Всесвітня історія - повний новітній довідник школяра

Другий період (кінець XVIII—XIX ст.)

Соціально-економічний і політичний розвиток Російської імперії наприкінці XIX — на початку XX ст.


У політичному відношенні Росія була однією з найвідсталіших серед великих держав. З 1894 р. імперією управляв Микола II, вищі урядові органи, які підпорядковувалися самому царю: Державна рада, Рада Міністрів (з 1905 p .), Державна дума (з 1906 p .), Сенат, Святійший Синод і особиста канцелярія імператора. У результаті революції 19051907 рр. у системі вищих державних органів відбулися істотні зміни.

Державна рада вважалася вищим законодавчим органом імперії. З 1906 р. отримала законодавчу ініціативу, за винятком питань про зміну основних державних законів. Складалася наполовину з членів за призначенням, наполовину — з обраних. Її члени обиралися від духовенства, земських організацій, академіків та професорів університетів, організацій промисловців і торговців. Державна рада була вищою законодавчою палатою з правом вето на рішення Державної думи.

ЗВЕРНИ УВАГУ

Свій економічний пріоритет США утверджували синхронно з боротьбою за світову політичну гегемонію. Ще у 1867 р. США за 7,2 млн дол. купили в Росії Аляску. Кожен гектар землі обійшовся лише в 5 центів.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Революція 1905-1907 рр. за своїм характером була буржуазно-демократичною, бо її безпосереднім завданням було повалення царизму, встановлення демократичної республіки, вирішення аграрного питання, покращання становища робітників (восьмигодинний робочий день та інще).

Рада Міністрів — координуючий урядовий орган, який розглядав питання вищого державного управління, а період припинення функціонування Державної думи обговорював законопроекти і передавав їх на затвердження царю, перебираючи на себе законодавчі функції. На відміну від західноєвропейських монархій не був відповідальним перед представницьким органом — парламентом.

Державна дума (1906-1917 рр.) — представницька законодавча установа з обмеженими правами, яка обиралася на 5 років, але могла бути розпущена царем достроково. Вибори в Думу були не загальними (виключалися жінки, молодь до 25 років, військовослужбовці дійсної служби, ряд національних меншин), не рівними, не прямими. І Державна дума 27 квітня — 8 липня 1906 p .; II — 20 лютого — 2 червня 1907 p.; III — 1 листопада 1907 р. — 9 червня 1912 p .; IV — 15 листопада 1912 р. — 6 жовтня 1917 р.

Сенат був органом вищого суду і нагляду за законністю дій усіх чиновників і державних установ Росії. Синод — вищий державний орган у справах російської православної церкви (трактування церковних догм, призначення церковних посадових осіб, боротьба з єретиками тощо).

Другу групу становили центральні установи і міністерства, головні управління на правах міністерств; ці установи підпорядковувалися царю і вищим органам держави. Дуже важливим було Міністерство внутрішніх справ — в його віданні перебувала уся місцева адміністрація (губернатори, градоначальники), поліція, жандармерія, цензура, пошта, телеграф.

Третя група — найбільша — система місцевих установ. Територія Росії поділялась на губернії, губернії — на повіти, повіти мали поліцейські територіальні підрозділи — стани і селянські — волості. Крім урядових установ, функціонували органи місцевого (земського та міського) самоврядування.

Російсько-японська війна почалася 27 січня 1904 р. нападом японського флоту на російську ескадру в Порт-Артурі (Квантунський півострів, Китай). Російська ескадра зазнала значних втрат. Японія здобула перемогу у 1905 р.

Періодизація революції 1905-1907 pp .: 1) піднесення (січень — грудень 1905 p .); 2) спад (січень 1906 р. — червень 1907 p .).

Початком революції став розстріл 9 січня 1905 р. мирної маніфестації трудящих у Петербурзі («кривава неділя»). У січні-березні 1905 р. страйкувало вже 810 тис. промислових робітників — удвічі більше ніж за 10 передреволюційних років. Етапною подією в розвитку революції стало повстання на броненосці «Потьомкін» (червень 1905 р.) — перша спроба утворення ядра революційної армії. В жовтні 1905 р. відбувся всеросійський страйк, у якому взяли участь 2 млн осіб з фабрик, заводів, залізниць, навчальних закладів, що фактично паралізувало країну. Царизм змушений був відступити, видавши «Маніфест 17 жовтня», де обіцялися громадянські свободи, визнавалися законодавчі права Думи, поширювалося коло виборців.

Різною була тактика партій у революції. Більшовики та есери виступали за збройне повстання як основний спосіб вирішення завдань революції (есери, крім цього, також за терор). Меншовики, кадети, лідери українських національних партій виступали за парламентський шлях через вибори до Державної думи. Чорносотенні партії були за беззаперечне збереження існуючого ладу, тобто проти будь-яких змін.

З червня 1907 р. після поразки революції, цар розігнав II Державну думу, що вважається кінцем революції.

Абсолютна більшість населення (77%) була зайнята в сільському господарстві. Поміщицькі землеволодіння охоплювали 62% усіх земель. Селянство страждало від малоземелля. Сільськогосподарське виробництво зростало повільно, хронічним став голод. При високих прибутках капіталістів переважна більшість населення жила в злиднях.

Особливістю економіки Росії було й те, що країна більше ввозила капітал, ніж вивозила.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити