Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

Біосфера

Зміна природних комплексів під впливом господарської діяльності людини

Сьогодні більшість природних комплексів Землі тією або іншою мірою змінена людиною або навіть заново створена нею на природній основі. Наприклад, оазиси в пустелі, водосховища, плантації сільськогосподарських культур.

Прикладом зміни природного комплексу і її наслідків може бути осушення болота. Болота мають важливе кліматотвірне й гідрологічне значення. Це природні резервуари води, які підтримують рівень ґрунтових вод. При їх неправильному осушенні може знизитися рівень ґрунтових вод, це спричинить обміління невеликих річок і озер, зникнення води в колодязях, може призвести до висихання лісів і в результаті змінити мікроклімат, рослинний і тваринний світ.

Природні комплекси, повністю змінені людиною, називають антропогенними. До них належать:

• міські комплекси та їхні компоненти, що включають житлові та індустріальні райони, їхньою особливістю є зміна і забруднення в результаті урбанізації, загальне скорочення площ, зайнятих рослинністю, наявність виробничих сфер, що шкідливо впливають на навколишнє середовище;

• сільськогосподарські комплекси, що відрізняються від природних одноманітністю внаслідок вирощування монокультур, коли ґрунти бідні на елементи живлення, природні угруповання пригнічені;

• комплекси, утворені в результаті діяльності гірничодобувних підприємств, що характеризуються зміною місцевості та створенням кар’єрів, відвалів, териконів;

• комплекси, сформовані під час нафтовидобутку, що характеризуються зміною складу ґрунтів і ґрунтових вод, а також зміною шляхів міграції сухопутних тварин. Антропогенні комплекси можуть бути оборотними й необоротними. Необоротні виникають у випадку зміни верхнього шару літосфери (кар’єри, відвали, воронки), а також при порушенні цілісності типів рослинності, що перебувають в екстремальних умовах (пустелях, тундрі, степу).

Таї;, одним із глобальних проявів деградації навколишнього середовища є опустелювання. Загалом у світі цей процес охопив 1 млрд га на більшості континентів, особливо в Африці (зона Сахеля). На цих територіях погіршуються фізичні властивості ґрунтів, гине рослинність, засолюються ґрунтові води, різко зменшується біологічна продуктивність, а отже, погіршується і здатність екосистем відновлюватися. Опустелювання спричиняється:

• інтенсивним випасанням худоби, що призводить до надмірного навантаження на пасовища і знищення й без того розрідженої рослинності із низькою природною продуктивністю;

• масовим випалюванням торішньої сухої трави, особливо після періоду дощів;

• інтенсивним розорюванням;

• зниженням рівня ґрунтових вод тощо.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити