Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ПІДСУМКОВІ ТЕСТИ

Варіант 2

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. На якій картосхемі зображено маршрут російської експедиції під керівництвом Ф. Беллінсгаузена та М. Лазарєва?

2. Полярна зоря вказує напрям:

А на північ

Б на південь

В на захід

Г на схід

3. Яка протока розділяє Південну Америку та Антарктиду?

А Магелланова

Б Дрейка

В Берингова

Г Бассова

4. Серед названих вершин вулканічне походження має:

А Мак-Кінлі

Б Еребус

В Еверест

Г Косцюшко

5. Який материк одночасно перетинають екватор та нульовий меридіан?

А Африку

Б Південну Америку

В Австралію

Г Північну Америку

6. Якою буквою на профілі рельєфу Північної Америки позначено долину річки Колорадо?

7. Укажіть причину формування постійних вітрів у системі загальної циркуляції атмосфери Землі.

А неоднорідний рельєф материків

Б чергування вод Океану та суходолу

В утворення поясів високого та низького тиску

Г рухи літосферних плит

8. Як називається стан річкового режиму, коли відбувається раптове підняття рівня води в річці?

А паводок

Б межень

В вододіл

Г повінь

9. Води Південної Атлантики на 6 °С холодніші за води північної частини Атлантичного океану. Укажіть причину цього явища.

А охолоджуючий вплив вод Тихого океану в Південній півкулі

Б більш потужні теплі течії в Північній півкулі

В менша площа суходолу в Південній півкулі

Г охолоджуючий вплив Антарктиди

10. Укажіть правильне поєднання назв материка та озера, що на ньому розташоване.

А Північна Америка — Ладозьке

Б Південна Америка — Тітікака

В Африка — Маракайбо

Г Євразія — Ейр

11. Укажіть географічні координати об’єкта, що позначений на карті буквою А.

А 35° пд. ш., 149° сх. д.

Б 35° пн. ш., 149° сх. д.

В 149° пн. ш., 35° сх. д.

Г 149° пд. ш., 35° зх. д.

12. У внутрішніх районах Північної Америки сформувалася природна зона, яку переселенці називали «преріями». Ця назва в дослівному перекладі означає:

А густий хвойний ліс

Б кленовий ліс для полювання на ведмедя

В луг для випасання корови

Г земля тисячі річок

13. Про яку природну зону йдеться?

У царстві кактусів ростуть величезні колючі створіння: колони, свічники, кулі, їжакуваті подушки, деревоподібні химери-опунції.

А пустелі та напівпустелі

Б лісостепи та степи

В тундра й лісотундра

Г тайга

14. Який тип клімату характеризує наведена кліматична діаграма?

А субекваторіальний

Б субтропічний із рівномірним зволоженням

В субтропічний середземноморський

Г субарктичний

15. У якому географічному поясі поширені дерново-підзолисті ґрунти?

А помірному

Б субтропічному

В екваторіальному

Г субекваторіальному

16. Україна має одночасно морські та суходільні кордони з такими державами:

А Румунія та Болгарія

Б Грузія та Росія

В Туреччина та Румунія

Г Росія та Румунія

17. Укажіть місто, в якому місцевий час відрізняється від поясного більше, ніж на півгодини.

А Вінниця (28° сх. д.)

В Дніпропетровськ (35° сх. д.)

Б Ужгород (22° сх. д.)

Г Харків (36° сх. д.)

18. Фундатором фізичної географії України вважають академіка:

А С. Рудницького

В Б. Срезневського

Б В. Вернадського

Г Г. Висоцького

19. Яка височина сформувалася на Українському щиті?

А Волинська

Б Передкарпатська

В Придніпровська

Г Донецька

20. Укажіть генетичний тип форми рельєфу, що зображена на ілюстрації.

А денудаційний

Б вулканічний

В водно-ерозійний

Г карстовий

21. У межах якої тектонічної структури сформувалися основні залізорудні басейни в Україні?

А Дніпровсько-Донецької западини

Б Українського щита

В Карпатської складчастої системи

Г Причорноморської западини

22. У якій із зазначених областей України коефіцієнт зволоження має найбільше значення?

А Кіровоградська

Б Полтавська

В Волинська Г Одеська

23. Яке озеро України має лиманне походження?

А Світязь

Б Ялпуг

В Синевир

Г Бребенескул

24. Яка історико-географічна область тривалий час входила до складу Угорщини, а в 1945 р. була приєднана до України?

А Закарпаття

Б Галичина

В Бессарабія

Г Волинь

25. Укажіть співвідношення міських та сільських жителів в Україні.

А 50 % та 50 %

Б 45 % та 55 %

В 89 % та 11 %

Г 69 % та 31 %

26. Укажіть центр титаново-магнієвої промисловості в Україні.

А Кривий Ріг

Б Іршанськ

В Жовті Води

Г Нікополь

27. Який чинник визначив розміщення в Кривому Розі металургійного комбінату?

А наявність місцевої сировини

Б родовища коксівного вугілля

В науково-дослідна база

Г багаті водні ресурси

28. На картосхемі позначено центри:

А алюмінієвої промисловості

Б вугільної промисловості

В целюлозно-паперової промисловості

Г бавовняної промисловості

29. Яка сільськогосподарська зона спеціалізується на м’ясо-молочному скотарстві, свинарстві, вирощуванні цукрових буряків, озимої пшениці?

А Поліська

Б Лісостепова

В Степова

Г Карпатська

30. Укажіть економічний район, що спеціалізується на точному та транспортному машинобудуванні, виробництві штучних та синтетичних волокон, шин, деревообробної промисловості; вирощуванні озимої пшениці, льону, картоплярстві.

А Столичний

Б Північно-Східний

В Центральний

Г Придніпровський

31. Яку продукцію доцільно перевозити річковим транспортом?

А зерно з Херсона до Києва

Б турбіни з Харкова до Запоріжжя

В нове медичне обладнання з Німеччини до Києва

Г цемент із Балаклії до Полтави

32. У який період формування політичної карти світу існували Візантійська імперія, Київська Русь, Арабський халіфат, Монгольська імперія?

А стародавній

Б середньовічний

В новий

Г новітній

33. Які зміни на політичній карті світу належать до якісних?

А розпад Османської імперії

Б розпад Югославії

В створення штучних островів у Перській затоці

Г королівство Непал стало парламентською республікою

34. Які країни характеризуються високими темпами економічного зростання, дешевою робочою силою, залежністю від іноземних інвестицій?

А переселенські

Б нові індустріальні країни

В країни планової економіки

Г країни «великої сімки»

35. Яка спеціалізована організація у складі ООН бореться з неграмотністю, забезпечує розвиток міжнародного співробітництва в галузях освіти та науки?

А МАГАТЕ

Б ФАО

В ЮНЕСКО

Г МВФ

36. Укажіть регіон, який є найбільшим районом імміграції у світі.

А Англо-Америка

Б Латинська Америка

В Африка

Г Австралія

37. Вікова структура населення якої країни відображена на діаграмі?

А Китай

Б Німеччина

В Кенія

Г Швейцарія

38. Які країни посідають провідні місця у світі за запасами кам’яного вугілля?

А Росія, Іран, ОАЕ, Саудівська Аравія, США, Катар

Б Бразилія, Росія, Китай, США, Канада, Австралія

В Гвінея, Бразилія, Австралія, Ямайка, Суринам, Гайана

Г США, Китай, Росія, Австралія, Німеччина, Індія, Польща

39. Найбільший показник лісистості території серед європейських країн мають:

А Швеція та Фінляндія

Б Німеччина та Велика Британія

В Україна та Молдова

Г Румунія та Болгарія

40. На картосхемі виділені країни, які посідають першість за виробництвом:

А атомної електроенергії

Б електроенергії з альтернативних джерел

В гідроенергії

Г теплової енергії

41. У якій країні світу південні райони набагато краще економічно освоєні, ніж центральні та північні?

А Італія

Б Бразилія

В Канада

Г Індія

42. Укажіть країни, де немає залізниць.

А Бельгія, Швейцарія, Німеччина, Японія

Б Японія, США, Росія, країни ЄС

В Панама, Ліберія, Китай, Мальта, Сінгапур

Г Ісландія, Афганістан, Лесото, Чад

Завдання на встановлення відповідності

43. Установіть відповідність між півостровами та материками, до яких вони належать.

1 Кейп-Йорк

2 Чукотка

3 Юкатан

4 Сомалі

А Південна Америка

Б Австралія

В Євразія

Г Північна Америка

Д Африка

44. Установіть відповідність між крайніми точками Африки та їх назвами.

1 північна

2 південна

3 західна

4 східна

А мис Доброї Надії

Б мис Рас-Енгела

В мис Агульяс

Г мис Альмаді

Д мис Рас-Гафун

45. Установіть відповідність між генетичними типами та формами рельєфу.

1 водно-льодовиковий

2 карстовий

3 еоловий

4 техногенний

А насипи, дамби

Б дюни, кучугури

В ози, ками

Г печери, лійки

Д пляжі, коси

46. Установіть відповідність між містами та їх типами за кількістю населення.

1 Іллічівськ, Мукачеве

2 Херсон, Кіровоград

3 Запоріжжя, Львів

4 Київ, Харків

А дуже великі (500 тис. — 1 млн осіб)

Б середні (50—100 тис. осіб)

В мільйонери (понад 1 млн осіб)

Г великі (100—500 тис. осіб)

Д малі (до 50 тис. осіб)

47. Установіть відповідність між країнами та їх формами правління.

1 Бразилія, Аргентина

2 Німеччина, Індія

3 Ватикан, Саудівська Аравія

4 Норвегія, Велика Британія

А парламентські республіки

Б президентські республіки

В конституційні монархії

Г теократичні монархії

Д держави у складі Британської співдружності

48. Установіть відповідність між країнами та їх типами за галузевою структурою ВВП.

1 США, Японія

2 Росія, Білорусь

3 Колумбія, Перу

4 Конго, Лаос

А аграрні

Б індустріальні

В Індустріально-аграрні

Г постіндустріальні

Д аграрно-індустріальні

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

(Виконайте завдання, використовуючи фрагмент наведеної карти.)

49. Визначте кількість жителів (у тис. осіб) у селі Клеєвичі.

50. Визначте абсолютну висоту (у метрах) джерела Чисте.

51. Азимут від будинку лісника до вершини горба відхиляється від напряму на схід на 6°. Установіть положення вершини та її абсолютну висоту (у метрах).

52. Відстань від будинку лісника до вершини горба на карті складає 1,6 см. Обчисліть довжину шляху (у метрах) на місцевості.

Завдання множинного вибору з короткою відповіддю

53. Укажіть прізвища мандрівників, що очолили навколосвітні подорожі.

1 Ф. Дрейк

2 Д. Лівінгстон

3 Дж. Кук

4 X. Колумб

5 Б. Діаш

6 Ф. Магеллан

7 Р. Скотт

54. Укажіть правильні твердження щодо кліматичних особливостей Північної Америки.

1 майже весь материк отримує велику кількість сонячної енергії протягом року

2 значні контрасти температурних показників у різних частинах материка

3 тропічні та арктичні повітряні маси пересуваються в меридіональному напрямку

4 західне узбережжя материка перебуває під впливом західного переносу повітряних мас

5 вологі пасати просуваються в глиб материка та приносять багато опадів

6 особливо сухо в північній частині материка

7 значна частина материка перебуває під впливом сухих та жарких повітряних мас

55. Укажіть ґрунти, що мають азональне поширення в Україні.

1 чорноземи опідзолені

2 піщані

3 сірі лісові

4 торфово-болотні

5 каштанові

6 чорноземи звичайні

7 лучно-болотні

56. Укажіть три основні райони кольорової металургії в Україні.

1 Прикарпатський

2 Придніпровський

3 Причорноморський

4 Приазовський

5 Донецький

6 Поліський

7 Побузький

57. Які країни можна запропонувати туристам, що бажають покататися на лижах у травні?

1 В’єтнам

2 Румунія

3 Таїланд

4 Швейцарія

5 Домініканська Республіка

6 Франція

7 Грузія

58. Укажіть правильні твердження щодо господарства США.

1 постіндустріальна країна

2 майже 90 % промислових підприємств зосереджені у східній частині

3 частка добувної промисловості перевищує частку переробної

4 індустріально-аграрна країна

5 частка зайнятих у сільському господарстві не перевищує 5 %

6 визначальна роль держави в економічному розвитку

7 найвищі обсяги виробництва промислової продукції у світі


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити