Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

Географія як наука, розвиток географічних досліджень

Географічні дослідження України в різні історичні епохи

Перші письмові згадки про природу й населення окремих частин українських земель зустрічаються у творах давньогрецьких та арабських авторів. Найдавніші описи території України здійснені античними вченими Геродотом (484—425 рр. до н. е.) і Гіппократом (460—377 рр. до н. е.). Геродот описав Причорномор’я та суміжні землі. Він відзначав, що клімат цих земель холодний, а поверхня рівнинна. Також Геродот схарактеризував природу понизь річок Істру (Дунай), Борисфену (Дніпро), Тірасу (Дністер).

У своїх творах українські землі описували два найвидатніші географи античного світу — греки Страбон 6 ст. н. е.) і Птолемей (II ст. н. е.). Так, Страбон у своїй 17-томній праці «Географія» наводить відомості про племена Північного та Східного Причорномор’я. Птолемей створив схематичні карти території Східної Європи, на яких позначив річки, форми рельєфу.

Один з арабських географів і мандрівників так написав про слов’ян початку X ст.: «Країна слов’ян рівна й лісиста, і вони в ній живуть. І немає в них виноградників та орних полів. І є в них щось на кшталт барил, зроблених із дерева, у яких розташовані вулики й мед. І вони народ, що пасе свиней, як (ми) овець. Більша частина їхніх посівів із проса. Під час жнив вони беруть ківш із просяними зернами, піднімають до неба й говорять: «Господи, ти, який (до цього) забезпечував нас їжею, дай і зараз нам її вдосталь»».

Дуже важливими джерелами географічних знань є давньоруські літописи. Найбільшої популярності набув літописний звід «Повість минулих літ», складений на початку XII ст. ченцем Києво-Печерського монастиря Нестором. Його текст містить літописні зводи XI ст. та інші джерела. Історія Київської Русі в ньому пов’язана зі всесвітньою історією та історією слов’янства. У «Повісті минулих літ» згадуються рівнини, гори, річки, озера, лісові масиви давньоруських земель, відзначаються їхні природні особливості (посухи, суворі зими). Географічна назва «Україна» вперше згадується в Київському літописі 1187 р.

Ібн Баттута відвідував і Крим, побувавши в Кафі (сучасна Феодосія) і Судаку — на його думку, одному з найбільших тогочасних портових міст.

У XV ст. український учений, доктор філософії та медицини Ю. Дрогобич видав працю «Прогностична оцінка поточного 1483 року», у якій описуються міста Львів, Дрогобич, Кафа (Феодосія).

Розповіді про територію України залишили мандрівники із Західної Європи. Найцінніший опис України зробив французький інженер і картограф Г. Л. де Боплан. У 1650 р. вийшла його книга «Опис України», у якій схарактеризовані найбільші річки України, її клімат, рослинний і тваринний світ. Г. Л. де Боплан був також автором перших карт, створених у різних масштабах. Одна з них уважається першою в історії детальною топографічною картою цілої країни.

Перші наукові дослідження природи різних районів України розпочалися у XVIII ст. У цей період були складені перші географічні описи губерній. У 1721 р. дослідник-самоук Г. Капустін відкрив родовища кам’яного вугілля в Донбасі. У 1745 р. був виданий атлас Росії з частиною території України.

П. Чубинський (1839—1884 рр.) у 1869— 1870 рр. очолив експедицію Імператорського російського географічного товариства в Південно- Західний край і видав фундаментальний збірник «Праці етнографічно-статистичної експедиції в західно-російський край» у семи томах. Ця праця містить багато матеріалів із фольклору, звичаєвого права й говорів українців. У своїх працях П. Чубинський прагнув максимально повного опису всіх особливостей побуту народу, він збирав і вивчав історичні письмові джерела й одночасно надавав великого значення вивченню сучасної культури українського народу.

У 1880-х рр. були створені кафедри географії в Харкові й Львові. Починаючи з 1873 р. в Києві почав діяти Південно-Західний відділ Російського географічного товариства, який багато зробив для вивчення території України. Почалися дослідження погоди й клімату вченими Петербурзької академії наук, були організовані наукові експедиції. Так, академік П. Паллас (1741—1811 рр.) одним із перших описав природу Криму, приділивши особливу увагу його рослинному й тваринному світу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити