Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

Регіони та країни світу

Загальна характеристика країн Азії. Японія. Китай. Індія

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Укажіть субрегіон Азії, до якого входять Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменістан, Киргизстан.

А Південно-Західна Азія

Б Східна Азія

В Південна Азія

Г Центральна Азія

2. Укажіть неправильне твердження щодо географічного положення Азії.

А більшість країн має вихід до моря

Б розташована в різних кліматичних поясах, значну частину займають області висотної поясності

В близькість більшості країн до розвинених держав Європи

Г велика розмаїтість природних умов, наявність великих покладів різноманітних корисних копалин

3. Більш ніж половина всіх запасів нафти світу залягають:

А у Південно-Східній Азії

Б у Східній Азії

В у Південній Азії

Г у Південно-Західній Азії

4. Укажіть два ареали світу з найвищою густотою населення, які розташовані в Азії.

А Східноазіатський і Південноазіатський

Б Центральноазіатський і Південноазіатський

В Західноазіатський і Північноазіатський

Г Північноазіатський і Центральноазіатський

5. У господарстві більшості країн Азії переважають:

А видобувна й обробна промисловість

Б сільське господарство і гірничовидобувна промисловість

В сільське господарство, харчова, легка і гірничовидобувна промисловість

Г обробна промисловість і сфера послуг

6. Укажіть правильне твердження щодо сільського господарства Азії.

А відмінності в природних умовах визначають різноманітність у спеціалізації сільського господарства

Б сільське господарство Східної і Південно-Східної Азії має яскраво виражений тваринницький напрямок

В у країнах Південно-Західної і Центральній Азії провідною зерновою культурою є рис

Г у країнах Південної Азії в тваринництві найбільше значення має вівчарство

7. Укажіть продукцію сільського господарства, яку в світі пов’язують із країнами Азії.

А кава, кукурудза, грейпфрути

Б чай, спеції, рис

В картопля, жито, льон

Г маніок, ямс, таро

8. Дайте оцінку забезпеченості Японії корисними копалинами.

А повна відсутність корисних копалин

Б наявність значної кількості рудних корисних копалин, середній рівень забезпеченості нафтою і природним газом

В наявність басейнів кам’яного вугілля і залізних руд, значні запаси будівельних матеріалів

Г є окремі родовища вугілля, мідних і свинцево-цинкових руд, самородної сірки

9. Більшість великих металургійних підприємств Японії розміщується:

А на узбережжі, неподалік від великих портів

Б у гірських районах

В у передмістях Токіо

Г у центральній частині островів Хонсю і Хоккайдо

10. Укажіть найбільші центри автомобілебудування Японії.

А Осака, Йокогама, Фукуока

Б Кавасакі, Йокогама, Токіо

В Нагоя, Хіросіма, Токіо

Г Тіба, Фукуока, Сайтама

11. Більшість індустріальних центрів Японії розташовані на прибережних рівнинах і утворюють так званий:

А внутрішній пояс

Б тихоокеанський пояс

В периферійну зону

Г зовнішній пояс

12. У якій частині Китаю живе понад 80 % його населення?

А Схід

Б Захід

В Південь

Г Північ

13. Укажіть особливість статевої структури населення Китаю.

А однакова кількість чоловіків і жінок

Б перевищення кількості жінок у всіх вікових групах

В перевищення кількості чоловіків у всіх вікових групах

Г перевищення кількості чоловіків у загальному населенні країни

14. Більшість продукції чорної металургії Китаю створюють:

А заводи з виробництва чавуну

Б металургійні комбінати повного циклу

В підприємства порошкової металургії

Г підприємства передільної металургії

15. Укажіть найбільший центр текстильної промисловості Китаю.

А Пекін

Б Нанкін

В Шанхай

Г Тяньцзінь

16. Серед мінеральних ресурсів Індії найбільше значення мають:

А рудні корисні копалини

Б паливні корисні копалини

В будівельна сировина

Г хімічна сировина

17. Укажіть причину того, що тваринництво відіграє другорядну роль у сільському господарстві Індії.

А незначна кількість поголів’я великої рогатої худоби

Б нестача кормів

В населення споживає дуже мало м’яса, масла, недостатньо молока

Г основні площі сільськогосподарських угідь зайняті під зерновими і технічними культурами

18. Укажіть, якою цифрою на картосхемі позначено Республіку Корея.

А 1

Б 2

В З

Г 4

Завдання на встановлення відповідності

19. Установіть відповідність між субрегіонами Азії і прикладами країн, що входять до їх складу.

1 Південно-Західна Азія

2 Східна Азія

3 Південна Азія

4 Південно-Східна Азія

А Пакистан, Індія, Бангладеш, Шрі-Ланка

Б Єгипет, Алжир, Марокко, Туніс, Лівія, Судан

В В’єтнам, Індонезія, Камбоджа, Лаос, М’янма, Сінгапур, Таїланд

Г Ізраїль, арабські країни Аравійського півострова та прилеглих територій, Туреччина, Іран

Д Китай, Монголія, Республіка Корея, КНДР, Японія

20. Установіть відповідність між центрами машинобудування Азії і буквами, якими вони позначені на картосхемі.

1 Кавасакі

2 Тяньцзінь

3 Ченнаї

4 Пусан

21. Установіть відповідність між країнами та їх столицями.

1 Республіка Корея

2 Таїланд

3 Індонезія

4 Туреччина

А Джакарта

Б Ісламабад

В Бангкок

Г Анкара

Д Сеул

22. Установіть відповідність між особливостями сільського господарства країн Азії і буквами, якими ці країни позначені на картосхемі.

1 серед технічних культур найбільше значення мають цукрова тростина (перше місце у світі за вирощуванням), чай, бавовник і джут; особливе місце серед них посідає чай, ця культура найбільш поширена на північному сході й півдні

2 у приміських зонах великих агломерацій поряд із типовим для країни овочівництвом, садівництвом, квітникарством, зерновим господарством швидко розвиваються порівняно нові галузі тваринництва: свинарство, птахівництво й молочне скотарство

3 провідною зерновою культурою є пшениця

4 у північно-східній частині країни поширені: кукурудза (третя за значенням зернова культура), просо, ячмінь, овес, жито, гречка, картопля; велике значення має соя

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

23. У 2013 р. Республіка Корея експортувала товарів на 557 млрд дол. (частка Китаю склала 24,5 %). Китай експортував товарів на 2217 млрд дол. (частка Республіки Корея склала 4,1 %). Обчисліть сальдо зовнішньої торгівлі (у млрд дол.) між Республікою Корея та Китаєм.

Завдання множинного вибору з короткою відповіддю

24. Укажіть три правильні твердження щодо населення Китаю.

1 найчисленніші національні меншини — чжуани, уйгури, тибетці, монголи, мяо, маньчжури, корейці

2 китайці становлять безумовну більшість тільки на сході країни

3 дві третини населення країни проживає в сільських населених пунктах

4 особливо низьким є рівень урбанізації в Західному Китаї

5 в окремих районах Великої Китайської рівнини густота населення досягає 1000 осіб/км2

6 населення середньої вікової групи перевищує 75 %

7 понад 80 % населення Китаю мешкає у Південному Китаї

25. Укажіть три правильні твердження щодо сільського господарства Індії.

1 у східній частині переважає трудомістке рослинництво, в західній — кочове й напівкочове скотарство

2 найбільше рису вирощують у найвологіших і густозаселених районах північного сходу країни, біля узбережжя Індійського океану і в дельтах річок

3 у східній частині переважає кочове й напівкочове скотарство, в західній — трудомістке рослинництво

4 головною галуззю сільського господарства є рослинництво, на яке припадає понад 80 % вартості сільськогосподарської продукції

5 головна зернова культура — жито

6 країна посідає перше місце у світі за поголів’ям великої рогатої худоби

7 країна посідає перше місце у світі за вирощуванням цукрового буряку


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити