Всесвітня історія - повний новітній довідник школяра

Другий період (кінець XVIII—XIX ст.)

Культура країн Європи й Америки у XVIII—XIX ст.


Розвиток науки і техніки в цей період досяг значних висот. У 1774 р. англійцем Д. Уаттом була винайдена парова машина. У 1814 р. англієць Дж. Стефенсон побудував перший паровоз, а у 1829 р. була побудована перша залізниця Манчестер-Ліверпуль довжиною 50 км. Перший колісний пароплав побудував у 1807 р. американець Р. Фултон. Між Великою Британією та Північною Америкою встановили постійне пароплавне сполучення, яке спочатку тривало 27 діб. У 70-х роках XIX ст. — вже 7-8 діб. Для розвитку світової торгівлі велике значення мало будівництво Суецького каналу (1869 p.), який дозволив скоротити шлях з Англії до Індії на 13 тис. км. У 1783 р. брати Монгольф’є винайшли аеростат (повітряну кулю), який став у XIX ст. основним видом літальних засобів.

У 50-60-х роках XIX ст. англійцем Бесемером і французом Мартеном було винайдено нові способи виплавки сталі. У 30-ті роки XIX ст. було винайдено фотографію (Дагер). Згодом електромагнітний телеграф (1832 p ., С. Морзе). У 1862 р. швед Альфред Нобель налагодив промислове виробництво нітрогліцерину, а згодом — динаміту.

Знаменитий англійський учений Ісаак Ньютон відкрив три класичні закони механіки, разом з Вільгельмом Лейбніцем заклав диференційне та інтегральне обчислення (основи вищої математики). М. І. Лобачевський обґрунтував у 1826 р. систему неевклідової геометрії. Р. Майер сформулював закон збереження та перетворення енергії, М. В. Ломоносов відкрив закон збереження маси речовини при хімічних реакціях. У 1869 р. Д. І. Менделєєв відкрив періодичну систему хімічних елементів. Німецький біолог Т. Шванн сформулював вчення про клітинну побудову тваринних та рослинних організмів. Видатним відкриттям стала еволюційна теорія Дарвіна про походження видів тварин шляхом їх поступового розвитку протягом мільйонів років, про походження людини від мавпоподібного предка.

Характерним для культури XVIII ст. було таке явище, як Просвітництво. Це означало не лише просвіту широких мас населення, а й ідейний рух з подоланням відсталих форм політичного, економічного, культурного життя й утвердження нових, прогресивних. Найяскравішими представниками цього руху були Ж.-Ж. Руссо, Д. Дідро, Ф. Воль- тер — у Франції, Д. Дефо, Д. Свіфт — в Англії, Й. Гете, Ф. Шіллер — у Німеччині. У XVIII ст. були створені романи Д. Дефо «Робінзон Крузо», Д. Свіфта «Мандри Гуллівера». Провідними напрямками в літературі XVIII - XIX ст. були класицизм, романтизм і реалізм. Представники класицизму зверталися до античної культури як до ідеального зразка для наслідування. Романтизм протиставляв дійсності мрії та ідеали. Надзвичайний герой в надзвичайних обставинах — ось квінтесенція цього напрямку. Представники реалізму ставили собі за мету об’єктивно, правдиво відображати світ. Видатними представниками класицизму були французькі драматурги XVII ст. П’єр Корнель і Жан Расін. До видатних романтиків належать Шіллер, Байрон, Валь- тер Скотт. Творчість Стендаля відкриває період класичного реалізму («Червоне та чорне»). Віктор Гюго, Оноре де Бальзак створили непере- вершені твори («Собор Паризької Богоматері» та «Людська комедія»). У Росії надбанням світової літератури стала творчість Ф. Достоєвського та Л. Толстого.

Європейська філософія цього періоду розвивалася у двох напрямках — матеріалістичному та ідеалістичному. Матеріалізм виходить з того, що матерія (об’єктивна реальність) є первинною, а свідомість — вторинною. Ідеалізм вважає ідею, свідомість первинною, а оточуючий світ — його відображенням. У цей час розквітає німецька класична філософія, найвидатнішими представниками якої були І. Кант, Г. Гегель у сфері ідеалістичної філософії та Л. Фейєрбах — у сфері матеріалістичної. К. Маркс поєднав діалектику Гегеля і матеріалізм Фейєрбаха, створивши діалектичний матеріалізм.

У сфері музичного мистецтва в цей час творили такі генії, як Й. Бах, В. Моцарт, Л. Бетховен, Д. Верді, Р. Вагнер, Ф. Шопен.

У живописі відбувається справжня художня революція. З’являються нові, відмінні від інших напрямки. Це — імпресіонізм (від слова імпресія — враження). «Художник повинен писати те, що він бачить, і так, як він бачить» — ось їхнє гасло. Представниками цієї течії були К. Моне, О. Ренуар, Е. Дега, К. Пісарро.

На початку XIX ст. відбуваються важливі зміни в освітній галузі. Ідеться про реформу вищої університетської освіти, запроваджену спочатку в Німеччині В. Гумбольтом і швидко поширену в більшості країн Європи. Відтепер університети мали уособлювати все краще не тільки в освітній, але й науковій сфері. Активно створюються університетські наукові школи.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити