Повний новітній довідник школяра - Історія України

НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої середини XVII ст.

Початок та основні події війни у 1648-1653 рр.


Навесні 1648 р. в Україні почалося нове повстання, яке суттєво вплинуло на міжнародні відносини у Східній Європі, мало епохальне значення в історії українського народу, важливе — в історії Росії та Польщі.

Причини Національної революції та Визвольної війни:

1) політичні — безправ’я українського народу, тяжкий політичний гніт з боку Польщі, прагнення розширити і зміцнити права козацтва;

2) соціальні — посилення феодальної експлуатації з боку польських магнатів, шляхти та єврейських орендарів;

3) національні — прагнення українського народу звільнитися від гніту Польщі і польського панства, яке вважало українців людьми другого сорту; зберегти себе як народ, уникнути етнічних чисток і репресій;

4) релігійні — прагнення відстояти свою православну віру, захистити її від натиску католицизму та уніатства.

Революційний характер подій виявлявся у таких докорінних змінах у житті українського суспільства в середині XVII ст., як:

— ліквідація влади польського короля, магнатів і шляхти на значній території України;

— заміна польської влади українською;

— революційні зміни у сфері власності: ліквідація польського магнатсько-шляхетського землеволодіння та заміна його козацьким; фактичне скасування кріпосного права та особисте звільнення сотень тисяч селян;

— становлення та формування Української національної держави;

— суттєві зрушення в релігійній сфері: фактична ліквідація на звільненій території панування католицької церкви та перехід до домінування православ’я;

— істотні зміни в ідеології та менталітеті українців: провідною стає ідея української державності, докорінно змінюється у бік зростання національна самосвідомість більшості українського народу;

— про революційний характер подій свідчать масштаби участі в них українського населення: не кількатисячні повстання, як у 20-30-х роках XVII ст., а абсолютна більшість українського народу.

Б. Хмельницький народився 27 грудня 1595 р. в м. Чигирині у сім’ї дрібного українського шляхтича Михайла Хмельницького, який був чигиринським підстаростою. Богдан здобув добру освіту — вчився спочатку в українській школі, потім — у польській єзуїтській школі на Львівщині. Там він навчився польської та латинської мов, а пізніше вивчив турецьку і татарську. Хмельницький брав участь у польсько- турецькій війні 1620-1621 pp., зокрема в битві під Цецорою, де загинув його батько, а сам Богдан потрапив у полон, в якому перебував 2 роки. Після повернення він разом із запорожцями у 20-х рр. неодноразово ходив в морські походи на турецькі міста, став сотником, потім військовим писарем на Запоріжжі.

Основні періоди Національної революції та Визвольної війни:

1) січень 1648 р. — серпень 1649 р. — період перших великих перемог, революційних змін політичного і соціально-економічного характеру, найбільший розмах народної боротьби, визволення значної частини українських земель, що закріпив Зборівська угода;

2) серпень 1649 р. — січень 1654 р. — розбудова української національної козацької держави, продовження збройної боротьби;

3) січень 1654 р. — липень 1657 р. — вступ Московського царства у війну з Польщею, спільні воєнні дії України і Москви, входження України під протекторат Москви;

4) липень 1657 р. — березень 1664 р. — боротьба старшинських угруповань за владу, переплетіння громадянської війни з елементами визвольної боротьби проти Польщі і Москви, поділ України на Правобережну і Лівобережну частини з протилежними політичними орієнтаціями.

Прагнучи забезпечити тил та посилити своє військо, Хмельницький укладає угоду про союз з кримським ханом. Польські війська були розгромлені під Жовтими Водами, 3 тис. чол. потрапило у полон.

15-16 травня 1648 р. поляки були розгромлені у районі Корсуня.

Своєю резиденцією Хмельницький зробив місто Чигирин, де почав формувати свою армію. На вересень 1648 р. було сформовано 35 полків чисельністю 80 тис. чол. Повстання поширилося по всій Україні. Основною силою його було селянство, а ядром — козацтво. Хмельницького підтримали і взяли участь у повстанні всі верстви населення України, за винятком великих полонізованих українських магнатів та вищого православного духівництва.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Початок і основні події Національної революції та Визвольної війни тісно пов'язані з життям і діяльністю її керівника — Богдана-Зіновія Хмельницького.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

За Зборівською угодою (8 серпня 1649 р.) число реєстрових козаків збільшувалося до небаченої раніше кількості — 40 тис. Шляхта могла повернутись до своїх маєтків. Під владу гетьмана переходили три воєводства: Київське, Чернігівське та Брацлавське. Державні посади могли обіймати лише православні; гетьман отримував у своє користування Чигирин з округою; київський митрополит — місце в сенаті.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Військові перемоги Б. Хмельницького призвели до суттєвих змін у політичному становищі в Україні. На звільненій території ліквідовувались органи державної влади Речі Посполитої і почала утворюватись нова політична система, формувалась українська національна держава. Зразком для політичного устрою всієї України був устрій Запорозької Січі.


11-13 вересня 1648 р. біля м. Пилявці поляки зазнали нищівної поразки.

Бойові дії продовжилися у 1649 р. 5-6 серпня в битві під Зборовом. Було завдано відчутних втрат польській армії, але її врятував від розгрому татарський хан, який не хотів посилення України. Хан пішов на таємні переговори з королем, отримав багаті дарунки і змусив Хмельницького укласти з королем угоду.

Цим були незадоволені обидві сторони: поляки хотіли привести Україну до покори, за станом на 1647 рік; багато селян дуже нарікали на те, що не ввійшли в реєстр, і на те, що шляхтичі повертаються в маєтки. Нові бої були неминучими.

18 червня 1651 р. польське військо (150 тис. чол.) і повстанці (100 тис. + 50 тис. татар) зійшлися біля м. Берестечка на Волині. 18 вересня 1651 р. було підписано Білоцерківський договір. Реєстр зменшувався до 20 тис. чол. Реєстрові могли жити лише на Київщині. Гетьмана позбавляли права вступати в міжнародні відносини. Селяни повинні були повернутись до панів.

Бойові дії тривали і наступного року. 22-23 травня 1652 р. Б. Хмельницький у битві біля гори Батіг.

До видатних полководців Визвольної війни належали Максим Кривоніс (Перебийніс), Іван Богун, Іван Золотаренко та багато інших, які прославились під час багаторічних воєнних дій.

Восени 1653 р. головне польське військо зосереджується під Жванцем (нині Хмельницька обл.). Його оточили полки Хмельницького і татари. Поляки дуже потерпали від холоду, голоду і хвороб і були напередодні поразки, але знову їх урятував хан, який уклав з королем таємну угоду, за якою останній повинен був заплатити татарам 100 тис. червінців і дозволяв їм 40 днів брати ясир на Волині. Відносини з Україною повинні були регулюватися умовами Зборівської угоди.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити