Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

Біосфера

Загальні закономірності географічної оболонки

Географічна оболонка має добре виражені закономірності: цілісність, кругообіг речовин та енергії, ритмічність, комплексність, горизонтальну зональність та висотну поясність.

Цілісність географічної оболонки проявляється у взаємозв’язку і взаємодії її компонентів: кожен із них, розвиваючись за своїми законами, впливає на інші компоненти й у свою чергу залежить від них. Зміна будь-якого компонента неминуче призводить до зміни інших, а також географічної оболонки в цілому. Цілісність підтримується кругообігами, завдяки яким здійснюється обмін речовинами і енергією між літосферою, атмосферою, гідросферою і біосферою. Вода, що випарувалась із поверхні океанів, переноситься повітряними течіями на суходіл, випадає у вигляді опадів і знову повертається в океан річками і підземними водами — так замикається кругообіг води в природі. Біологічний кругообіг полягає в перетворенні рослинами неорганічних речовин на органічні, які після відмирання біомаси знову перетворюються на неорганічні. Кругообіг твердих речовин відбувається в літосфері. Найбільш яскраво це проявляється в зародженні земної кори під океанами (сейсмічно активні райони), її переміщенні у складі океанічних літосферних плит, а згодом зануренні під більш потужні материкові літосферні плити. Прямим свідченням існування єдиної структури обміну речовин, що охоплює верхню і нижню мантії, є сейсмічні спостереження.

Часто кругообіги речовини супроводжуються кругообігами енергії (наприклад, виділення тепла при конденсації водяної пари і поглинання тепла при випаровуванні). При цьому відбувається перехід одних видів енергії в інші та їх перерозподіл на поверхні Землі. Всі кругообіги не є замкненими. Частина речовини й енергії при переміщенні може вилучатися з кругообігу. Іноді в кругообіг включаються нові речовини і енергія.

Кругообіг речовин у географічній оболонці відбувається під дією сонячної енергії та внутрішньої енергії Землі. Сонячна радіація при цьому найбільшою мірою впливає на процеси в ній. Кругообіги обумовлюють безперервний розвиток географічної оболонки.

Ритмічними називаються явища, які повторюються з певною періодичністю. За тривалістю розрізняють ритми добові, річні, внутрішньовікові (від декількох років до десятиліть), багатовікові, геологічні (коли деякі явища повторюються через мільйони років). Так, добовий ритм зумовлений обертанням Землі навколо своєї осі. Він проявляється у зміні температури, атмосферного тиску, вологості повітря, припливах і відпливах, активності в житті тварин, інтенсивності фотосинтезу в рослин. Річні ритми полягають у повторюваності явищ у географічній оболонці, пов’язаних зі зміною пір року (у першу чергу в помірних та полярних широтах). Вони проявляються в річному ході температури, кількості опадів, переважаючих напрямках вітрів, у зміні фаз рослинності, міграціях риб і перельотах птахів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити