці, мандаринів, персиків, яблук). Своєї тваринницької продукції не вистачає (крім яєць), а тому значна її частина завозиться з інших країн. Також імпортують пшеницю, тропічні фрукти, кормові й технічні культури.

Головною житницею Японії є периферійна частина країни. Тут спеціалізуються на традиційних для Японії культурах. У приміських зонах великих агломерацій поряд із типовим для країни овочівництвом, садівництвом, квітникарством, зерновим господарством швидко розвиваються порівняно нові галузі тваринництва: свинарство, птахівництво й молочне скотарство.

Крім рису й овочів до місцевого раціону традиційно входить риба. За її споживанням на душу населення Японія поступається тільки Ісландії.

Транспорт, основні його види та географія, зовнішньоекономічні зв'язки, регіональні відмінності

Найбільшу роль у вантажо- й пасажирообігу відіграє автомобільний транспорт. Країна має густу мережу автомобільних шляхів із твердим покриттям загальною довжиною в 863 тис. км. 5 тис. км — це першокласна автострада, що з’єднує найбільші міста. Роль залізничного транспорту зменшується. Він посідає друге місце в країні за пасажирообігом, а у вантажообігу його частка є незначною. Предметом гордості японців є сінкансен — система швидкісних залізниць завдовжки близько 2,5 тис. км. На них поїзди розвивають швидкість до 300 км/год.

Країна має великий морський флот, що налічує 594 судна, у тому числі 179 танкерів, їх обслуговують десятки портів, найбільші з яких — Тіба, Йокогама, Кавасакі, Токіо, Нагоя, Осака. Особливо великими є обсяги міжнародних вантажів, роль каботажних перевезень поступово знижується.

Постійно збільшується значення авіатранспорту. Японські авіаційні компанії входять до світових лідерів. Країна має мережу аеропортів, найбільшими з яких є Нарита (Токіо) і Кансай (Осака).

Зовнішні економічні зв’язки, особливо зовнішня торгівля, є надзвичайно важливими для Японії. Експорт в основному складається з продукції машинобудування, чорної металургії та хімічної промисловості. До інших країн вивозять автомобілі, відеомагнітофони, комп’ютери, телевізори, годинники, судна, фотоапарати, сталь, мотоцикли, верстати, промислові роботи, пластмаси, синтетичний каучук.

Найбільшими зовнішньоторговельними партнерами Японії є розвинені країни, особливо США й країни Західної Європи. Серед країн, що розвиваються, за обсягами зовнішньої торгівлі перше місце посідає Південно-Східна Азія. На цей регіон припадає близько третини японського зовнішньоторговельного обігу. Зростає торгівля з Китаєм.

Більшість індустріальних центрів країни розташовані на рівнинах, що розкинулися на узбережжі або в безпосередній близькості від Тихого океану. Вони утворюють так званий Тихоокеанський пояс із високорозвиненою промисловістю, інтенсивним сільським господарством і густою транспортною мережею. Найбільша частина підприємств зосереджена в районі мегаполіса Токайдо. Він не має рівних у світі за концентрацією промислового виробництва.

До периферійної зони Японії відносять острів Хоккайдо, гірсько-лісові райони Хон- сю, південну частину Кюсю і Сікоку. Тривалий час тут переважали гідроенергетика, лісова й видобувна промисловість, а також туризм. Останнім часом тут створюються підприємства з виробництва радіоелектроніки й атомні електростанції. Уряд усіляко підтримує освоєння периферійної зони, докладаються зусилля для створення там наукових і науково-виробничих центрів. Це дозволить не тільки зменшити територіальні диспропорції в розміщенні господарства, але й розв’язати завдання зі збільшення науково-технічного потенціалу країни.

Із цією метою держава й великі компанії почали вкладати кошти в розвиток науково-дослідної бази. Значно зросли витрати на наукові дослідження, збільшилася кількість фахівців, зайнятих науковими й конструкторськими розробками. Одночасно на японських підприємствах здійснювалася модернізація. Особлива увага була приділена комплексній автоматизації, електронізації, роботизації, використанню нових матеріалів і сучасних технологій.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити