Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

Гідросфера

Поняття «гідросфера» та її основні частини

Гідросфера — це водна оболонка Землі. Понад 96 % її об’єму становлять води Світового океану, 1,7 % — підземні води, 1,8 % — льоди і сніги, близько 0,02 % — поверхневі води суходолу, незначна кількість міститься в атмосфері, а також у живих організмах. Загальні запаси прісних вод, що перебувають у рідкому стані та є доступними для споживання, складають лише 0,6 % (річки, прісні озера і частково підземна вода). Частина води перебуває у твердому стані у вигляді льодовиків, снігового покриву й у вічній мерзлоті, являючи собою кріосферу.

Поверхневі води хоч і становлять порівняно невелику частку в загальній масі гідросфери, але відіграють надзвичайно важливу роль у житті наземної біосфери як основне джерело водопостачання, зрошування і обводнювання. До того ж ця частина гідросфери перебуває в постійній взаємодії з атмосферою та земною корою.

Усі води на Землі — океанічні, поверхневі та підземні води суходолу — завдяки променевій енергії Сонця здійснюють єдиний кругообіг води в природі. Розрізняють великий та малий кругообіги. Якщо великий кругообіг відбувається за схемою: Світовий океан — атмосфера — суходіл — річки, озера, льодовики, підземні води — Світовий океан, то малий не виходить за межі Світового океану: Світовий океан — атмосфера — Світовий океан.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити