Повний новітній довідник школяра - Історія України

СТАРОДАВНЯ І СЕРЕДНЬОВІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (ДО ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ.)

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Як називається найдавніша епоха в історії людства?

A) бронзовий вік;

Б) енеоліт;

B) кам’яний вік;

Г) Середні віки.

2. На які періоди поділяється кам’яний вік?

A) палеозой, мезозой, кайнозой;

Б) палеоліт, мезоліт, неоліт;

B) фетишизм, анімізм, магія;

Г) крито-мікенський, архаїчний, класичний.

3. Який метал стародавні люди почали використовувати найпершим у своїй історії?

A)цинк;

Б) алюміній;

B) мідь;

Г) платину.

4. Яке з цих міст не належало до античних міст-держав Північного Причорномор’я?

А) Мелітополь;

Б) Tip;

В) Ольвія;

Г) Херсонес.

5. Яка з цих теорій пояснює походження слов’ян?

A) київська;

Б)автохтонна;

B) козацька;

Г) панславізму.

6. Яке ім’я мав бог сонця і світла у стародавніх східних слов’ян?

A) Перун;

Б) Стрибог;

B) Ярило;

Г) Даждьбог.

7. Яке місто було центром Давньоруської держави?

A) Харків;

Б) Одеса;

B) Полтава;

Г) Київ.

8. Хто був першим князем Київської Русі?

A) Олег;

Б)Ігор;

B) Святослав;

Г) Володимир.

9. Коли було підписано перший міжнародний договір Київської Русі?

A) 860 p.;

Б) 907 p.;

B) 944 p.;

Г) 988 р.

10. Коли було відбулося хрещення Русі?

A) 980 p.;

Б) 988 p.;

B) 992 p.;

Г) 998 р.

ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Б; 2. Б; 3. В; 4. А; 5. Б; 6. Г; 7. Г; 8. А; 9. Б; 10. Б.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити