Повний новітній довідник школяра - Історія України

СТАРОДАВНЯ І СЕРЕДНЬОВІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (ДО ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ.)

Українські землі у найдавнішу добу


Зверни увагу

Кам'яним вік — древній період розвитку людства, коли основними знаряддями праці були вироби з каменю, які поступово вдосконалювалися. Це призвело до першого поділу праці, коли з'явилися знаряддя праці різного призначення.

Первісний лад на території України

Найдавніша епоха в історії людства визначається як кам’яний вік. Він поділяється на три періоди: палеоліт (від 1 млн рр. до X тис. до н. е.), мезоліт (IX - VI тис. до н. е.) і неоліт (VI - IV тис. до н. е.). Кам’яний вік на території України тривав від 1 млн рр. до н. е. і до III тис. до н. е.

Стародавні люди жили в печерах, одягалися в шкури. За допомогою тертя вони навчилися добувати вогонь, що стало цілою революцією в їхньому житті, оскільки вони стали менш залежними від природи і могли краще забезпечувати своє існування (тепло, термічна обробка їжі). Це сталося близько 100 тис. років тому, що означає: 90 % історії людства пішло на здобуття цього першого великого досягнення.

Спочатку стародавні люди змушені були кочувати в пошуках їжі, але з еволюцією знарядь праці і розвитком суспільства почали вести осілий спосіб життя. Виникають стоянки-поселення.

Першою суспільною організацією людей було первісне стадо, потім на зміну йому (близько 40 тис. років тому) прийшла матріархальна родова община. Основним осередком суспільства став рід — група кровних родичів по материнській лінії, оскільки при груповому шлюбі інакше спорідненість визначити було неможливо. Крім того, жінки посідали провідне місце і в суспільному виробництві (гончарство, ткацтво), зборі їстівних рослин.

У період мезоліту відбулися суттєві зміни в озброєнні людини — з’явилися лук і стріли, із знарядь праці було винайдено сокиру, долото, гачки для ловлі риби, сітки, човни, видовбані з дерева. Особливо важливе значення мало винайдення лука — складного як на той час механічного знаряддя, що давало змогу полювати на звірів на відстані і зменшити кількість мисливців, вивільнивши їх для інших робіт. Почалося приручення диких тварин, спочатку собаки, потім свині.

Одним із найважливіших досягнень стало вміння виготовляти глиняний (керамічний) посуд. Випалена на вогні глина була першим штучним матеріалом, який створила людина. Вироби з кераміки дозволяли краще зберігати запаси харчів та готувати варену їжу, що стало певною революцією в стародавній кулінарії. З’являється прядіння, а на його основі — ткацтво, яке дало ще один штучний продукт — тканину.

Змінилася організація суспільного життя. Надлишки продуктів сприяли відокремленню парної сім’ї, оскільки можна було вже прожити не лише за допомогою колективного господарювання, а й сімейного.

Кам’яний вік охоплює понад 99 % історії людства. Перехідною епохою від кам’яного до металічного періоду був енеоліт — мідно-кам’яний вік, коли поряд з кам’яними почали виробляти знаряддя з міді (III— II тис. до н. е.). Перехід до використання металу — одна з найважливіших віх в історії людства. Самородна мідь оброблялася методом холодного кування, а пізніше люди навчилися витоплювати метал з руди, застосовувати ливарництво. Крім міді, використовувалися також срібло і золото, але через їхній дефіцит ці метали майже зразу стали дорогоцінними. На території України в цей час проживали племена, культура яких відома під назвою трипільської (від с. Трипілля Київської обл.). Сільське господарство у трипільців було вже на досить високому рівні. Землю обробляли за допомогою дерев’яної сохи (орне землеробство, а не мотичне, як раніше). Урожай збирали серпами з крем’яними лезами, розмелюючи потім зерно ручними кам’яними зернотерками. Високого розвитку досягло гончарство — виробляли посуд з тонкими стінками, добре випалений, з багатим орнаментом. Відомо їм було вже і ткацтво; трипільці застосовували свердло.

На зміну енеоліту прийшов бронзовий вік (II тис. до н. е.), коли люди навчилися виробляти бронзу (сплав міді з оловом) — перший штучний сплав, знаряддя з якого мали переваги над кам’яними. Відбувається перший великий суспільний поділ праці — відокремлення скотарства від землеробства.

Родові общини об’єднувались у племена. Вони займали певну територію, мали свою мову, звичаї, управління. На чолі племен стояли ради родових вождів — старійшин, які обиралися з найавторитетніших осіб. Для вирішення найважливіших питань скликались збори всього племені. Ради старійшин розподіляли між родами племені ділянки для полювання і скотарства, землі для обробітку і побудови житла, вирішували спільні питання.

ЗВЕРНИ УВАГУ

Найдавніші стоянки людей на території України знайдені археологами біля м. Амвросіївка Донецької обл. та с. Лука-Врублевецька Хмельницької обл.

ЗВЕРНИ УВАГУ

У період неоліту відбулася так звана неолітична революція — перехід від привласнювальних форм господарювання до відтворювальних. Раніше основними формами економіки були мисливство, рибальство і збиральництво, коли люди привласнювали продукти природи. Тепер вони почали їх відтворювати завдяки розвитку скотарства і землеробства.

ЗВЕРНИ УВАГУ

У республіках законодавча влада належала народним зборам, виконавча — архонтам. Вільними, повноправними громадянами були лише чоловіки — уродженці міста. Досягнувши повноліття, вони присягалися на вірність державі, її законам. До найважливіших обов'язків громадянина поліса належали захист демократичного ладу, оборона міста від ворогів.

Поступово первісне суспільство вступає в період розпаду, оскільки виділяється як основний його осередок патріархальна сім’я, виникає поділ общинників на багатих і бідних (майнова і станова нерівність), з’являється приватна власність, що було дуже важливим явищем в історії людства. На зміну родовій общині кровних родичів приходить сусідська (територіальна), де родинні зв’язки змінилися спільністю території і господарського життя.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити