Повний новітній довідник школяра - Історія України

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Хто був головою Української Центральної Ради?

A) Т. Шевченко;

Б) М. Костомаров;

B) В. Каразін;

Г) М. Грушевський.

2. Коли було проголошено Українську Народну Республіку?

A) 7 березня 1917 p.;

Б) 10 червня 1917 p.;

B) 3 липня 1917 p.;

Г) 7 листопада 1917 р.

3. В якому Універсалі Центральної Ради проголошувалась автономія України?

A) І Універсал;

Б) II Універсал;

B) III Універсал;

Г) IV Універсал.

4. Як називався виконавчий орган Центральної Ради у 1917 p.?

A) Уряд України;

Б) Рада народних комісарів України;

B) Генеральний секретаріат;

Г) Народний секретаріат.

5. Коли було створено Західноукраїнську Народну Республіку?

A) 18 жовтня 1918 p.;

Б) 28 жовтня 1918 p.;

B) 9 листопада 1918 p.;

Г) 13 листопада 1918 р.

6. Кого було обрано гетьманом Української держави у 1918 p.?

A) І. Мазепу;

Б) Д. Многогрішного;

B) Б. Хмельницького;

Г) П. Скоропадського.

7. Хто був першим головою Директорії?

A) В. Винниченко;

Б) М. Шаповал;

B) П. Христюк;

Г) Є. Коновалець.

8. Який із цих заходів входив до Неп?

A) заміна продрозкладки продподатком;

Б) націоналізація промисловості;

B) створення комун;

Г) загальна трудова повинність.

9. Яка галузь економіки стала розвиватися найшвидшими темпами після переходу до Неп?

A) важка промисловість;

Б) сільське господарство;

B) торгівля;

Г) легка промисловість.

10. Яка з цих республік не входила до складу СРСР у момент його утворення в 1922 p.?

A) Україна;

Б) Росія;

B) Білорусія;

Г) Естонія.

ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Г; 2. Г; 3. А; 4. В; 5. Г; 6. Г; 7. А; 8. А; 9. Б; 10. Г.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити