Deutsch die besten themen – найкращі усні теми з німецької мови

III. GEBIETE UND ST DTE DER UKRAINE

(РЕГІОНИ ТА МІСТА УКРАЇНИ)

 

Lwiw — Stadt der Meister

(Teil II)

(Частина II)

 

Im Laufe von einem halben Jahrhun­dert, nachdem Galizien und das Karpatenvorland wieder in den Schoss der Mutterheimat zurückgekehrt waren, war Lwiw als bedeutendes Industriezentrum, als Stadt der Wissenschaftler und Studenten bekannt.

П'ятдесять років тому Львів, як і вся Галіція та Прикарпаття, об'єдналися зі своєю історичною батьківщиною, Україною, і за цей час Львів став ва­жливим індустріальним центром, містом науки та культури.

 

Es hatte vermocht, sowohl die ukraini­sche Kultur, als auch seine traditions­gemäße multinationale Kultur beizube­halten.

Львів зумів зберегти українську куль­туру, як і культури інших національ­ностей, представники яких традицій­но проживають у цьому місті.

 

In Lwiw gibt es lauter bunte Anschlag­zettel, die die Veranstaltung von Wohltätigkeitskonzerten, Literatur­abenden und schöpferischen Diskussionen bekanntgeben.

Культурне життя Львова дуже різно­манітне й насичене: численні афіші запрошують вас на концерти, літе­ратурні вечори та зустрічі з людьми мистецтва.

 

Wettbewerbe alter Volkstheater, Straßenumzüge und Karnevals wäh­rend der Feierlichkeiten zum Tag Lwiws, nächtliche Sinfoniekonzerte, Jahrmärkte, wo man volkstümliche Keramik, eine Grafik oder ein Aquarell kaufen kann — die künstleri­sche Visitenkarte Lwiws— damit kann man keinen mehr in Staunen verset­zen.

У концертних залах міста часто мож­на почути фольклорні ансамблі, що виконують ритуальні різдвяні та но­ворічні пісні, організуються конкурси старовинних народних театрів, карнавали під час «Свята міста», нічні сим­фонічні концерти, ярмарки, на яких можна придбати красиві керамічні вироби, малюнки, акварелі.

 

Leider haben sich die schnelle Urbani­sierung, die ökologische Sorglosigkeit — die unsere stürmische Zeit unglücklicherweise als Folgen nach sich zieht — negativ auf das "Wohlergehen" vieler architektonischer Meisterwerke Lwiws, die einst berühm­ten Parks, Grünanlagen und maleri­schen Vororte ausgewirkt.

На жаль, швидка урбанізація та зне­вага до довкілля, ці негативні явища нашого часу, залишають плачевний відбиток на «здоровї» багатьох ше­деврів архітектури Львова, на його знаменитих парках і скверах і на ма­льовничих передмістях.

 

Von den Aussuchtsplätzen des Fürsten­bergs eröffnet sich das Panorama Lwiws es ist herrlich zu jeder Jahreszeit.

З обладнаних на Княжій горі огля­дових майданчиків можна оглянути панораму Львова, який є красивим у будь-яку пору року.

 

Doch die Pseudoarchitektonischen Fremdkörper sind hier und dort in die harmonisch zusammengeflochtene, hi­storisch zustandegekommene Stilistik eingedrungen und verletzen die Silhouette, die die erlesenen Kuppeln der Kathedralen, die feinen Spitzen der Türme und die ornamentierten Dächer alter Paläste und Herrscher­häuser bilden.

Але зведені в наші дні псевдоархітектурні будови виникають як сторонні тіла в історичному силуеті з банями його красивих храмів, шпилями його старовинних башт, з чудовими орна­ментами дахів його палаців і готелів.

 

Damit dieser Reichtum mit der Zeit nicht verloren geht, ist der historische Kern der Stadt unter Denkmalschutz gestellt worden; es wurde ein großan­gelegtes Programm von Maßnahmen zur Erhaltung der Denkmäler der Geschichte und Kultur festgelegt.

Щоб захистити багату архітектурну спадщину від руйнування під впли­вом часу, керівники міста накресли­ли велику програму.

 

Die meisten Lwiwer Löwen, die in das zweite Jahrtausend treten, werden auf ihren Wappen die Symbolik führen, die unserem nationalen Charakter ent­spricht— Respekt vor Arbeit, Wissen und Schöpfertum, Achtung gegenüber Freunden und Gästen, Treue zum Hei­matland.

Переступаючи поріг другого тися­чоліття, леви Львова, зображені на його гербі, несуть емблеми, що відо­бражають наш національний харак­тер — пошану до роботи, знань та творчості, увагу до друзів та гостей, вірність Батьківщині.

 

Deshalb lädt Sie Lwiw auch so herzlich ein — dieses Kleinod der Architektur, diese Museumsstadt, die Stadt der Mei­ster.

Місто Львів гостинно відкриває свої двері.

 

Wörter und Wendungen

 

das Kleinod — коштовність

der Schoß — лоно

vermöchen (te, t) — могти, бути спроможним

beibehalten (ie, а) зберігати, залишати

in Staunen versetzen te, t — дивувати

das Wohlergehen — благополучччя

der Fremdkörper — сторонній предмет

erlesen — кращий, добірний

 

Fragen zum Text

 

1. Wie ist das Kulturleben in Lwiw?

2. Was können sie über die archietektoriesehen Gebäude Lwiws sagen?

3. Welche maßnahmen wurden ergreifen, um die Eigenart der Stadt zu bewahren?

4. Was symbolisieren die meisten Lwiwer Löwen?

5. Haben Sie unmal Lwiw besucht?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити