Повний новітній довідник школяра - Історія України

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Україна в роки Першої світової війни та Української національно-демократичної революції

Директорія. Відновлення УНР та Радянської влади в Україні


14 листопада 1918 р. на підпільному засіданні Українського національного союзу була створена Директорія на чолі з В. Винниченком, яка взяла на себе функцію відкритої боротьби проти гетьманського режиму.

14 грудня 1918 р. Скоропадський зрікся влади і разом з німецькими військами виїхав до Берліна. До Києва тріумфально в’їхала Директорія.

26 грудня 1918 р. вона опублікувала свій програмний документ — Декларацію, в якій проголошувала відновлення незалежної Української Народної Республіки. Одним з основних положень Декларації була обіцянка експропріювати державні, церковні та великі приватні землеволодіння для їхнього перерозподілу серед селян. Директорія також обіцяла відновити 8-годинний робочий день, установити «трудову владу», провести вибори до Трудового конгресу, якому й належатиме вища законодавча влада. Однак більшість цих обіцянок так і залишилися на папері. Усередині Директорії точилася постійна боротьба за владу між Винниченком і Петлюрою, між різними фракціями, які відрізнялися у поглядах на державний устрій України. Усе це утруднювало практичну роботу нового уряду.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Поразка Четверного союзу і революція в Німеччині прискорили падіння гетьманського режиму. Скоропадський втратив зовнішню військову опору, а внутрішнь- осоціальна виявилася дуже слабкою.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Фактично одночасно з падінням гетьманату розпочався новий етап боротьби за владу в Україні між більшовиками і українськими національно-демократичними силами в особі Директорії. Наступ радянських військ почався в грудні 1918 p., а вже 3 січня 1919 р. вони увійшли до Харкова.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

До травня 1919 р. Червона армія взяла під свій контроль майже всю територію України в межах колишньої Російської імперії. Яків Росії, в Україні почала проводитись політика воєнного комунізму.

СЛОВНИК

Політика воєнного комунізму — це певна система політичних та економічних заходів, спрямованих на впровадження нового ладу, зміцнення радянської влади. Вона включала: націоналізацію не тільки великої, а й середньої і дрібної промисловості, введення продовольчої розкладки, усуспільнення господарств (радгоспи, комуни), вводилася загальна трудова повинність, карткова система розподілу продуктів у містах.


Провідні в Директорії партії — УСДРП і УПСР — залишалися апологетами соціалістичного будівництва, але якщо соціал-демократи були прихильниками еволюційного шляху до соціалізму, то есери виступали за найшвидшу трансформацію суспільства за допомогою революційних заходів.

Становище Директорії, якій спочатку співчувало селянство, досить швидко змінилося після публікації земельного закону 8 січня 1919 р. про ліквідацію приватної власності на землю, але земельна власність іноземних поміщиків оголошувалася недоторканною, її долю мав вирішити спеціальний закон; недоторканними лишалися й 15-десятинні господарства; не давалось відповіді на головне питання: коли ж селянство одержить землю? Усе це призвело до невдоволення Директорією селянства і виступу проти неї Виконавчого Комітету Всеукраїнської ради селянських депутатів.

Оголошення війни Радянській Росії (16 січня 1919 p.), проголошення Акта соборності України (22 січня), проведення Трудового конгресу (23 січня) не зміцнили авторитету Директорії. Весною 1919 p., після декількох військових поразок, вона утримувала під своїм контролем тільки невеличку територію біля Кам’янця-Подільського. У квітні 1919 р. армія Директорії практично була розбита. У травні 1919 р. уряд УНР переїхав у Східну Галичину.

6 січня 1919 р. декретом Тимчасового робітничо-селянського уряду України Україну було проголошено Українською Соціалістичною Радянською Республікою (УСРР). 25 січня 1919 р. в Харкові цей уряд декларував необхідність об’єднання УСРР з Росією на засадах соціалістичної федерації.

У червні 1919 р. в наступ на Україну рушили війська генерала Денікіна. Вони прагнули відновити дореволюційні порядки, «єдиную и неделимую Россию», повернути фабрики, заводи і землю капіталістам і поміщикам, ліквідувати національний рух. У зв’язку з цим 24 вересня 1919 р. Директорія та президент ЗУНР Є. Петрушевич підписали декларацію, в якій закликали український народ боротися з ворогом — армією Денікіна.

Режим Денікіна зазнав впертого опору з боку українського населення. 6 листопада 1919 р. радянські війська взяли Чернігів, 16 грудня — Київ, 7 лютого 1920 р. — Одесу. Таким чином, радянська влада втретє повернулася в Україну.

У політичній сфері воєнний комунізм виявився у запровадженні диктатури пролетаріату, яка насправді була диктатурою комуністичної партії із застосуванням масових репресій проти класових ворогів.

Політика воєнного комунізму означала відмову від товарно-грошових, ринкових відносин в економіці і встановлення відкритої військової диктатури в політичній сфері. Така політика не могла не викликати невдоволення у більшості населення України. До літа майже все українське село охопило повстання проти більшовиків. Від них відійшли війська, очолювані Махном і Григор’євим.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити