Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

Біосфера

Поняття «біосфера», її складові та межі

Біосфера — оболонка Землі, заселена живими організмами, що взаємодіють і утворюють єдину систему. Організми заселяють усю гідросферу, верхню частину літосфери й нижню частину атмосфери, утворюючи відносно тонкий шар життя на поверхні нашої планети. Поширення життя в літосфері обмежене і різко зменшується з глибиною. Переважна кількість видів зосереджена у верхньому шарі, що має товщину в декілька десятків сантиметрів. Деякі види проникають у глибину на кілька метрів або десятків метрів (коріння рослин, бактерії, кроти, черв’яки). Найбільша глибина, на якій були виявлені деякі види бактерій, становить 3—4 км (у підземних водах і нафтоносних горизонтах).

Верхньою межею біосфери прийнято вважати нижню частину озонового шару, який захищає все живе на нашій планеті від потужного ультрафіолетового випромінювання. Вище озонового шару існування життя неможливе. Таким чином, біосфера обмежена нижньою межею озонового екрану і відстанню у декілька кілометрів у глиб літосфери.

Термін «біосфера» ввів у науковий обіг у 1875 р. австрійський геолог Е. Зюсс, проте заслуга створення цілісного вчення про біосферу належить В. Вернадському — видатному вченому, геохіміку, академіку і філософу. Основи цього вчення були викладені у його роботах, значення яких зберігається до наших днів. За В. І. Вернадським, біосфера — це оболонка Землі, у формуванні якої основну роль відіграють живі організми.

Сучасна наука виділяє чотири основні царства живих організмів: рослини, тварини, гриби й дроб’янки (бактерії). До цього переліку часто додають представників доклітинних форм життя — віруси. Рослини — це одна з основних груп багатоклітинних організмів, що включає мохи, папороті, хвощі, плауни, голонасінні й квіткові рослини. Тварини — це також група багатоклітинних організмів, але на відміну від рослин вони живляться готовими органічними сполуками і здатні активно пересуватися. Налічується близько 400 тис. видів рослин, 1,5 млн видів тварин, більш ніж 100 тис. видів грибів. Але це не остаточні цифри. Точна кількість різновидів бактерій невідома. Щороку вчені відкривають багато нових видів комах, грибів і бактерій, значно рідше вдається виявити нові види рослин і зовсім рідко — великих тварин.

Деякі живі організми з’явилися на Землі порівняно недавно, інші, наприклад папороті й хвощі, налічують сотні мільйонів років. Колись вони займали величезні простори, але природні умови змінилися, і їх частково замінили покритонасінні рослини. І зараз можна зустріти деякі види папоротей і хвощів. Поява нових різновидів організмів триває.

Вирішальне значення в перетворенні біосфери мала поява на Землі рослинних організмів, що містять молекули хлорофілу. Вони складаються в основному з вуглецю, водню, магнію та азоту.

У біосфері безперервно відбувається біологічний кругообіг, до якого залучені всі живі організми, нижня частина атмосфери, гідросфера й верхня частина літосфери. Як і в кругообігу води, у цьому кругообігу головною рушійною силою є сонячна енергія. У вигляді тепла і світла вона надходить на Землю і забезпечує основний процес біологічного кругообігу — фотосинтез. Він полягає у виробленні зеленими рослинами на світлі органічних речовин. Під час цього процесу розкладається вода, водень використовується для побудови органічних сполук, а кисень виділяється в атмосферу (фотосинтез — це єдиний біологічний процес, що відбувається зі збільшенням вільної енергії і прямо або опосередковано забезпечує доступною хімічною енергією земні організми). Ця властивість дає привід називати рослини продуцентами, тобто виробниками. Тварини живляться готовими органічними речовинами (рослинами та іншими тваринами), тому їх називають консументами, тобто споживачами. Рослини і тварини здійснюють перетворення і переміщення речовин. Із часом вони відмирають, і в біологічний кругообіг вступають бактерії та гриби. Вони розкладають рештки відмерлих організмів до найпростіших сполук (вуглекислий газ, вода, аміак), які знову використовуються рослинами для створення своїх тканин, тобто органічних речовин. Починається новий цикл біологічного кругообігу.

Кожний подальший біологічний кругообіг дещо відрізняється від попередніх. Рослини, наприклад, беруть із ґрунту поживні речовини, а відмираючи, повертають їх, але віддають їх значно більше, оскільки органічна маса рослин створюється в основному за рахунок вуглекислого газу атмосфери, а не за рахунок речовин, що надходять у ґрунт через кореневу систему.

Завдяки вищим рослинам, водоростям і деяким бактеріям, що містять у своєму складі хлорофіл, на Землі активно розвиваються різноманітні форми життя, відбувається активний обмін речовин між живим і неживим світом.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити