Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

Атмосфера та клімат

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. 99 % повітря сучасної атмосфери складають:

А аргон і вуглекислий газ

Б азот і кисень

В водень і кисень

Г азот і метан

2. Укажіть назву шару атмосфери, в якому підвищений уміст озону.

А тропосфера

Б мезосфера

В термосфера

Г стратосфера

3. Сукупність прямої та розсіяної радіації, що надходить на горизонтальну поверхню, називається:

А сумарною сонячною радіацією

Б альбедо

В відбитою сонячною радіацією

Г енергією

4. Найменше альбедо має:

А сніг, який щойно випав

Б вода

В вологий ґрунт

Г пісок

5. Найбільший кут падіння сонячних променів спостерігається:

А між тропіками

Б між полярними колами і тропіками

В у помірних широтах

Г у полярних широтах

6. Укажіть умовну лінію, над якою Сонце перебуває в зеніті 22 червня.

А екватор

Б Південний тропік

В Північний тропік

Г Північне полярне коло

7. Північний холодний тепловий пояс розташований:

А в екваторіальних широтах

Б між полярними колами і тропіками

В на північ від Північного полярного кола

Г на південь від Північного полярного кола

8. Укажіть, як змінюється атмосферний тиск при піднятті на кожні 100 м.

А знижується приблизно на 10,5 мм рт. ст.

Б збільшується приблизно на 10,5 мм рт. ст.

В залишається незмінним

Г збільшується приблизно на 105 мм рт. ст.

9. Області високого тиску утворюються:

А в екваторіальних широтах

Б у помірних широтах

В у тропічних і полярних широтах

Г у тропічних і помірних широтах

10. Укажіть характерну ознаку бризу.

А вночі дме із водойми в напрямку суходолу

Б вдень і вночі дме із водойми в напрямку суходолу

В вночі дме із суходолу в напрямку водойми

Г вдень дме із суходолу в напрямку водойми

11. У помірних широтах дмуть:

А пасати

Б західні вітри

В південно-західні вітри

Г мусони

12. При проходженні циклону:

А посилюється вітер, випадають опади

Б підвищується атмосферний тиск

В установлюється безхмарна погода

Г установлюється безвітряна погода

13. Які хмари можуть передвіщати зміну погоди?

А шаруваті

Б перисті

В сріблясті

Г купчасті

14. Укажіть опади, які випадають із повітря.

А дощ

Б сніг

В роса

Г град

15. Головним чинником формування клімату є:

А кут падіння сонячних променів

Б характер підстилаючої поверхні

В морські течії

Г положення суходолу щодо океану

16. Якою цифрою на картосхемі позначене положення північного помірного кліматичного поясу?

А 1

Б 2

В З

Г 4

Завдання на встановлення відповідності

17. Установіть відповідність між назвами опадів та їхніми характеристиками.

1 сніг

2 дощ

3 град

4 роса

А атмосферні опади, які випадають із хмар. Є результатом конденсації водяної пари й утворення крапель

Б атмосферні опади у вигляді крапель води, які утворюються під час конденсації водяної пари на ґрунті, траві та наземних предметах

В атмосферні опади у вигляді частинок льоду неправильної форми. Випадають у теплу пору року, зазвичай разом зі зливовим дощем, під час грози

Г тонкий шар крижаних кристалів, які утворюються на ґрунті, траві та наземних предметах при охолодженні земної поверхні до температури нижче ніж 0°С

Д атмосферні опади, які складаються із крижаних кристалів різної форми. Випадають із хмар за температури повітря нижче ніж 0°С

18. Установіть відповідність між назвами хмар та їхніми характеристиками.

1 купчасті

2 сріблясті

3 шаруваті

4 перисті

А утворюються на великій висоті (приблизно 85 км), опадів не приносять

Б формуються на висоті 2—5 км, іноді їхні вершини сягають висоти 8—10 км, їх різновид приносить грози, зливи, град, снігову крупу

В складаються з крапельок води і являють собою сірий однорідний хмарний шар, схожий на туман

Г утворюються на великій висоті (приблизно 85 км), укривають небо щільною завісою

Д утворюються на висоті понад 6 км, зовні нагадують пір’я, пух або тонкі переплутані нитки, мають ніжно-білий колір

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

19. За даними таблиці визначте середню річну температуру повітря.

Місяці

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Температура (°С)

-5

-2

0

+8

+ 14

+17

+22

+18

+ 14

+9

+ 1

-2

Завдання множинного вибору з короткою відповіддю

20. Укажіть три правильні твердження щодо впливу клімату та погоди на господарську діяльність.

1 кліматичні умови враховуються при будівництві та експлуатації доріг

2 від погодних умов залежить робота теплових електростанцій

3 кліматичні умови враховуються при виробництві верстатів

4 до несприятливих кліматичних явищ належать посухи і суховії, сильні морози і пилові бурі, заморозки, град

5 кліматичні умови враховуються при виробництві тканин

6 до несприятливих кліматичних явищ належать землетруси, зсуви, виверження вулканів

7 від погодних умов залежить робота повітряного і водного транспорту

21. Укажіть три основні складові повітряної оболонки Землі.

1 суміші газів

2 озон

3 кисень

4 азот

5 аргон

6 водяна пара

7 домішки


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити