Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Загальна географія

Географія як наука, розвиток географічних досліджень

1. А; 2. А; 3. А; 4. В; 5. Б; 6. А; 7. Б; 8. В; 9. А; 10. А; 11. В; 12. Г; 13. Г; 14. Б; 15. А; 16. Б; 17. 1Б 2А 3Д 4Г; 18. 1А 2Г 3Д 4Б; 19. 1В 2Д 3А 4Б; 20. 2 3 4; 21. 1 3 5.

Способи зображення Землі

1. А; 2. В; 3. Г; 4. Б; 5. Г; 6. А; 7. В; 8. Г; 9. Г; 10. Г; 11. Б; 12. А; 13. А; 14. В; 15. В; 16. 1В 2А 3Д 4Б; 17. 1Д 2Б 3А 4В; 18. 1546 м; 19. 1 2 7; 20. 2 3 6.

Літосфера та рельєф

1. Г; 2. А; 3. Б; 4. В; 5. Г; 6. В; 7. Г; 8. А; 9. В; 10. В; 11. Б; 12. Г; 13. Б; 14. В; 15. А; 16. 1Г 2Б 3В 4Д; 17. 1А 2Б 3Г 4В; 18. 1 2 7; 19. 3 4 5; 20. 2 3 7.

Атмосфера і клімат

1. Б; 2. Г; 3. А; 4. Б; 5. А; 6. В; 7. В; 8. А; 9. В; 10. В; 11. Б; 12. А; 13. Б; 14. В; 15. А; 16. В; 17. 1Д 2А 3В 4Б; 18. 1Б 2А 3В 4Д; 19. 7,8 °С; 20. 1 4 7; 21. 1 3 4.

Гідросфера й води Світового океану й суходолу

1. Б; 2. А; 3. А; 4. Б; 5. Г; 6. А; 7. В; 8. Б; 9. А; 10. Б; 11. А; 12. В; 13. Г; 14. В; 15. А; 16. 1В 2Д 3Б 4А; 17. 1В 2Д 3Б 4А; 18. 1А 2Г 3Д 4Б; 19. 2 4 6; 20. 3 4 6.

Біосфера. Ґрунти. Географічна оболонка

1. Б; 2. Б; 3. Г; 4. Б; 5. Г; 6. Б; 7. Б; 8. Г; 9. А; 10. А; 11. В; 12. А; 13. А; 14. В; 15. 1Г 2А 3Б 4В; 16. 1А 2Д 3В 4Б; 17. 1В 2Д 3А 4Г; 18. 5000 м; 19. 2 4 7.

Географія материків і океанів

Значення курсу географії материків і океанів. Океани

1. Б; 2. Г; 3. Г; 4. В; 5. Г; 6. А; 7. Б; 8. А; 9. Г; 10. Б; 11. В; 12. А; 13. А; 14. В; 15. В; 16. А; 17. 1Г 2Б 3А 4В; 18. 1А 2В 3Г 4Б; 19. 42 кг; 20. 1 4 7.

Африка

1. В; 2. В; 3. Б; 4. А; 5. В; 6. Г; 7. В; 8. Г; 9. Г; 10. В; 11. В; 12. Б; 13. Б; 14. Г; 15. Г; 16. А; 17. 1Г 2Д 3В 4Б; 18. 1Б 2В 3А 4Д; 19. 1Г 2В 3Б 4Д; 20. 1 2 5; 21. З 4 6.

Австралія. Антарктида

1. Г; 2. Б; 3. Г; 4. В; 5. А; 6. В; 7. Б; 8. Б; 9. В; 10. А; 11. Б; 12. Г; 13. В; 14. Г; 15. В; 16. 1В 2Г 3Д 4Б; 17. 1В 2Д 3Б 4А; 18. 7,86 °С; 19. 2 5 6; 20. 1 4 7.

Південна Америка

1. А; 2. Г; 3. Б; 4. Г; 5. Б; 6. Г; 7. Б; 8. Г; 9. Б; 10. А; 11. А; 12. В; 13. В; 14. Б; 15. В; 16. 1Б 2Д 3В 4А; 17. 1В 2Г 3Б 4А; 18. 1Д 2А 3Б 4В; 19. 1116 мм; 20. 3 4 5.

Північна Америка

1. В; 2. А; 3. Б; 4. Г; 5. В; 6. А; 7. Г; 8. В; 9. Б; 10. Г; 11. Б; 12. А; 13. В; 14. В; 15. А; 16. В; 17. 1Г 2А 3В 4Д; 18. 1В 2А 3Б 4Г; 19. 1Г 2А 3Б 4В; 20. 1 4 5.

Євразія. Земля — наш спільний дім

1. В; 2. Б; 3. Б; 4. В; 5. Б; 6. А; 7. Г; 8. Б; 9. А; 10. В; 11. Г; 12. Б; 13. А; 14. А; 15. В; 16. 1Д 2Г 3А 4Б; 17. 1А 2Б 3В 4Г; 18. 1Б 2Г 3Д 4В; 19. 11699,8 км; 20. 2 5 7.

Фізична географія України

Географічне положення. Формування території України. Загальні відомості про Україну. Рельєф, тектонічна, геологічна будова, мінеральні ресурси

1. Г; 2. В; 3. А; 4. В; 5. А; 6. Б; 7. В; 8. Г; 9. А; 10. Г; 11. В; 12. А; 13. В; 14. А; 15. Г; 16. 1Д 2Г 3В 4А; 17. 1А 2Г 3Д 4Б; 18. 1В 2Д 3А 4Г; 19. 1Г 2А 3Б 4В; 20. 2 3 5; 21. 1 3 5.

Кліматичні умови та ресурси. Внутрішні води та водні ресурси

1. Б; 2. А; 3. В; 4. А; 5. В; 6. Б; 7. Б; 8. Г; 9. А; 10. Б; 11. В; 12. Б; 13. В; 14. В; 15. 1Г 2А 3В 4Б; 16. 1Б 2Д 3А 4В; 17. 1Б 2А 3Д 4В; 18. Близько 24 %; 19. 3 4 6; 20. 4 6 7.

Ґрунти, рослинний покрив, тваринний світ

1. В; 2. Г; 3. Б; 4. В; 5. А; 6. А; 7. В; 8. В; 9. Б; 10. В; 11. Б; 12. А; 13. Г; 14. Б; 15. Г; 16. 1Д 2В 3Г 4А; 17. 1В 2Г 3А 4Б; 18. 1А 2В 3Г 4Д; 19. 1 5 7; 20. 2 4 6.

Природно-територіальні комплекси. Природні комплекси рівнин

1. В; 2. В; 3. Б; 4. А; 5. В; 6. Б; 7. Г; 8. Б; 9. Г; 10. Б; 11. Б; 12. А; 13. А; 14. Б; 15. 1Б 2В 3Д 4Г; 16. 1Д 2Б 3В 4А; 22. 1А 2Г 3В 4Б; 23. 1 3 6; 24. 1 3 5; 25. 2 4 7.

Гірські природні комплекси. Природні комплекси морів

1. Б; 2. Г; 3. Г; 4. Г; 5. Г; 6. А; 7. Г; 8. В; 9. А; 10. В; 11. В; 12. А; 13. В; 14. А; 15. 1Б 2Д 3Г 4А; 16. 1В 2А 3Г 4Б; 17. 1Д 2Г 3Б 4В; 18. 0; 19. 2 3 6; 20. 1 2 7.

Геоекологічна ситуація. Використання й охорона природних умов і ресурсів

1. Б; 2. А; 3. В; 4. В; 5. Г; 6. Б; 7. В; 8. В; 9. В; 10. Г; 11. А; 12. В; 13. Б; 14. Г; 15. В; 16. 1Д 2В 3А 4Г; 17. 1В 2Д 3Г 4А; 18. 1А 2Г 3Д 4В; 19. 102,6 %; 20. 4 5 7;

21. 2 4 6.

Загальні положення економічної та соціальної географії

Вступ. Населення

1. А; 2. В; 3. Г; 4. А; 5. В; 6. А; 7. Б; 8. А; 9. В; 10. Г; 11. Б; 12. А; 13. Б; 14. В; 15. 1А 2В 3Б 4Д; 16. 1В 2Б 3Д 4Г; 17. 18 %; 18. 2 3 7; 19. 2 3 4.

Загальна характеристика господарства. Економічний потенціал. Промисловість

1. А; 2. В; 3. Г; 4. Б; 5. Г; 6. Б; 7. А; 8. В; 9. Б; 10. В; 11. Г; 12. А; 13. Б; 14. Г; 15. Б; 16. 1Д 2Г 3В 4Б; 17. 1Г 2А 3Д 4В; 18. 1Д 2Б 3А 4В; 19. 155 т; 20. 4 5 7.

Сільське господарство. Транспорт. Соціальна сфера

1. Б; 2. А; 3. Г; 4. Б; 5. Г; 6. В; 7. Б; 8. В; 9. Б; 10. В; 11. А; 12. В; 13. Г; 14. А; 15. В; 16. Г; 17. 1В 2Г 3А 4Д; 18. 1Г 2А 3Д 4В; 19. 9,3 %; 20. 1 3 7.

Економічна і соціальна географія України

Населення України

1. Б; 2. В; 3. Б; 4. Б; 5. А; 6. Г; 7. А; 8. Б; 9. В; 10. Г; 11. В; 12. А; 13. Б; 14. А; 15. 1Б 2В 3Д 4А; 16. 1Б 2Д 3В 4Г; 17. 1Д 2Г 3В 4Б; 18. 654 млн осіб; 19. 2 4 6; 20. 1 5 7.

Загальна характеристика господарства, економічний потенціал. Паливна промисловість. Електроенергетика. Металургійна промисловість

1. Б; 2. Г; 3. В; 4. Г; 5. В; 6. А; 7. В; 8. А; 9. А; 10. В; 11. А; 12. Б; 13. Г; 14. Б; 15. 1В 2Д 3А 4Б; 16. 1Г 2Б 3В 4Д; 17. 1А 2Д 3Г 4В; 18. 28,4 млн т; 19. 2 4 6; 20. 2 3 7.

Машинобудівна та металообробна промисловість. Хімічна промисловість. Лісова промисловість. Деревообробна промисловість. Промисловість будівельних матеріалів. Легка промисловість. Художні промисли. Харчова промисловість

1. В; 2. Г; 3. В; 4. А; 5. А; 6. В; 7. Б 8. А; 9. Г; 10. Б; 11. А; 12. Г; 13. А; 14. В 15. А; 16. 1Г 2А 3Д 4Б; 17. 1Д 2Б 3А 4Г 18. 1Б 2А 3Д 4В; 19. 287,5 л; 20. 2 4 6.

Соціальне господарство. Соціальна сфера. Транспорт і зовнішньоекономічні зв'язки

1. Б; 2. А; 3. Г; 4. Б; 5. В; 6. А; 7. В; 8. Г; 9. Б; 10. А; 11. В; 12. А; 13. Б; 14. Г; 15. Б; 16. 1Д 2В 3А 4Г; 17. 1Д 2В 3Г 4Б; 18. 1А 2Г 3Б 4В; 19. 58,3 %; 20. 2 4 5.

Характеристика економічних районів

1. В; 2. А; 3. Б; 4. А; 5. В; 6. Г; 7. Б; 8. В; 9. А; 10. В; 11. Б; 12. Г; 13. А; 14. Б; 15. А; 16. 1Г 2А 3Д 4В; 17. 1А 2Б 3В 4Д; 18. 14,26%; 19. 1 2 7; 20. 3 4 6.

Економічна та соціальна географія світу

Сучасна політична карта світу. Населенна Географія світових природних ресурсів

1. Б; 2. Г; 3. А; 4. В; 5. Г; 6. В; 7. В; 8. А; 9. В; 10. Б; 11. В; 12. Г; 13. Б; 14. Б; 15. 1В 2Г 3Д 4А; 16. 1Б 2Г 3Д 4А; 17. 1Д 2В 3А 4Б; 18. 11,48 років; 19. 2 5 6; 20. 1 3 4.

Світове господарство. Глобальні проблеми людства

1. А; 2. В; 3. Б; 4. Г; 5. Г; 6. Г; 7. Б; 8. А; 9. В; 10. Г; 11. Б; 12. Б; 13. Г; 14. А; 15. 1А 2Б 3В 4Г; 16. 1В 2Г 3А 4Д; 17. 1В 2А 3Г 4Д; 18. Нідерланди експортують на 32,6 тис. дол. на одну особу більше продукції, ніж Китай; 19. 2 5 7; 20. 3 4 6.

Економіко-географічна характеристика регіонів та окремих держав. Загальна характеристика країн Європи

1. А; 2. В; 3. Б; 4. А; 5. Г; 6. Б; 7. А; 8. А; 9. Г; 10. Б; 11. А; 12. Г; 13. Б; 14. А; 15. 1Д 2Г 3Б 4В; 16. 1Б 2В 3Д 4А; 17. 1Б 2Д 3В 4А; 18. +350 тис. осіб; 19. 2 4 6; 20. 1 4 7.

Загальна характеристика країн Азії

1. Г; 2. В; 3. Г; 4. А; 5. В; 6. А; 7. Б; 8 Г; 9. А; 10. В; 11. Б; 12. А; 13. Г; 14. Б; 15. В; 16. А; 17. В; 18. Б; 19. 1Г 2Д 3А 4В; 20. 1В 2Д 3А 4Б; 21. 1Д 2В 3А 4Г; 22. 1Г 2А ЗБ 4Д; 23. +46,8 млрд дол. на користь Республіки Корея; 24. 1 4 5; 25. 2 4 6.

Країни Америки. Загальна характеристика країн Латинської Америки, Африки, Австралії та країн Океанії

1. А; 2. В; 3. В; 4. Б; 5. В; 6. Б; 7. Г; 8. А; 9. В; 10. Б; 11. Г; 12. Б; 13. В; 14. Б; 15. А; 16. Б; 17. В; 18. Г; 19. 1Д 2А 3Г 4Б; 20. 1Б 2Д 3А 4Г; 21. 1В 2Б 3Д 4А; 22. 1А 2Г 3Б 4Д; 23. 61,3 тис. дол.; 24. З 4 7; 25. 1 3 5.

Відповіді до узагальнюючих тестів

Розділ «Загальна географія»

1. Г; 2. В; 3. Б; 4. В; 5. А; 6. В; 7. Б; 8. В; 9. Г; 10. В; 11. Г; 12. Б; 13. В; 14. Б; 15. Г; 16. В; 17. Б; 18. Б; 19. Б; 20. А; 21. В; 22. В; 23. А; 24. Б; 25. В; 26. А; 27. Б; 28. Г; 29. В; 30. Г; 31. В; 32. В; 33. В; 34. Г; 35. А; 36. В; 37. А; 38. В; 39. Г; 40. В; 41. Б; 42. Б; 43. 1В 2Б 3А 4Г; 44. 1А 2В 3Д 4Г; 45. 1А 2В 3Д 4Г; 46. 1Д 2А 3Г 4В; 47. 1Г 2А 3Д 4Б; 48. 1Д 2Б 3Г 4А; 49. 911 м; 50. 6942 км3; 51. 26 °С; 52. +18 °С; 53. 1 4 6; 54. 1 3 4; 55. 4 6 7; 56. 2 3 6; 57. 1 4 5; 58. 2 5 7.

Розділ «Географія материків і океанів»

1. В; 2. Б; 3. Г; 4. Б; 5. Б; 6. А; 7. В; 8. Б; 9. Г; 10. Б; 11. А; 12. Б; 13. В; 14. Г; 15. В; 16. А; 17. Б; 18. Г; 19. А; 20. Б; 21. В; 22. Г; 23. В; 24. Б; 25. В; 26. Б; 27. В; 28. В; 29. Б; 30. В; 31. Б; 32. В; 33. Г; 34. В; 35. А; 36. Б; 37. В; 38. Б; 39. Б; 40. Г; 41. Б; 42. Г; 43. 1В 2Г 3А 4Д; 44. 1Б 2Г 3Д 4А; 45. 1Г 2В 3Б 4Д; 46. 1Б 2А 3Д 4В; 47. 1А 2Б 3Д 4Г; 48. 1Б 2Г 3В 4А; 49. 2174 м; 50. 24 °С; 51. 1262,1 мм; 52. 5000 років; 53. 1 4 6; 54. 2 3 7; 55. 1 3 6; 56. 2 3 5; 57. 2 5 6; 58. 2 4 5.

Розділ «Фізична географія України»

1. Г; 2. Б; 3. Б; 4. В; 5. А; 6. Б; 7. В; 8. Б; 9. А; 10. В; 11. Г; 12. Б; 13. Г; 14. Б; 15. Б; 16. А; 17. Г; 18. Б; 19. Б; 20. В; 21. Б; 22. Б; 23. В; 24. Б; 25. А; 26. Г; 27. Б; 28. В; 29. Г; 30. В; 31. Г; 32. Б; 33. Г; 34. А; 35. Г; 36. А; 37. Б; 38. В; 39. А; 40. В; 41. В; 42. В; 43. 1Д 2А 3В 4Г; 44. 1Г 2Б 3Д 4А; 45. 1А 2Д 3Б 4В; 46. 1Б 2Д 3А 4Г; 47. 1Б 2А 3В 4Д; 48. 1Б 2Г 3В 4Д; 49. 24 хв; 50. 1,03; 51. 2%; 52. 24,1 тис. км2; 53. 2 4 7; 54. З 4 6; 55. 1 3 6; 56. 2 5 7; 57. 1 4 6; 58. 4 5 7.

Розділи «Загальні положення економічної та соціальної географії», «Економічна і соціальна географія України»

1. В; 2. Б; 3. В; 4. А; 5. В; 6. Б; 7. В; 8. А; 9. А; 10. Б; 11. Б; 12. Б; 13. В; 14. В; 15. Б; 16. А; 17. Г; 18. А; 19. Б; 20. А; 21. Г; 22. В; 23. В; 24. В; 25. Б; 26. Б; 27. Г; 28. Б; 29. В; 30. Б; 31. А; 32. Г; 33. В; 34. Б; 35. В; 36. В; 37. В; 38. В; 39. Б; 40. В; 41. А; 42. Г; 43. 1В 2Д 3А 4Г; 44. 1Г 2А 3В 4Б; 45. 1Г 2Д 3А 4Б; 46. 1А 2Б 3В 4Д; 47. 1Б 2А 3В 4Г; 48. 1А 2В 3Б 4Г; 49. +25 осіб за рік; 50. 31,82 тис. гри; 51. 776 %; 52. 31,13 мли т; 53. 2 4 7; 54. 1 4 7; 55. 2 6 7; 56. З 4 5; 57. 1 4 6; 58. 3 5 7.

Розділ «Економічна та соціальна географія світу»

1. Б; 2. Б; 3. В; 4. Г; 5. В; 6. А; 7. В; 8. Г; 9. А; 10. В; 11. Б; 12. В; 13. В; 14. В; 15. В; 16. В; 17. В; 18. Б; 19. В; 20. В; 21. А; 22. В; 23. А; 24. В; 25. А; 26. В; 27. В; 28. В; 29. А; 30. Г; 31. В; 32. Г; 33. Б; 34. А; 35. Б; 36. Г; 37. В; 38. Б; 39. А; 40. Б; 41. В; 42. Г; 43. 1Г 2А 3В 4Д; 44. 1В 2А 3Д 4Г; 45. 1В 2Д 3Б 4А; 46. 1Г 2Д 3Б 4А; 47. 1А 2Г 3Б 4В; 48. 1Г 2В 3Д 4А; 49. 1,92 га; 50. 65,8 мли осіб; 51. 459 тис. осіб; 52. 73,65 млрд дол.; 53. 2 5 6; 54. 1 2 5; 55. З 4 6; 56. 2 4 7; 57. 2 5 6; 58. 1 4 6.

Відповіді до підсумкових тестів

Варіант 1

1. А; 2. В; 3. Г; 4. А; 5. Б; 6. В; 7. А; 8. Г; 9. А; 10. В; 11. А; 12. Б; 13. В; 14. Б; 15. В; 16. Г; 17. А; 18. Б; 19. В; 20. Б; 21. Г; 22. А; 23. В; 24. А; 25. В; 26. Г; 27. Б; 28. А; 29. А; 30. В; 31. В; 32. В; 33. Г; 34. Г; 35. А; 36. Б; 37. Г; 38. А; 39. Г; 40. Г; 41. Б; 42. Б; 43. 1Г 2Д 3Б 4В; 44. 1А 2Б 3Д 4Г; 45. 1Г 2Б 3Д 4В; 46. 1В 2А 3Б 4Г; 47. 1Б 2А 3Г 4Д; 48. 1Г 2В 3А 4Д; 49. 155,6 м; 50. 87’; 51. 375 м; 52. 7 м; 53. 1 4 7; 54. 1 2 7; 55. 1 3 5; 56. 2 4 5; 57. З 4 5; 58. 1 4 6.

Варіант 2

1. Г; 2. А; 3. Б; 4. Б; 5. А; 6. А; 7. В; 8. А; 9. Г; 10. Б; 11. А; 12. В; 13. А; 14. В; 15. А; 16. Г; 17. Б; 18. А; 19. В; 20. А; 21. Б; 22. В; 23. Б; 24. А; 25. Г; 26. Б; 27. А; 28. В; 29. Б; 30. А; 31. А; 32. Б; 33. Г; 34. Б; 35. В; 36. А; 37. В; 38. Г; 39. А; 40. А; 41. В; 42. Г; 43. 1Б 2В 3Г 4Д; 44. 1Б 2В 3Г 4Д; 45. 1В 2Г 3Б 4А; 46. 1Б 2Г 3А 4В; 47. 1Б 2А 3Г 4Д; 48. 1Г 2В 3Д 4А; 49. 0,09 тис. осіб; 50. 120 м; 51. 174,1 м; 52. 400 м; 53. 1 2 6; 54. 2 3 4; 55. 2 4 7; 56. 2 5 7; 57. 4 6 7; 58. 1 5 7.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити