Всесвітня історія - повний новітній довідник школяра

Християнізація Європи. Середньовічне місто. Право і суд у середньовічній Європі

Середньовічне місто. Суспільні стани


До другої половини XI ст. більшість західноєвропейських міст були майже винятково військовими, адміністративними або релігійними центрами, життя в яких концентрувалося навколо феодального замку або єпископського собору. З кінця XI ст. в містах розвиваються ремесла і торгівля, вони набувають ознак культурно-політичних центрів.

Спочатку міста самі бажали собі покровителя, оскільки він забезпечував їм військову безпеку та підтримку в торгівлі. Проте починаючи з XII ст. міста прагнуть здобути чи купити собі автономію.

У боротьбі за вольності міста отримували підтримку серед дрібного дворянства, незадоволеного залежністю від сеньйорів та короля. Інтереси короля та міст багато в чому співпадали. Король хотів єдності країни, міста хотіли безпеки, у тому числі на дорогах, розвитку міжміської торгівлі, єдиної та повноцінної монети. Король прагнув обмежити владу феодалів. Міста теж хотіли цього ж.

Сутністю політичної автономії міст ставало право міста обирати свої власні органи управління, видавати закони, здійснювати суд над громадянами. Стосовно сеньйора місто було зобов’язане надавати певні внески, проходити військову службу. Управління такими містами здійснювали міська рада та виборний мер (з латинської — старший), який часто обирався довічно. Місця в раді належали тим громадянам, чиї родини брали участь у сплаті викупних сум. Часто це місце передавалося у спадок, купувалося за гроші, що потім посвідчувалося відповідною грамотою короля.

У XIV ст. норми міського права були сконцентровані у Магдебурзькому праві (за назвою німецького міста).

ЗВЕРНИ УВАГУ

Обернення язичників на свою віру було справою першочергової ваги для католицької церкви. Вони проповідували серед варварських племен і залучали язичників до своєї віри. Таких людей називали місіонерами.

ЗВЕРНИ УВАГУ

У добу раннього Середньовіччя міста, які села, перебували в залежності від феодальних сеньйорів, оскільки знаходилися на їх землях. Тому управління містами і суд перебували у віданні сеньйора, до його скарбниці надходили податки, найчастіше довільні, які мали платити міста.

СЛОВНИК

Суспільний стан — соціальна група, що володіє закріпленими у звичаї або законі й переданими в спадщину правами й обов'язками.

Словник

Дворянство один із вищих станів феодального суспільства (поряд із духовенством), що володіло закріпленими в законі й переданими у спадщину привілеями. Основа економічного й політичного впливу дворянства — власність на землю.

ЗВЕРНИ УВАГУ

В епоху феодалізму володіння землею давало і певний соціальний статус, заможність. Рухоме майно син та дочка успадковували рівними частками, але земля переходила до сина.

Словник

Іслам — третя, поряд з буддизмом і християнством, світова релігія — виник на початку VII ст. серед арабів, корінних жителів Аравійського півострова.

Населення поділялося на суспільні стани. Класичний зразок станової організації — феодальна Франція, де з XIV- XV ст. суспільство поділялося на вищі стани (дворянство та духовенство) і непривілейований третій стан (ремісники, купці, селяни).

У Західній Європі дворянство формувалось зі старовинних аристократичних родів, королівських посадових осіб, лицарства й сформувалося остаточно в епоху абсолютизму. Воно ділилося на вище й нижче, що мало відбиток й у дворянських титулах (барони й лицарі в Англії, гранди й ідальго в Іспанії, магнати й шляхта в Польщі тощо). У свою чергу, серед цих груп існувала ще чіткіша ієрархія. Третій стан теж був неоднорідний. До вищої групи належав міський патриціат (купці, великі торговці), бюргери (майстри), плебс (міська біднота). Найбільшою соціальною групою було селянство.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити