Повний новітній довідник школяра - Історія України

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ


ВИМОГИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Україна в роки Першої світової війни та Української національно-демократичної революції.

Перша світова війна й Україна. Утворення і діяльність Української Центральної Ради. Боротьба за владу, початок громадянської війни (кінець 1917 р. — квітень 1918 p.). Українська держава гетьмана Скоропадського. Директорія. Відновлення УНР. Західноукраїнська Народна Республіка і Закарпаття у 1918-1919 роках. Відновлення Радянської влади в Україні. Денікінщина. Завершення української національно-демократичної революції, її наслідки та уроки.

Радянська українська державність у 20—30-ті роки. Становище на західноукраїнських землях. Нова економічна політика та її здійснення в Україні. Перша спроба використання голоду з політичною метою. Україна й утворення СРСР. Установлення монополії комуністичної партії на владу. Українське відродження 20-х років. Політика форсованої індустріалізації та її наслідки. Примусова колективізація сільського господарства в Україні. Голодомор 1932-1933 років. Політичні процеси й репресії наприкінці 20-х — у 30-ті роки. Політика у сфері культури та політична культура в 30-ті роки. Західноукраїнські землі між двома світовими війнами.

Україна в роки війни та повоєнний період. Приєднання Західної України до УРСР у складі СРСР. Початок Великої Вітчизняної війни. Становище на окупованій українській території. Рух Опору. Визволення України. Суспільно-політичне та культурне життя в Україні в другій половині 40-х — на початку 50-х років. Політика часткової десталінізації в Україні, її непослідовний характер. Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 60-х — початок 80-х років). Розвиток культури в Україні в 50-80-ті роки XX століття. Україна в добу перебудови. Розпад СРСР і відродження незалежності України.

Держава Україна на сучасному етапі. Державотворення і політичний розвиток України. Прийняття Конституції України. Соціально-економічне становище республіки. Зовнішня політика України. Розвиток культури України на сучасному етапі. Державна символіка України та її історичне походження.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити