Всесвітня історія - повний новітній довідник школяра

ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

Стародавній Рим

Римська організація влади та римське суспільство


Головним органом влади був сенат (від слова — старі), до якого входили представники 300 родів.

Виконавча влада належала магістратам. Члени колегій обиралися народними зборами на 1 рік і формально були їм підзвітними. Колегія консулів складалась з двох осіб. На цю посаду обирали не молодших за 43 роки. Усі інші посадові особи, за винятком народних трибунів, перебували у їхньому підпорядкуванні, консули могли скасовувати розпорядження нижчих начальників. Вони були головнокомандуючими військами, скликали сенат і головували у народних зборах.

ЗВЕРНИ УВАГУ

Олександр намагався поєднати представників різних народів за допомогою шлюбів. Було організовано колективне весілля, де 10 000 македонців одружилися з персіянками та жінками інших народів.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Потомки перших римських поселенців складали кістяк римської знаті і називалися патриціями (з латинської — «батьківські», тобто ті, що мали знатних батьків). Іншою групою були плебеї (у перекладі — маса, народ).

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Заможна верства римських громадян, пов'язана з середнім землеволодінням, торгівлею та ремеслом, утворила стан вершників. Селяни, дрібні ремісники і торговці становили третій стан — плебс.

ЗВЕРНИ УВАГУ

Завоювавши Італію, римляни вийшли на широку міжнародну арену. Після цього їхнім головним супротивником у боротьбі за панування над Західним Середземномор'ям на тривалі роки став Карфаген. Це фінікійське місто перетворилося в могутню морську державу. Карфагену належало кілька областей на півночі Африки і в Іспанії, Сардинія, Корсика, частина Сицилії. Саме боротьба за Сицилію стала причиною конфлікту між Римом і Карфагеном. Перемогу у Пунічних війнах (Карфаген був колонією фінікійців, яких римляни називали пунами — звідси назва воєн) отримали римляни.

ЗВЕРНИ УВАГУ

З часів першої громадянської війни в політичному житті Риму все більшого значення почали набувати полководці, що стояли на чолі найманих армій, відданих своїм командирам. За допомогою цих армій успішні полководці намагалися зміцнити свої політичні позиції, кидаючи виклик владі сенату та іншим ма гістра турам.


Колегія преторів (2-8 осіб) розглядала попередньо всі кримінальні і цивільні справи. За відсутності консула претор мав право заміщати його у командуванні військом. Цензори складали списки громадян за майновим цензом, на основі яких проводилося стягування податків, давалися підряди на громадські роботи.

Магістратура диктатора була винятковою, він міг призначатися консулом у випадку війни або смути. Його влада була необмеженою. Але повноваження обмежувались часом — не більше 6 місяців. Едили — поліцейська у широкому розумінні магістратура. Вони мали наглядати за громадським порядком і благоустроєм у Римі, контролювати торгівлю на ринках. Квестори вели спочатку розслідування кримінальних справ, а згодом стали державними скарбниками.

Провінції управлялися призначеними Римом губернаторами з числа колишніх консулів та преторів. їхня влада була практично необмеженою.

До служби в армії допускалися громадяни з 16-17 років. Солдат отримував плату і міг розраховувати на частку у воєнній здобичі


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити