Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

Материки

Південна Америка

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Східне узбережжя Південної Америки омивається:

А Атлантичним океаном

Б Тихим океаном

В Карибським морем

Г Індійським океаном

2. Укажіть прізвище дослідника, який вивчав басейн річки Оріноко, плоскогір’я Кіто, відвідав місто Ліма.

А Ф. Орельяна

Б Д. Альмагро

В Ф. Пісарро

Г А. Гумбольдт

3. Укажіть низовини, які лежать у прогинах Південноамериканської платформи.

А Амазонська, Патагонська та Північна

Б Амазонська, Орінокська та Ла-Платська

В Гвіанська, Орінокська та Ла-Платська

Г Гвіанська, Орінокська та Північна

4. Укажіть неправильне твердження щодо Амазонки.

А Амазонка є найдовшою річкою світу

Б Амазонка є найповноводнішою річкою світу

В витік Амазонки розташований в Андах

Г Амазонка живиться переважно підземними водами

5. В Андах розвідані великі родовища:

А залізних та марганцевих руд

Б рудних копалин магматичного і метаморфічного походження

В нерудних корисних копалин — селітри, йоду, барію

Г органічного добрива — гуано

6. Укажіть назву кліматичного поясу, який відсутній у Південній Америці.

А субекваторіальний

Б помірний

В екваторіальний

Г субантарктичний

7. Укажіть правильне твердження щодо клімату Південної Америки.

А у зв’язку з переважанням жаркого й вологого клімату на континенті багато хвойних лісів

Б у зв’язку з переважанням жаркого й вологого клімату на континенті значні площі займає гілея

В на материку відсутні пустелі

Г на материку значні площі займають покривні льодовики

8. Укажіть характерну рису саван Південної Америки й Африки.

А розташовані і в Північній, і в Південній півкулях

Б у рослинному покриві переважають трави з поодинокими невисокими деревами і чагарниками

В відсутні хижаки

Г майже відсутні копитні тварини

9. Укажіть, де кількість висотних поясів Анд є найбільшою.

А у районі Патагонії

Б в екваторіальних широтах

В у районі пустелі Атакама

Г у тропічних шротах

10. Особливе занепокоєння екологів викликає:

А скорочення площі унікальних лісових масивів Амазонії

Б танення льодовиків Анд

В скорочення площ, зайнятих природною рослинністю в субтропічних степах (пампі)

Г інтенсивний видобуток залізних руд на території Бразильського плоскогір’я

11. Укажіть, із якою складчастістю пов’язане основне горотворення Анд.

А альпійською

Б каледонською

В герцинською

Г байкальською

12. Укажіть значення слова «парамос».

А зарості колючих чагарників або низькорослих дерев із дрібним листям

Б переважаючий тип савани в сучасній Бразилії

В місцеві вологі гірські луки

Г густі зарості екваторіальних лісів

13. Укажіть, із якою складчастістю пов’язане основне горотворення Анд.

А байкальською

Б каледонською

В альпійською

Г герцинською

14. Укажіть найбільш посушливий регіон Південної Америки.

А Амазонія

Б Патагонія

В Гвіанське плоскогір’я

Г Орінокська низовина

15. Укажіть, на які течії поділяється Південна Пасатна течія, що підходить до східного берега материка.

А Панамську і Колумбійську

Б Перуанську і Чилійську

В Гвіанську і Бразильську

Г Гвіанську й Аргентинську

Завдання на встановлення відповідності

16. Установіть відповідність між традиційними та науковими назвами природних зон Південної Америки.

1 пампа

2 сельва

3 кампос

4 льянос

А савани й рідколісся Північної півкулі

Б субтропічні степи

В савани й рідколісся Південної півкулі

Г степи помірного поясу

Д вологі екваторіальні ліси

17. Установіть відповідність між назвами географічних об’єктів Південної Америки й буквами, якими вони позначені на картосхемі.

1 мис Фроуерд

2 Ла-Платська низовина

3 Гвіанське плоскогір’я

4 Патагонія

18. Установіть відповідність між природними зонами Південної Америки та їхніми особливостями.

1 вологі екваторіальні ліси

2 савани й рідколісся

3 субтропічні степи

4 прибережні пустелі

А водяться невеликі дикі свині — пекарі, броненосці, мурахоїди, гризуни агуті

Б дуже багато гризунів, по берегах річок і озер водиться хутровий звір — нутрія, із птахів зустрічаються страуси нанду

В росте понад 160 видів кактусів, серед тварин найбільше плазунів і комах

Г представлена лісами з величезних евкаліптів

Д живуть мавпи, лінивці, тапіри, пекарі, мурахоїди, ягуари; багато видів птахів; дуже багатий світ комах

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

19. За даними таблиці обчисліть річну кількість опадів, що випадає у місті Ріо-де-Жанейро.

Місяці

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Кількість опадів (мм)

114

105

103

137

86

80

56

50

87

88

96

114

Завдання множинного вибору з короткою відповіддю

20. Укажіть три правильні твердження щодо особливостей геологічної будови і рельєфу Південної Америки.

1 материк має просту тектонічну та геологічну будову

2 основну частину материка займає молода Південноамериканська платформа

3 Гвіанське та Бразильське плоскогір’я переважно перекриті потужними континентальними відкладеннями

4 у центральній частині Гвіанського плоскогір’я піднімаються величезні плосковершинні масиви

5 західну частину Південної Америки займає складчастий пояс, якому відповідає ланцюг складчастих гір — Анди

6 Анди простяглися вздовж узбережжя Атлантичного океану кількома паралельними хребтами

7 на півдні материка переважають низовини


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити