Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

Предмет вивчення географії материків та океанів.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Укажіть материк, у складі якого виділяються дві частини світу.

А Антарктида

Б Євразія

В Африка

Г Америка

2. Рельєф земної поверхні формується під дією:

А ерозії та магматизму

Б вивітрювання і вулканізму

В внутрішніх і зовнішніх процесів

Г роботи вітру і води

3. Укажіть чинник, який не впливає на формування клімату.

А кут падіння сонячних променів

Б характер підстилаючої поверхні

В морські течії

Г зміна часу доби

4. Укажіть азональний природний комплекс.

А природна зона

Б географічний пояс

В материк

Г провінція

5. Укажіть, які океани з’єднуються протокою Дрейка.

А Атлантичний і Північний Льодовитий

Б Тихий і Індійський

В Північний Льодовитий і Тихий

Г Тихий і Атлантичний

6. Укажіть неправильне твердження.

А Лабрадорська течія — це тепла течія Атлантичного океану

Б теплі течії спрямовані з низьких широт у високі, холодні — з високих у низькі

В по течії Західних Вітрів можна здійснити навколосвітню подорож

Г Південна Пасатна течія є в усіх океанах крім Північного Льодовитого

7. За кількістю видів найчисленнішим і найбільш різноманітним є органічний світ:

А Атлантичного океану

Б Тихого океану

В Індійського океану

Г Північного Льодовитого океану

8. Найбільшу небезпеку для океанів і їхніх мешканців становить:

А вилив нафти

Б викидання сміття

В поховання відходів виробництва

Г видобуток корисних копалин

9. Укажіть, у яких районах океанів найчастіше спостерігаються шторми.

А екваторіальні широти

Б райони дії пасатів

В приполярні широти

Г райони дії західних вітрів

10. Укажіть правильне твердження.

А у давні часи найбільше відомостей європейці мали про Індійський океан

Б задовго до нашої ери єгипетські кораблі вирушали Індійським океаном до віддалених берегів Азії і Африки

В відомості про природу приполярних областей Північного Льодовитого океану одержав Васко Бальбоа

Г першим із європейців перетнув Тихий океан Васко да Тама

11. Укажіть, у якому океані найбільша частка шельфу.

А Індійський

Б Атлантичний

В Північний Льодовитий

Г Тихий

12. Укажіть материки, які омиваються трьома океанами.

А Антарктида і Північна Америка

Б Африка і Євразія

В Австралія і Південна Америка

Г Євразія і Південна Америка

13. Найбільш щільно населені живими організмами:

А прибережні райони з глибинами до 200 м

Б тропічні широти

В райони, віддалені від суходолу

Г екваторіальні широти

14. Укажіть основну причину різниці в температурах поверхневих вод океанів Землі.

А різна форма океанів

Б дія внутрішніх сил Землі

В географічне положення

Г особливості рельєфу дна

15. Укажіть неправильне твердження.

А найвища солоність поверхневих вод у Тихому океані

Б найвищі температури спостерігаються в Перській затоці й Червоному морі

В біля берегів Антарктиди температура знижується до -0,5°С

Г серед морів найвища солоність поверхневих вод у Червоному морі

16. Укажіть, якою цифрою на картосхемі позначене Аравійське море.

А 1

Б 2

В З

Г 4

Завдання на встановлення відповідності

17. Установіть відповідність між назвами океанів та зображеннями їхніх обрисів.

1 Індійський

2 Північний Льодовитий

3 Тихий

4 Атлантичний

18. Установіть відповідність між назвами океанів та характеристиками їхньої геологічної будови та рельєфу дна.

1 Атлантичний

2 Індійський

3 Тихий

4 Північний Льодовитий

А серединно-океанічний хребет поділяє океан на майже рівні частини: східну і західну

Б ложе океану розчленовано трьома хребтами: Менделєєва, Ломоносова й Гаккеля

В в океані сформувалася найскладніша система серединно-океанічних хребтів, яка займає приблизно шосту частину дна океану

Г для периферійних частин океану характерні сейсмічність, активний вулканізм і глибоководні жолоби

Д в океані відсутні серединно-океанічні хребти

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

19. Обчисліть кількість (у кг) кухонної солі (хлориду натрію), яку можна одержати, випарувавши один кубічний метр води Червоного моря (хлорид натрію складає 78 % солей, розчинених у морській воді).

Завдання множинного вибору з короткою відповіддю

20. Укажіть три правильні твердження щодо органічного світу океанів.

1 холодні води Північного Льодовитого океану є малопродуктивними

2 північну частину Атлантичного океану населяють багато видів лососевих риб (кета, горбуша, чавича, нерка)

3 за кількістю видів органічний світ Індійського океану багатший і різноманітніший порівняно з іншими океанами

4 у північній частині Атлантичного океану живуть найважливіші промислові риби — тріска, пікша, оселедець, морський окунь, палтус

5 у теплих водах Індійського океану відсутні представники нектону

6 у Північному Льодовитому океані багате і різноманітне життя в районах, де поширені коралові рифи

7 у північній частині Індійського океану поширені тунці, анчоус, скумбрія, летючі риби, акули


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити