Повний новітній довідник школяра - Історія України

НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій

Революційні події в Україні в 1905-1907 роках


У 1905 р. в Російській імперії почалася революція. Буржуазна революція відображає потреби розвитку капіталізму, оскільки вона розширює й поглиблює розвиток його основ. Тому революція не може не відбивати інтересів буржуазії. Проте в ній також зацікавлені робітники, селяни й інтелігенція, оскільки революція спрямована на ліквідацію залишків кріпосництва, скинення царату з його поліцейським режимом, розширення демократії тощо.

Періодизація революції:

1) піднесення (січень — грудень 1905 p.);

2) спад (січень 1906 р. — червень 1907 p.).

Різною була й тактика партій у революції. Більшовики та есери виступали за збройне повстання як основний засіб вирішення завдань революції (есери, крім цього, також за терор). Меншовики, кадети, лідери українських національних партій — за парламентський шлях через вибори до Державної думи. Чорносотенні партії були за беззаперечне збереження існуючого ладу, тобто проти будь-яких змін.

Головні події революції в Україні:

— січень-березень 1905 р. — страйки робітників, 177 страйків, 170 тис. учасників;

— повстання на броненосці «Потьомкін» (14-25 червня 1905 p.);

— загальний політичний страйк (жовтень 1905 р. — 120 тис. учасників);

— створення профспілок (3 листопада 1905 p.; у 1907 р. — 280 організацій);

— селянські виступи (за 1905 р. — 4 тис. у 7 тис. сіл);

— повстання матросів флотської дивізії у Севастополі (крейсер «Очаків» та ін., на чолі з лейтенантом Шмідтом — листопад 1905 p.);

— повстання саперів у Києві на чолі з поручиком Б. Жаданівським — листопад 1905 p.;

— грудневе збройне повстання 1905 р. (у Донбасі).

Зростання громадської активності й організованості привело до створення профспілок. Однією з перших виникла профспілка залізничників Південно-Західної залізниці. Наприкінці 1905 р. в Україні нараховувалось близько 80 професійних об’єднань.

У ці роки значно посилився національний рух. Громадськість України виступала за рівноправність усіх народів, проти великодержавної, шовіністичної політики царизму, за право вільно користуватися рідною мовою. На той час більшого поширення набуває українська преса. У 1905-1907 рр. виходило вже 24 україномовних газет і журналів.

Поряд з політичними партіями виникають і культурно-освітні організації — «Просвіти», які керувались демократичними і ліберальними діячами української інтелігенції (М. Коцюбинський, Б. Грінченко, П. Мирний, Л. Українка).

Вони засновували бібліотеки і читальні, організовували літературні і музичні вечори, лекції, спектаклі, запроваджували школи з викладанням українською мовою. В Одеському університеті починається викладання історії України, а в Харківському — історії літератури українською мовою.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Революція 1905-1907 рр. за своїм характером була буржуазно-демократичною, бо її безпосереднім завданням було повалення царизму, встановлення демократичної республіки, вирішення аграрного питання, покращання становища робітників (восьмигодинний робочий день тощо).

ЗВЕРНИ УВАГУ

У ході революції виникли нові, опозиційні урядовим органам влади, Ради робітничих депутатів. В Україні вони діяли в Катеринославі, Києві, Одесі, Миколаєві та інших містах.

ЗВЕРНИ УВАГУ

Столипін прагнув еволюційним шляхом досягти соціально-економічного прогресу при збереженні царської монархії, влади і привілеїв багатих верств населення (у першу чергу поміщиків та буржуазії), а також заможного селянства.


Українське питання обговорювалося і в Державних думах. Вибори у І Думу відбулися весною 1906 р. Від України було обрано 102 депутати, найбільше було кадетів — 36 осіб. У Думі сформувалася «Українська думська громада», яка об’єднувала 45 депутатів. Основною її вимогою було надання автономії Україні. Вибори до II Думи відбулися в січні 1907 р. Знову від України обрали 102 депутати, і знову була створена «Українська думська громада». II Дума виявилася ще лівішою, ніж І Дума. «Думська громада» дещо розширила свої вимоги, пропонуючи запровадити українську мову в систему освіти і державного управління. Для цього вони вважали за необхідне утворити кафедри української мови та історії в університетах, ввести українську мову в учительських семінаріях. Діяльності «Думської громади» активно допомагав видатний український історик М. Грушевський, який спеціально для цього переїхав до Петербурга. За його участю почали видавати журнал «Украинский вестник», а потім газети «Рідна справа» («Вісті з Думи»), де друкувались виступи депутатів, статті на актуальні політичні теми. Склад «Думської громади» був дуже строкатим, неоднорідним, і, крім того, за умов спаду революції і посилення реакції майже неможливо було досягти якихось демократичних зрушень.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити