Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

Гідросфера

Води суходолу. Річка та її частини. Елементи річкової долини. Річкові басейни. Живлення та режим річок

Річка — це природний водний потік, який тече в заглибленні, що створене його рухом. Це заглиблення називається руслом. Русло розташоване в більш широкому та витягнутому зниженні земної поверхні — річковій долині. Заплава — плоске дно річкової долини, що затоплюється під час повені. Над заплавою зазвичай височіють схили долини, що часто мають ступінчасту форму. Ці схили називають терасами. Вони виникають у результаті розмивання річки (ерозії).

За швидкістю та характером течії розрізняють гірські та рівнинні річки. Течія рівнинних річок спокійна та повільна. Гірські річки більш швидкі, що зумовлено великим похилом їхнього русла. На таких річках часто утворюються водоспади з характерним падінням води з уступу. Коли русло гірської або рівнинної річки проходить через місця виходу на земну поверхню твердих порід, на її дні утворюються підняття — пороги.

Головна річка з притоками утворює річкову систему. Назва річкової системи походить від назви головної річки (наприклад, система Амазонки). Територія, з якої поверхневі води стікають у цю річку, називається басейном. Лінія підвищень, які розділяють суміжні річкові басейни, називається вододілом.

Річки формуються в результаті надходження води з різних джерел живлення. Живлення може бути дощовим, сніговим, льодовиковим і підземним. Більшість річок земної кулі мають змішане живлення. Це означає, що частка жодного джерела надходження води не перевищує 50 %.

Від того, який спосіб живлення переважає, значною мірою залежить режим річок — закономірні зміни рівня й витрат води протягом року. Повінь — це період високого і тривалого підняття рівня води, який повторюється щорічно в один і той самий сезон. Причиною повеней найчастіше бувають танення снігів або тривалі дощі.

Паводком називають швидке і різке підняття рівня води, яке може відбуватися в різні пори року. Як правило, паводок зумовлений випаданням зливових дощів або різкими відлигами.

Межень — це період, який характеризується незначною водністю і найнижчим рівнем води в річці. У помірному поясі вона переважно спостерігається у зимовий і літній період. Взимку причиною межені є морози, утворення льодового покриву на річці, а влітку — посуха. Під час межені річки переважно живляться підземними водами.

На режим впливають падіння і похил річки. Падінням річки називається перевищення її витоку над гирлом, яке виражають у метрах.

Падіння на окремій ділянці — це різниця висот поверхні води у двох точках, розташованих на деякій відстані вздовж течії річки. Наприклад, висота витоку Дніпра — 253 м над рівнем океану, висота гирла — 0 м, падіння Дніпра дорівнює 253 - 0 = 253 (м); падіння на окремій ділянці Дніпра від витоку до м. Києва становить 253-89 = 164 (м).

Похил річки — це співвідношення падіння річки на певній ділянці до довжини цієї ділянки. Так, при загальному падінні Дунаю від витоку до гирла в 678 м середній похил річки дорівнює 24,4 см/км. На основних ділянках річки він становить: Верхній Дунай — 57,5 см/км, Середній Дунай — 8,5 см/км, Нижній Дунай — 3,7 см/км.

Особливості характеру річок та напрямок течії залежать від рельєфу місцевості, якою вона протікає. За характером течії розрізняють гірські та рівнинні річки. Гірські річки відрізняються значним падінням та швидкістю течії. Рівнинні річки спокійні, з повільною течією, що робить їх зручними для судноплавства.

У рівнинних річок похил незначний, а долини більш широкі й менш глибокі.

Важливими характеристиками річок є показники витрати води; це об’єм води, який протікає через її поперечний переріз за одиницю часу. Витрата води в річці за рік називається річним стоком. Найбагатоводнішою річкою України є Дніпро. Її середньорічна витрата води в гирлі — 1700 м3/с, річний стік — 53,5 км3. Найбільшу водність у світі має Амазонка, яка виносить в океан 220000 кубічних метрів за секунду.

Річки, що течуть по поверхні Землі, руйнують гірські породи, переносять продукти руйнування та відкладають їх. Руйнівна робота річок називається річковою ерозією. Водний потік не може врізатися глибше рівня водойми, в яку він впадає, тому цей рівень називають базисом ерозії.

Річковий басейн — це територія, стік вод з якої через пов’язані водойми і водотоки здійснюється в море, океан або озеро. Так, річка Дніпро впадає у Чорне море, отже, належить до басейну цього моря і взагалі Атлантичного океану.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити