Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

Регіони та країни світу

Країни Америки. США, Канада. Загальна характеристика країн Латинської Америки. Загальна характеристика країн Африки. Загальна характеристика Австралії та країн Океани

Канада

Економіко-географічне положення та його господарська оцінка, природні умови і ресурси

Канада — друга за розмірами території країна світу. Значна її частина припадає на острови (приблизно 15 %) і півострови, тому Канаду не можна вважати компактною країною. Із другого боку, ця особливість дає країні найдовшу (приблизно 100000 км) у світі берегову лінію. Канада розташована між двома океанами (Тихим та Атлантичним), що покращує її ЕГП. Наявність виходу до третього океану — Північного Льодовитого — на сьогодні не відіграє помітної ролі через низький рівень господарського освоєння прилеглих до нього частин Канади.

Найважливіша особливість ЕГП країни, яка дуже впливає на розвиток її господарства, — протяжний суходільний кордон зі США. Це — єдиний сусід Канади на суходолі. Його роль для Канади є настільки важливою, що жартома країну часто називають «п’ятдесят першим штатом США».

Природні умови Канади є досить складними для розвитку господарства. Хоча понад 2/3 її території мають рівнинний рельєф, проте на Заході значну площу займають високі й досить важкопрохідні гори Кордильєри. До того ж значна частина Канади перебуває в зоні багаторічної мерзлоти.

Клімат на більшій частині є досить суворим: зима по всій території холодна, літо тепле й досить довге лише на півдні.

Канада належить до найкраще забезпечених різноманітними природними ресурсами країн світу. Вона, зокрема, дуже багата на різноманітні корисні копалини. Тут у достатній кількості є кам’яне вугілля, великі запаси нафти й природного газу (у районі передгірних прогинів біля Кордильєр). Ще більше значення мають рудні корисні копалини. За запасами залізних (півострів Лабрадор і район озера Верхнього), свинцево-цинкових (Кордильєри, провінції Онтаріо та Квебек), нікелевих (провінції Онтаріо та Манітоба), уранових, мідних, титанових руд, золота, срібла Канада входить до перших п’ятірок країн світу. Є великі родовища калійних солей (Саекачеванський басейн).

Недоліком розташування багатьох родовищ є їх віддаленість від найбільш освоєних районів Канади та суворі кліматичні умови (цим країна дещо нагадує Росію).

Величезними є водні ресурси Канади. Тут дуже густа річкова мережа, є численні великі озера (Велике Ведмеже, Велике Невільниче, Вінніпег, Атабаска, частково Великі Північноамериканські тощо). Багато річок порожисті або гірські, завдяки чому Канада належить до першої п’ятірки країн світу за запасами гідроенергії.

Значними є біологічні ресурси країни. Моря біля берегів Канади дуже багаті на рибні ресурси, особливо відома Ньюфаундлендська банка, де змішуються тепла й холодна течії.

Майже половина Канади розташована в межах північного лісового поясу Землі. Ліси країни багаті на хутрових звірів. За запасами деревини вона поступається лише Росії та Бразилії, а за її обсягом на одного жителя не має рівних у світі. Країна також характеризується одним із найкращих у світі показників за забезпеченням земельними ресурсами (на одного канадця припадає понад 30 га земель). Але лише 15 % території країни придатні для сільськогосподарського використання.

Населення і трудові ресурси

Головні чинники, що визначають основні риси населення Канади, — природні умови й імміграція. Останніми роками на переселенців припадає до 75 % щорічного приросту населення.

Кількість жителів країни збільшується і за рахунок природного приросту, але протягом останніх десятиліть він невпинно зменшується, і у 2013 р. склав 2 ‰. При цьому в країні один із найнижчих показників смертності серед дітей до одного року. Це результат високого рівня розвитку медицини та якості життя в країні. П’ятдесят років тому вперше в історїї країни кількість чоловіків виявилася меншою, ніж жінок, і зараз на 100 жінок припадає 98 чоловіків. Як і в більшості інших країн світу, це спостерігається у віці 65 років і більше.

Англо-канадці становлять 28 % населення, франко-канадці — 23 %, інші європейці — 15 % (серед них за кількістю виділяються німці, італійці, українці, голландці). Представлені вихідці з Азії та Африки, інуїти (ескімоси) та індіанці.

Франко-канадці сконцентровані в провінції Квебек і частково в провінції Нью-Брансуїк. В інших районах переважають англо-канадці. Серед найбільших національних меншин країни — українці.

Більше ніж третина віруючих зараховують себе до католицької церкви (в основному франко- канадці та італійці), ще чверть — протестанти.

Канада виділяється низькою густотою населення — 3 особи/км2 і великими контрастами в його розміщенні. 90 % усього населення Канади живуть у межах 200 км від кордону зі США, при цьому більшість із них сконцентровані в районі Великих озер і поблизу річки Св. Лаврентія.

Канада — високоурбанізована країна. Міське населення становить 79 %. У трьох містах — Торонто (5,9 млн жителів), Монреалі (3,6 млн) і Ванкувері (1,8 млн) — живе третина населення країни.

Особливості галузевої та регіональної структури господарства, промисловість та її структура

Канада належить до найбільших виробників багатьох видів промислової та сільськогосподарської продукції. Для неї характерні висока концентрація виробництва, величезні територіальні відмінності в розміщенні господарства, а також важливе значення гірничо- видобувної, лісової та деревопереробної промисловості.

Промисловість дає близько 1/3 ВВП. У гірничовидобувній галузі найбільшу роль відіграють: видобуток природного газу (третє місце у світі), нафти (дев’яте місце), мідних руд (четверте місце), золота (п’яте місце), цинкових руд (перше місце), нікелевих руд (друге місце). Видобуток природного газу й нафти в основному ведеться в провінціях Альберта й Саскачеван. Звідти на схід, захід і південь прокладені трубопроводи, у тому числі трансконтинентальні. Основний район видобутку залізної руди — півострів Лабрадор, нікелю та міді — Манітоба й Онтаріо, урану — Онтаріо, Саскачеван.

За виробництвом електроенергії країна посідає п’яте місце у світі. Близько 60 % електроенергії дають ГЕС, майже 15 % виробляють АЕС, розташовані в провінціях Квебек, Онтаріо й Нью-Брансуїк.

Розвинене машинобудування, у тому числі автомобілебудування, сільськогосподарське, виробництво обладнання для гірничовидобувної та лісової промисловості. Головні центри галузі: Торонто, Монреаль, Гамільтон, Оттава, Ванкувер. Найбільші підприємства нафтопереробної промисловості працюють у Монреалі, Сарнії (кінцевий пункт деяких нафто- і газопроводів), Ванкувері й Едмонтоні.

Лісопильна промисловість зосереджена в Британській Колумбії. В останні десятиліття країна орієнтується на переробку деревини й виробництво з неї готової продукції. Канада — другий у світі (після США) виробник пиломатеріалів й картону. Більшість целюлозно-паперових підприємств сконцентровані на сході країни.

Характеристика основних галузей сільського господарства

Відмінними рисами сільського господарства є високий рівень механізації та концентрації виробництва в поєднанні з великою роллю галузей, що екстенсивно розвиваються (зернове господарство, пасовищне скотарство), і порівняно невисокою врожайністю сільськогосподарських культур.

У структурі галузі дещо переважає тваринництво. Вирощують велику рогату худобу молочного й м’ясного напрямків, свиней, дрібну рогату худобу; розвинене птахівництво. Основним районом м’ясного скотарства є Альберта, на півдні Британської Колумбії переважає молочне господарство.

У рослинництві найважливіше значення має зернове господарство. На країну припадає 1/7 світового збору пшениці. Найбільше її вирощують у Саскачевані й Манітобі. Великі площі зайняті під кормовими культурами, у тому числі рапсом і кукурудзою; обробляють льон, картоплю, фрукти й овочі.

В економіці Ньюфаундленду, Нової Шотландії й Британської Колумбії велику роль відіграє рибальство. У прибережних водах приатлантичних районів, в основному на «ньюфаундлендських банках», здійснюється вилов тріски й оселедця. Поблизу Тихоокеанського узбережжя ведеться промисел лососевих і палтуса.

Транспорт, основні його види та географія, зовнішньоекономічні зв'язки, регіональні відмінності

Для такої величезної країни, як Канада, важливе значення має транспортний комплекс. Перше місце за вантажообігом посідає залізничний транспорт, а за пасажирообігом — автомобільний. Довжина залізничної колії — 67 тис. км, вона має широтне простягання, а у районах Лабрадору, Великого Невільничого озера — меридіональне. Довжина автошляхів — понад 900 тис. км. Країна має 169 морських торговельних суден, але основну частину морських перевезень здійснюють судна під «зручними прапорами». Найбільші порти: Ванкувер, Сет-Іль (головним чином вивезення залізної руди), Квебек, Монреаль.

Зовнішній ринок Канади значною мірою орієнтується на США. На цю країну припадає до 75 % зовнішньоторговельного обігу. У світі немає жодної розвиненої країни, економіка якої настільки явно була б пов’язана з економікою іншої держави. Багато торговельних операцій установилися на рівні обміну всередині компанії, що є наслідком інтеграційних процесів, характерних для цих північноамериканських держав.

Роль країни в міжнародному географічному поділі праці відображають основні експортні позиції: нафта, природний газ, кольорові метали, папір, лісоматеріали, автомобілі, машини, обладнання для телезв’язку, літаки, електроенергія, продукція хімічної промисловості (у тому числі пластмаси, добрива).

Крім США значні позиції на канадському ринку займають Китай, Велика Британія, Японія.

При економічному районуванні Канади зазвичай виділяють п’ять районів: Центральний, Степовий, Тихоокеанський, Атлантичний і Північний. Центральний включає південні частини найбільш економічно розвинених провінцій — Онтаріо і Квебек із головними містами Канади: Оттавою (столиця), Торонто і Монреалем (ці три міста часто називають «золотим трикутником»), а також перлиною старовинної архітектури і франко-канадської культурної самобутності — м. Квебек. Степовий (провінції Манітоба, Саскачеван та Альберта) район відомий спеціалізацією на гірничовидобувній промисловості, зерновому господарстві та скотарстві. Як і в північному пшеничному поясі США, тут вирощують тільки яру пшеницю, яка відрізняється дуже високою якістю і містить не менше ніж 13,5 % білка. Еталоном якості на світовому пшеничному ринку вважається тверда пшениця сорту «Манітоба-1». Тихоокеанський район — це провінція Британська Колумбія. В її господарстві домінує видобуток мінеральних ресурсів і лісове господарство. Останнім часом зайнятість у секторі природних ресурсів скорочується, а нові робочі місця в основному з’являються в будівництві та сфері послуг. Атлантичний район включає чотири провінції, він найменший за площею і депресивний за рівнем соціально-економічного розвитку. Найбільший за площею — Північний район, до якого належать три території Канади: Юкон, Північно-Західна територія і Нунавут. Тут проживає приблизно 100 тис. осіб (майже половина інуїти, які складають найбільшу групу корінних народностей півночі Канади), хоча площа більша, ніж площа всієї Західної Європи. Територія району багата на різноманітні корисні копалини, але видобуток їх тут нерентабельний і становить небезпеку для навколишнього середовища. Степовий, Тихоокеанський і Північний райони впродовж історії Канади виконували функції своєрідних аграрно-сировинних додатків. Проте з 1970-х рр. співвідношення між «центром» і «периферією» почало поступово змінюватися.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити