Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

Гідросфера

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. 96 % об’єму гідросфери становлять:

А води атмосфери

Б води Світового океану

В підземні води суходолу

Г поверхневі води суходолу

2. Великий кругообіг відбувається за схемою:

А Світовий океан — атмосфера — річки, озера, льодовики, підземні води — Світовий океан

Б Світовий океан — атмосфера — Світовий океан

В Світовий океан — атмосфера — суходіл — річки, озера, льодовики, підземні води

Г Світовий океан — суходіл — річки, озера, льодовики, підземні води — Світовий океан

3. Межі океанів проводять:

А по береговій лінії материків і островів, а у водних просторах — умовно по меридіанах мисів

Б по береговій лінії материків і островів, а у водних просторах по протоках

В згідно з характеристиками океанічних мас

Г згідно з геологічною будовою океанічного ложа

4. Укажіть правильне твердження.

А третій за площею океан Землі — Північний Льодовитий

Б більша частина Індійського океану розташована в Північній півкулі

В найбільшим і найдавнішим океаном є Тихий

Г Атлантичний океан майже вдвічі менший за Північний Льодовитий

5. До окраїнних морів належить:

А Середземне

Б Червоне

В Чорне

Г Східнокитайське

6. Укажіть широти, дня яких характерна найвища солоність поверхневого шару Світового океану.

А тропічні

Б екваторіальні

В приполярні

Г помірні

7. Укажіть, що найбільше впливає на температуру поверхневих вод Світового океану.

А морські течії

Б танення льодовиків

В географічна широта

Г приплив річкової води

8. Укажіть неправильне твердження.

А водні маси — це великі об’єми води, що утворюються в певних частинах океану

Б глибинні водні маси взаємодіють з атмосферою: віддають їй тепло й вологу, поглинають із неї вуглекислий газ, виділяють кисень

В водні маси відрізняються одна від одної температурою, солоністю, густиною, прозорістю, кількістю кисню

Г природні водні маси мають постійну солоність, дуже велику густину

9. Цунамі є найбільш небезпечними:

А на березі

Б у відкритому океані

В на значній глибині

Г на поверхні океану

10. Укажіть, що називається заплавою.

А плоске дно річкової долини, що затоплюється під час повені

Б заглиблення, створене рухом річки

В схили річкової долини ступінчастої форми

Г період високого і тривалого підняття рівня води

11. Укажіть, від чого найбільше залежать особливості характеру річок та напрямок течії.

А рельєф і клімат

Б тектонічна будова і господарська діяльність людини

В рослинність і дно русла

Г географічна широта і альбедо

12. Укажіть найбільш характерні риси солоних озер.

А розташовані в помірних широтах і є стічними

Б розташовані у вологих районах і є безстічними

В розташовані в посушливих районах і є безстічними

Г розташовані в тропічних широтах і є стічними

13. Укажіть найбільш характерну рису боліт.

А утворюються на берегах річок

Б наявність водної рослинності

В утворюються на височинах

Г наявність шару торфу

14. Де розташована область живлення гірського льодовика?

А в нижній частині гірської системи

В у гірських долинах

В високо в горах, де навіть у літні місяці температура нижче ніж 0°С Г у центральних районах Антарктиди

15. Укажіть визначення підземних вод.

А води, які розташовані в ґрунтах і гірських породах верхньої частини земної кори

Б це постійний шар прісної води

В це води, які розташовані вище від першого водотривкого шару

Г це природний вихід прісної води на земну поверхню

Завдання на встановлення відповідності

16. Установіть відповідність між типами озер за походженням і їхніми характеристиками.

1 тектонічні

2 заплавні

3 карстові

4 загатні

А сформувалися в гірських районах Землі, коли під час обвалу камені перегородили річкові долини

Б утворилися у воронках та провалах у результаті розчинення гірських порід водою

В утворилися в результаті рухів земної кори, коли вода заповнила тектонічні розломи

Г заповнені водою кратери згаслих вулканів

Д утворилися в результаті відокремлення наносами частини русла або рукава річки

17. Установіть відповідність між назвами частин річкової системи та їх розташуванням, що позначене на схемі буквами.

1 головна річка

2 витік

3 притока

4 гирло

18. Установіть відповідність між видами рухів води та причинами, що їх обумовлюють.

1 вітрові хвилі

2 течії

3 цунамі

4 припливи і відпливи

А змінні вітри

Б сила тяжіння Місяця та Сонця

В сила тяжіння Землі

Г постійні вітри

Д землетруси та виверження підводних вулканів

Завдання множинного вибору з короткою відповіддю

19. Укажіть три правильні твердження щодо штучних водойм.

1 зрошувальні канали побудовані на заході України

2 судноплавні канали будують для того, щоб з’єднати суміжні річкові системи

3 головна мета створення ставків — водопостачання будинків місцевих жителів

4 обводнювать ними каналами і водоводами дніпровська вода надходить до Харкова, Кривого Рогу, міст Донецької області

5 головна мета створення водосховищ — підняття рівня води річки

6 до штучних водойм належать водосховища і ставки

7 створення водосховищ с найбільш доцільним на рівнинних територіях

20. Укажіть три правильні твердження щодо льодовиків.

1 розрізняють острівні та гірські льодовики

2 область живлення гірського льодовика розташована в долині

3 найбільшу площу займають покривні льодовики, які вкривають Антарктиду та Гренландію

4 умовна лінія, яка відділяє висоти, де можуть формуватися льодовики, називається сніговою лінією

5 найбільшу площу займають покривні льодовики, які вкривають частину материків Євразія та Південна Америка

6 гірські льодовики найбільш поширені у великих гірських системах

7 основна маса покривних льодовиків розташована на окраїнах суходолу


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити