Всесвітня історія - повний новітній довідник школяра

ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Позначте правильну відповідь і вставте її у речення: «Юліанський календар було запроваджено Юлієм Цезарем у...».

A) 45 р. до н. е.;

Б) 40 р. до н. е.;

B) 42 р. до н. е.;

Г) 47 р. до н. е.

2. Почніть речення: «... — означає бронзовий вік».

A) неоліт;

Б)енеоліт

B) палеоліт;

Г) мезоліт.

3. Вставте дату, пропущену в реченні: «Мікенська цивілізація загинула в...».

A) XII ст. до н. е.;

Б) X ст. до н. е.;

B) XI ст. до н. е.;

Г) XVI ст. до н. е.

4. Закінчіть речення: «Вважається, що колесо було винайдене близько 6000 років тому в...».

A) Єгипті;

Б) Давньому Китаї;

B) Давній Індії;

Г) Межиріччі.

5. Закінчіть речення: «Зовнішня політика єгипетського фараона Тутмоса III була...».

A) оборонною;

Б) завойовницькою;

B) ізоляціоністською;

Г) нейтральною.

6. Позначте ім’я єгипетського фараона, який змінив своє тронне ім’я на Ехнатона.

A) Тутанхамон;

Б) Рамзес II;

B) Ментухетеп І;

Г) Аменхотеп IV.

7. Закінчіть речення: «Основною причиною розпаду імперії Хань на три царства в III ст. до

A) напади кочівників;

Б) громадянська війна;

B) могутнє селянське повстання;

Г) боротьба аристократії за владу.

8. Продовжте речення: «Літературна давньоарійська мова, що вживалася в Давній Індії — це...».

A)санскрит

Б) сутри;

B)булла

Г) руни.

9. Виберіть правильну відповідь і вставте в речення: «До складу Середньої Греції входили ...».

A) Мессенія, Македонія, Аттика, Бестія;

Б) Беотія, Фокіда, Етолія, Локрида, Аттика;

B) Лаконіка, Аркадія, Аттика, Ахайя;

Г) Мессенія, Лаконіка, Аркадія, Ахайя, Локрида.

10. Позначте дату першої Пунічної війни.

A) 264-241 рр. до н. е.;

Б) 271-184 рр. до н. е.;

B) 149-146 рр. до н. е.;

Г) 218-201 рр. до н. е.

ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. А; 2. Б; 3. А; 4. Г; 5. Б; 6. Г; 7. Г; 8. А; 9. Б; 10. А.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити