Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

Географія як наука, розвиток географічних досліджень

Вітчизняні вчені-географи

Фундатором національної української географії вважають академіка С. Рудницького (1877—1937 рр.). Він проводив дослідження в різних куточках України, брав участь у створенні та виданні першої української енциклопедії, у підготовці навчальної літератури з географії для шкіл, складав географічні карти. У 1927 р. С. Рудницький створив у Харкові Український науково-дослідний інститут географії і картографи.

А Реман (1840—1917 рр.) — визнаний науковець із проблем геоботаніки й фізичної географії, засновник школи львівських географів. Після закінчення математично-природничого факультету Краківського університету й захисту докторської дисертації з ботаніки очолював наукові геоботанічні експедиції в Карпати, Молдавію, на Поділля, Кавказ, у Південну Америку (1865—1882 рр.). Після захисту докторської дисертації з географії (1882 р.) став завідувачем кафедри географії, якою управляв упродовж 28 років. А. Реман був ініціатором організованого при цій кафедрі Географічного інституту (1911 р.).

Глибоку і всебічну характеристику природи України дав у 20-х рр. минулого століття географ і геолог П. Тутковський, академік

АН УРСР. Він розробив проект постачання Києва артезіанською водою з під’юрського водоносного горизонту (до того часу Київ споживав забруднену воду Дніпра). Серед відомих географів, які здійснили значний внесок у вивчення природи, населення й господарства України, слід назвати К. Воблого та О. Діброву. К. Воблий досліджував питання економічного районування, комплексного розвитку економіки України, демографії, історії народного господарства.

Географічні дослідження в Західній Україні здійснювали польські вчені при Львівському університеті (Е. Ромер, А. Ціргофер, Ю. Чи- жевський) та географічна комісія Наукового товариства ім. Т. Шевченка на чолі з В. Кубійовичем.

У післявоєнний час у вивченні території України вагомим є вклад географів Київського, Львівського, Харківського, Одеського університетів, Ради з вивчення продуктивних сил УРСР.

Географічні дослідження, крім університетів, здійснюють Інститут географії і картографії АН України, Українське географічне товариство та ін. Вчені працюють над проблемами збереження і раціонального використання природи, розміщення господарських об’єктів тощо.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити