Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

Літосфера та рельєф

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Укажіть внутрішній шар Землі, який займає більш ніж 4/5 об’єму планети.

А земна кора

Б літосфера

В ядро

Г мантія

2. З яких частин складається літосфера?

А земна кора і частина мантії

Б земна кора і мантія

В ядро і мантія

Г земна кора і частина ядра

3. Укажіть, до яких гірських порід належать граніти.

А осадові уламкові

Б магматичні

В метаморфічні

Г осадові органічні

4. Укажіть, де тверда кам’яна оболонка Землі починає плавитись.

А ядро

Б земна кора

В астеносфера

Г атмосфера

5. До рудних (металевих) корисних копалин належать:

А калійні солі й фосфорити

Б кам’яне вугілля і нафта

В природний газ і торф

Г алюміній і мідь

6. Величезні блоки земної кори, відмежовані з усіх боків сейсмічно активними зонами,— це:

А платформи

Б щити

В літосферні плити

Г сейсмічні пояси

7. 250 млн років тому на планеті існував один велетенський материк, який називався:

А Тетіс

Б Лавразія

В Гондвана

Г Пангея

8. Укажіть, на який океан насувається більшість материків у результаті руху літосферних плит.

А Тихий

Б Атлантичний

В Північний Льодовитий

Г Індійський

9. Підземні поштовхи і коливання земної кори називають:

А вулканізмом

Б магматизмом

В землетрусами

Г вулканами

10. Де розташована більшість діючих вулканів?

А на платформах

Б на рівнинах

В у районах сейсмічних поясів

Г у районах, де межують океани

11. Укажіть, як називається процес руйнування і зміни твердої речовини літосфери (гірських порід) під впливом коливань температури повітря, дії води і живих організмів.

А ерозія

Б вивітрювання

В опустелювання

Г деградація

12. Ерозія призводить до утворення:

А барханів

Б дюн

В гейзерів

Г ярів

13. До планетарних форм рельєфу належать:

А гори і рівнини

Б материки й океанічні западини

В пагорби і яри

Г западини і височини

14. За походженням розрізняють гори:

А молоді та старі

Б низькі та високі

В складчасті та брилові

Г первинні та вторинні

15. Укажіть тип рівнини, яка за походженням не належить до вторинних.

А морська

Б алювіальна

В льодовикова (моренна)

Г денудаційна

Завдання на встановлення відповідності

16. Установіть відповідність між видами гірських порід та їхніми прикладами.

1 осадові (органічні)

2 магматичні

3 метаморфічні

4 осадові (хімічні)

А галька, пісок

Б лабрадорити, габро

В кварцит, мармур

Г вапняк, крейда

Д кам’яна (кухонна) і калійна солі

17. Установіть відповідність між назвами об’єктів та їх позначеннями на картосхемі.

1 Анди

2 Амазонська низовина

3 Гімалаї

4 Вододільний хребет

Завдання множинного вибору з короткою відповіддю

18. Укажіть три складові роботи текучих вод.

1 змивають ґрунти, гірські породи

2 транспортують маси твердих часток

3 сприяють транспортному сполученню

4 утворюють дельти

5 течуть відповідно до рельєфу

6 утворюють рівнини

7 відкладають маси твердих часток

19. Укажіть три процеси, які належать до внутрішніх.

1 ерозія

2 робота вітру

3 рухи земної кори (літосферних плит)

4 землетруси

5 вулканізм

6 опустелювання

7 вивітрювання

20. Укажіть три риси, які відрізняють океанічну земну кору від материкової.

1 не має базальтового шару

2 більш молода

3 не має гранітного шару

4 не має осадового шару

5 формується в межах літосферних плит в більш потужна

7 осадовий шар малопотужний


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити