Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ПІДСУМКОВІ ТЕСТИ

Варіант 1

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. На якій картосхемі зображено маршрут навколосвітньої подорожі під керівництвом Ф. Дрейка?

2. У який бік направлена тінь від предметів опівдні?

А на захід

Б на схід

В на північ

Г на південь

3. Яка протока розділяє Африку та Європу?

А Баб-ель-Мандебська

Б Ла-Манш

В Босфор

Г Гібралтарська

4. Яка із перелічених вершин має вулканічне походження?

А Кіліманджаро

Б Джомолунгма

В Говерла

Г Косцюшко

5. На якому материку всі об’єкти мають лише південну широту та східну довготу?

А Антарктида

Б Австралія

В Євразія

Г Південна Америка

6. Якою буквою на профілі рельєфу Південної Америки позначене Бразильське плоскогір’я?

7. Укажіть основну причину формування течій у поверхневих водах Світового океану.

А постійні вітри

Б відхиляюча сила Коріоліса

В конвективні рухи води

Г землетруси на дні Океану

8. Як називається стан річкового режиму, коли відбувається щорічне підняття рівня води в річці?

А паводок

Б межень

В вододіл

Г повінь

9. На материках й островах, які оточують Тихий океан, сформувався майже безперервний ланцюг діючих вулканів, які утворюють Тихоокеанське вогняне кільце. Укажіть причину його утворення.

А взаємодія океанічної та материкових літосферних плит

Б мала потужність океанічної земної кори

В великі розміри Океану

Г давній геологічний вік Океану

10. Укажіть правильне поєднання назв материка та озера, що на ньому розташоване.

А Австралія — Танганьїка

Б Африка — Верхнє

В Євразія — Мертве море

Г Північна Америка — Вікторія

11. Укажіть географічні координати об’єкта, що позначений на фрагменті карти буквою А.

А 50° пн. ш., 97° зх. д.

Б 50° пд. ш., 97° зх. д.

В 97° пн. ш., 50° сх. д.

Г 97° пд. ш., 50° зх. д.

12. Укажіть причину того, що серед представників органічного світу Австралії багато ендеміків та реліктів.

А особливі кліматичні умови

Б тривала ізоляція материка від інших частин суходолу

В переважання рівнинних форм рельєфу

Г переселенці привозили на материк різні організми з усіх куточків світу

13. Про яку природну зону йдеться?

Серед лишайників, мохів та осоки стеляться по землі притиснуті сильними вітрами карликові берізки.

А пустелі та напівпустелі

Б лісостепи та степи

В тундра й лісотундра

Г тайга

14. Якому кліматичному поясу відповідає наведена кліматична діаграма?

А екваторіальному

Б субекваторіальному Північної півкулі

В субекваторіальному Південної півкулі

Г субтропічному Північної півкулі

15. У якому географічному поясі поширені червоно-жовті фералітні ґрунти?

А помірному

Б тропічному

В екваторіальному

Г арктичному

16. Україна розташована:

А в межах двох природних зон — лісів та степів

Б на захід від Гринвіцького меридіана

В у Центральній Європі

Г у помірному поясі Північної півкулі

17. Поблизу якого міста проходить серединний меридіан другого годинного поясу?

А Києва

Б Львова

В Харкова

Г Запоріжжя

18. Укажіть, хто склав перші топографічні карти території України.

А Геродот

Б Г. де Боплан

В П. Чубинський

Г В. Вернадський

19. Яка тектонічна структура має найменшу потужність осадового чохла?

А Дніпровсько-Донецька западина

Б Волино-Подільська плита

В Український щит

Г Причорноморська западина

20. Укажіть генетичний тип форм рельєфу, що зображені на ілюстрації.

А денудаційний

В вулканічний

В водно-ерозійний

Г еоловий

21. У межах якої тектонічної структури розташований основний район видобутку нафти та природного газу в Україні?

А Український щит

Б складчаста система Карпат

В Волино-Подільська плита

Г Дніпровсько-Донецька западина

22. Який тип повітряних мас переважає в Україні?

А помірні континентальні

Б помірні морські

В тропічні континентальні

Г арктичні континентальні

23. Яке озеро України має загатне походження?

А Світязь

Б Ялпуг

В Синевир

Г Сасик (Кундук)

24. Яка історико-географічна область перебувала у складі Росії та Молдови, а сьогодні є частиною Одеської області?

А Бессарабія

Б Буковина

В Галичина

Г Таврія

25. Укажіть середню очікувану тривалість життя в Україні.

А 51 рік

Б 61 рік

В 71 рік

Г 81 рік

26. Укажіть центр буровугільної промисловості в Україні.

А Павлоград

Б Червоноград

В Нововолинськ

Г Олександрія

27. Який чинник визначив розміщення в Миколаєві глиноземного заводу?

А наявність місцевої сировини

Б вигідне транспортне положення

В потужні електростанції

Г науково-дослідна база

28. Центри якої галузі позначено на картосхемі?

А чорної металургії

В виробництва калійних добрив

Б авіаційного машинобудування

Г бавовняної промисловості

29. Яка сільськогосподарська зона спеціалізується на молочно-м’ясному скотарстві, свинарстві, льонарстві, картоплярстві, вирощуванні жита, вівса, гречки?

А Поліська

Б Лісостепова

В Степова

Г Карпатська

30. Укажіть економічний район, що спеціалізується на виробництві сільськогосподарської продукції (пшениця, кукурудза, соняшник), виробництві сільськогосподарської техніки та мінеральних добрив.

А Столичний

Б Північно-Східний

В Центральний

Г Придніпровський

31. Яку продукцію доцільно перевозити повітряним транспортом?

А зерно з Херсона до Києва

Б турбіни з Харкова до Запоріжжя

В нове медичне обладнання з Німеччини до Києва

Г цемент із Балаклії до Полтави

32. У який період формування політичної карти світу сформувалися португальська, іспанська, французька та британська колоніальні імперії?

А стародавній

В середньовічний

В новий

Г новітній

33. Які зміни на політичній карті світу належать до якісних?

А розпад Османської імперії

Б об’єднання ФРН та НДР

В створення штучних островів у Перській затоці

Г перенесення столиці з Ріо-де-Жанейро до Бразиліа

34. Які країни мають вирішальний вплив на світову економіку?

А переселенські

Б нові індустріальні країни

В країни планової економіки

Г країни «великої сімки»

35. Яка спеціалізована організація у складі ООН надає допомогу у здійсненні національних програм з атомної енергетики?

А МАГАТЕ

Б ФАО

В ЮНЕСКО

Г МВФ

36. Укажіть регіон, де проживає найбільша частка населення Землі.

А Європа

Б Азія

В Африка

Г Північна Америка

37. Вікова структура населення якої країни відображена на діаграмі?

А Китай

Б Бразилія

В Кенія

Г Швейцарія

38. Які країни посідають провідні місця в світі за запасами природного газу?

А Росія, Іран, ОАЕ, Саудівська Аравія, США, Катар

Б Бразилія, Росія, Китай, США, Канада, Австралія

В Гвінея, Бразилія, Австралія, Ямайка, Суринам, Гайана

Г Китай, США, Росія, Австралія, Німеччина, Індія, Польща

39. У якій країні найбільша частка орних земель від загальної площі?

А Росія

Б Китай

В Канада

Г Україна

40. На картосхемі виділені країни, що посідають першість за обсягами виробництва:

А атомної електроенергії

Б легкових автомобілів

В гідроенергії

Г сталі

41. Серед більшості розвинених країн Канада вирізняється:

А колоніальною галузевою структурою господарства

Б аграрно-індустріальною експортною спеціалізацією

В багатогалузевою промисловістю

Г високим рівнем розвитку економіки

42. Укажіть країни-лідери за обсягами морських перевезень.

А Бельгія, Швейцарія, Німеччина, Японія

Б Японія, США, Росія, країни ЄС

В Панама, Ліберія, Китай, Мальта, Сінгапур

Г Ісландія, Афганістан, Лесото, Чад

Завдання на встановлення відповідності

43. Установіть відповідність між видами атмосферної циркуляції та їх особливостями.

1 пасати

2 циклони

3 мусони

4 західні вітри

А великі атмосферні вихори з високим тиском у центрі

В сезонні вітри

В вітри помірних широт

Г постійні вітри від тропічних широт до екватора

Д великі атмосферні вихори з низьким тиском у центрі

44. Установіть відповідність між крайніми точками Південної Америки та їх назвами.

1 північна

2 південна

3 західна

4 східна

А мис Галлшас

Б мис Фроуерд

В мис Горн

Г мис Кабу-Бранку

Д мис Паршьяс

45. Установіть відповідність між формами рельєфу України та їх типовими природними ландшафтами.

1 Поліська низовина

2 Причорноморська низовина

3 Подільська височина

4 Середньоруська височина

А альпійські луки

Б степові

В лісостепові

Г мішанолісові

Д широколистянолісові

46. Установіть відповідність між видом міграцій та їх проявом.

1 примусова

2 внутрішня

3 еміграція

4 трудова

А переміщення населення із сільської місцевості у міста

Б виїзд сім’ї з України на проживання до Німеччини

В переміщення кримських татар із Кримського півострова після Другої світової війни

Г виїзд студентів з України в Польщу на збирання врожаю полуниці

Д переміщення біженців із зони військових дій

47. Установіть відповідність між країнами та їх формою правління.

1 Бразилія, Аргентина

2 Німеччина, Індія

3 Ватикан, Саудівська Аравія

4 Норвегія, Велика Британія

А парламентські республіки

Б президентські республіки

В конституційні монархії

Г теократичні монархії

Д держави у складі Британської співдружності

48. Установіть відповідність між країнами та їх типами (підтипами).

1 нові індустріальні країни

2 переселенські країни

3 найменш розвинені країни

4 країни планової економіки

А Чад, Ефіопія

Б Саудівська Аравія, ОАЕ

В Австралія, Нова Зеландія

Г Бразилія, Аргентина

Д КНДР, Куба

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

(Використовуючи фрагмент наведеної карти, виконайте завдання.)

49. Визначте найбільше значення абсолютної висоти (у метрах) наведеної ділянки місцевості.

50. Азимут від водонапірної башти до лікарні відхиляється від напряму на схід на 3°. Обчисліть його значення.

51. На карті відстань між водонапірною баштою та лікарнею становить 1,5 см. Установіть відстань між цими об’єктами (у метрах) на місцевості.

52. Установіть ширину автомобільної дороги (у метрах), що проходить через ділянку місцевості.

Завдання множинного вибору з короткою відповіддю

53. Укажіть прізвища дослідників полярних широт.

1 Р. Пірі

2 Д. Лівінгстон

3 А. Тасман

4 Р. Амундсен

5 Б. Діані

6 Ф. Магеллан

7 Р. Скотт

54. Укажіть правильні твердження щодо кліматичних особливостей Австралії.

1 материк отримує велику кількість сонячної енергії протягом року

2 більша частина опадів випадає на східному та південно-східному узбережжі материка

3 Австралія перебуває під впливом холодних повітряних мас з Антарктики

4 західна частина материка перебуває під впливом західного переносу повітряних мас

5 вологі пасати просуваються в глиб материка та приносять багато опадів

6 внутрішні райони відрізняються різкоконтинентальним кліматом із холодною зимою та жарким літом

7 значна частина материка перебуває під впливом сухих та жарких повітряних мас

55. Укажіть зональні типи ґрунтів України.

1 чорноземи опідзолені

2 піщані

3 сірі лісові

4 торфово-болотні

5 каштанові

6 буроземи

7 лучно-болотні

56. Укажіть три основні райони чорної металургії в Україні.

1 Прикарпатський

2 Придніпровський

3 Причорноморський

4 Приазовський

5 Донецький

6 Поліський

7 Побузький

57. Які країни можна запропонувати туристам, що бажають позасмагати та покупатися у теплому морі в січні?

1 Італія

2 Мальта

3 Таїланд

4 Єгипет

5 Домініканська Республіка

6 Чорногорія

7 Іспанія

58. Укажіть правильні твердження щодо господарства Китаю.

1 постіндустріальна країна

2 майже 90 % промислових підприємств зосереджені у східній частині

3 провідні місця за обсягами виробництва на одну особу

4 індустріально-аграрна країна

5 частка зайнятих у сільському господарстві не перевищує 5 %

6 визначальна роль держави в економічному розвитку

7 переважають натуральне господарство та кустарні ремесла


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити